Startbijeenkomsten nieuwe call Voedsel en Groen

7 April 2021

Van 18 mei tot 27 mei organiseert Regieorgaan SIA 5 online startbijeenkomsten rondom de nieuwe call binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.

Nieuwe calls

In het voorjaar van 2021 publiceert Regieorgaan SIA een nieuwe call binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, rondom 5 verschillende thema's. Thema’s van deze call zijn bijvoorbeeld natuurinclusief gedrag van burgers en klimaatrobuuste landbouw. Wil je meer weten over deze call, ben je op zoek naar consortiumpartners of zoek je tips voor je onderzoeksvoorstel? Neem dan deel aan 1 of meerdere van de 5 startbijeenkomsten dit voorjaar.

Doel van de bijeenkomsten

Doel van deze startbijeenkomsten is het toelichten van de 5 thema’s en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden en het opstellen van een onderzoeksvoorstel. De deelnemers hebben na afloop nieuwe contacten opgedaan en zijn geïnspireerd zijn om samen verder te werken.

De startbijeenkomsten zijn voor onderzoekers, belanghebbenden en potentiële gebruikers van onderzoekresultaten.

Sprekers

Maaike van de Kamp-Romijn, directeur Onderzoek en Onderwijs van Naturalis Biodiversity Center, zal 4 van de 5 sessies moderaten. Bij elke sessie zijn beleidsmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanwezig om duiding te geven aan het thema. Programmamanagers van Regieorgaan SIA zullen de call kort toelichten.

Daarnaast is er tijdens de bijeenkomsten vooral veel ruimte voor interactie tussen de deelnemers.

Data en thema's

De data en thema's met hun centrale vraagstelling van de verschillende bijeenkomsten vind je hieronder.

  • Klimaatrobuuste landbouw: 18 mei 09.00 – 12:15 uur

Moderator: Maaike Romijn

Wat hebben boeren nodig om te kunnen omschakelen naar een klimaatrobuuste bedrijfsvoering die bestand is tegen weersextremen?

  • Goede relatie tussen honingbijen en wilde bijen: 20 mei 09.00 – 12:15 uur

Hoe kunnen we met betrekking tot voedselrijkdom en -beschikbaarheid op landschapsschaal komen tot een duurzame co-existentie tussen wilde bijen en honingbijen?

  • Kennis voor grasland en beweiding: 25 mei 09.00 – 12:15 uur

Moderator: Maaike Romijn

Hoe kunnen graslanden optimaal beheerd en benut worden om waarde te creëren voor de grazers, de ondernemer én de maatschappij?

  • Natuurinclusieve gebouwde omgeving: 26 mei 09.00 – 12:15 uur

Moderator: Maaike Romijn

Wat zijn de knelpunten op het gebied van natuurinclusiviteit en op welk schaalniveau spelen deze en hoe stimuleren we meer kennis en kunde over de praktische uitvoering?

  • Natuurinclusief gedrag van burgers 27 mei: 09.00 – 12:15 uur

Moderator: Maaike Romijn

Hoe zorg je ervoor dat burgers ook zelf iets doen voor biodiversiteit? Wat drijft hen, wat motiveert hen, wat zet aan tot echte actie en wat hebben ze daarvoor nodig?

Aanmelden

De bijeenkomsten worden gehouden in Networkapp. Dit digitale platform biedt je naast de mogelijkheid om de bijeenkomst digitaal bij te wonen ook de gelegenheid om andere deelnemers te ontmoeten en alvast ideeën uit te wisselen.

Aanmelden voor Networkapp gaat als volgt:

  1. Ga naar Networkapp
  2. Registreer met je Linkedin-account of een e-mailadres.
  3. Voeg de SIA Voedsel & Groen Community toe met de code: Sia v&g21
  4. Vul je profiel zo volledig mogelijk in - dit bevordert het netwerken en consortiumvorming enorm
  5. Kies welke startbijeenkomst(en) je bijwoont.

Als je je aanmeldt voor Networkapp ga je automatisch akkoord met het delen van je profielgegevens (geen contactgegevens) met andere deelnemers. Deelname aan de bijeenkomsten is alleen mogelijk met een registratie in Networkapp.

Networkapp al eerder gebruikt? Voeg dan de code Sia v&g21 toe aan Networkapp.

Hulp nodig bij het activeren van Networkapp? Kijk op de Networkapp support pagina.