Startbijeenkomsten nieuwe calls Voedsel en Groen

7 April 2021

Van 18 mei tot 27 mei organiseert Regieorgaan SIA 5 online startbijeenkomsten rondom 5 nieuwe calls binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.

Nieuwe calls

In het voorjaar van 2021 publiceert Regieorgaan SIA 5 nieuwe calls binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Thema’s van deze calls zijn bijvoorbeeld natuurinclusief gedrag van burgers en klimaatrobuuste landbouw. Wil je meer weten over deze calls, ben je op zoek naar consortiumpartners of zoek je tips voor je onderzoeksvoorstel? Neem dan deel aan 1 of meerdere van de 5 startbijeenkomsten dit voorjaar.

Data en thema's

De data en thema's met hun centrale vraagstelling van de verschillende bijeenkomsten zijn bekend, dus noteer ze vast in je agenda. Een uitgebreider programma én het inschrijfformulier volgt later deze maand.

  • Klimaatrobuuste landbouw: 18 mei 09.00 – 13.00 uur

Wat hebben boeren nodig om te kunnen omschakelen naar een klimaatrobuuste bedrijfsvoering die bestand is tegen weersextremen?

  • Goede relatie tussen honingbijen en wilde bijen: 20 mei 09.00 – 13.00 uur

Hoe kunnen we met betrekking tot voedselrijkdom en -beschikbaarheid op landschapsschaal komen tot een duurzame co-existentie tussen wilde bijen en honingbijen?

  • Kennis voor grasland en beweiding: 25 mei 09.00 – 13.00 uur

Hoe kunnen graslanden optimaal beheerd en benut worden om waarde te creëren voor de grazers, de ondernemer én de maatschappij?

  • Natuurinclusieve gebouwde omgeving: 26 mei 09.00 – 13.00 uur

Wat zijn de knelpunten op het gebied van natuurinclusiviteit en op welk schaalniveau spelen deze en hoe stimuleren we meer kennis en kunde over de praktische uitvoering?

  • Natuurinclusief gedrag van burgers 27 mei: 09.00 – 13.00 uur

Hoe zorg je ervoor dat burgers ook zelf iets doen voor biodiversiteit? Wat drijft hen, wat motiveert hen, wat zet aan tot echte actie en wat hebben ze daarvoor nodig?