Terugblik Baliedebat Kringlooplandbouw

3 November 2020

Regieorgaan SIA organiseert met De Balie een serie debatten over maatschappelijke vraagstukken en de rol die praktijkgericht onderzoek daarin kan spelen. Het 1e debat op maandag 2 november ging over kringlooplandbouw.

Perspectief bieden aan jonge boeren

Het debat werd gevoerd door de lectoren Ron Methorst (Aeres Hogeschool) en Marleen Jansen Groesbeek (Avans), Tweede Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks) en Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur. Na een inleiding van proefboerderij De Marke (WUR) volgde een levendige discussie over de noodzaak van en kansen voor kringlooplandbouw.

3 studenten van Aeres gaven hun visie op hoe dit tot stand gebracht kan worden: door het bieden van een helder perspectief, waarna de individuele boer zélf keuzes kan maken.

Produceren van nieuwe natuur

Dat het huidige productiesysteem – waarbij de Nederlandse boer goedkoop produceert voor de wereldmarkt en Nederland met de stikstof, de fosfaten en een verarmde grond blijft zitten – niet te handhaven is, daar waren alle aanwezigen het over eens. Ook de boeren zijn er over het algemeen van overtuigd dat het anders moet, maar ze zien geen mogelijkheden de omslag te maken.

Alex Datema hield daarom een pleidooi om boeren financieel te ondersteunen bij het produceren en stimuleren van natuur en biodiversiteit, zodat het daadwerkelijk een alternatief is voor de productie van landbouwproducten.