Terugblik SIA-congres 2019

21 November 2019

In een kas, een gevangenis, een leeg winkelcentrum, het hoofd van mensen of gewoon in een suf lab. Een greep uit de antwoorden op de vraag van de student-reporters op het SIA-congres: ‘Wat is de gekste plek waar jij onderzoek gedaan hebt?’

Het thema van het drukbezochte congres op 14 november was Onderzoek in uitvoering. Daarover vertelden ook de kersverse Deltapremiewinnaars AnneLoes van Staa (Hogeschool Rotterdam) en Mark Mobach (Hanzehogeschool Groningen). In meer dan 20 inhoudelijke sessies ging men in gesprek over de ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie, innovatiestages, learning communities en impact van onderzoek. Het congres werd afgesloten met de uitreiking van de RAAK-award aan het onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van HZ University of Applied Sciences.

Deltapremiewinnaars

Na de opening van het congres door SIA-voorzitter Michaël van Straalen, sprak dagvoorzitter Christiaan Glerum met de lectoren die de eerste twee Deltapremies toegekend hebben gekregen. De premie, een initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, reikte de premie van € 500.000 per lector twee dagen eerder uit.

Mark Mobach

Mark Mobach, lector Facility Management, wil met zijn onderzoek een bijdrage leveren aan de beste gebouwen voor mensen en organisaties. Dat doet hij door – in een multidisciplinaire setting samen met studenten en docent-onderzoekers – betere ruimte en dienstverlening te bedenken. AnneLoes van Staa leidt binnen haar lectoraat Transities in Zorg o.a. het onderzoeksprogramma Op Eigen Benen, voor jongeren met chronische aandoeningen die de overgang moeten maken naar de volwassenenzorg.

AnneLoes van Staa

Op het congres spraken zij over hoe je goed praktijkgericht onderzoek doet, waar je tegenaan loopt en wat er nodig is. AnneLoes van Staa: “Ik herhaal hier wat ik dinsdag tegen de minister zei: mooi dat er waardering is voor het praktijkgericht onderzoek maar geef daar ook blijk van met structurele middelen.” Het leverde haar een applaus op.

Drukbezochte sessies

Een van de meer dan twintig inhoudelijke sessies ging over het samenwerken als hogeschool met universiteiten in een groot onderzoeksproject. Aan de hand van het programma Smart Urban Regions of the Future werden ervaringen gedeeld. De belangrijkste les: zorg in elk geval dat je je werkpakketten mengt met die van de universiteiten en doe waar je goed in bent: de schakel zijn tussen wetenschap en praktijk. Een volledig verslag van de workshop staat op de site verdus.nl.


De sessie over het gebruik van beeld werd drukbezocht en erg gewaardeerd. Aan de hand van veel voorbeelden deelden Sjaak Boot (fotograaf) en Gert de Graaff (trainer in de taal van beeld) de geheimen van het gebruik van beeld om je verhaal te vertellen.


Op datzelfde moment werd in een zaal verderop discussie gevoerd over de scheidslijn tussen praktijkgericht en fundamenteel onderzoek - is dit überhaupt een noodzakelijk onderscheid - en over vraagarticulatie. De ‘praktijkvraag’ kan volgens deelnemers best een duwtje in de rug krijgen van lectoren, die op hun beurt de vertaling kunnen maken naar een onderzoek dat breder toepasbaar is.

Zoek de media op

Yael de Haan, lector Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie bij Hogeschool Utrecht hield de deelnemers voor dat bij het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek ook hoort dat je laat weten wat je doet, bijvoorbeeld door dat te delen via de media. Het goede nieuws is dat er steeds meer lectoren in kranten en vakbladen vertellen over hun onderzoek of als expert optreden. Aan de andere kant zijn er nog steeds lectoren die niet graag meewerken aan publicaties voor het brede publiek.


Yael pleit ervoor dat lectoren actief de media opzoeken. Een aantal van de genomineerden voor de RAAK-award doen dat al heel goed bleek uit haar verhaal. Zij gaf onder andere als voorbeeld het onderzoeksproject van Windesheim naar hergebruik van boten en windmolens van composiet.

HZ winnaar RAAK-award

Aan het eind van het congres werd de RAAK-award uitgereikt. Het RAAK-onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van HZ University of Applied Sciences heeft de RAAK-award 2019 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000 gewonnen.

Winnaars van de RAAK-award met cheque en de award


Het onderzoek richt zich op het aanleggen van droogvallende mosselbanken op zo’n manier dat deze banken een bijdrage leveren aan kustbescherming, het verhogen van biodiversiteit én de mosselproductie. Op het SIA-congres kreeg Jildou Schotanus de prijs uitgereikt uit handen van juryvoorzitter Reint Jan Renes.


De tweede prijs is gewonnen door het project De kracht van het onbewuste leren 2.0 van Zuyd Hogeschool, dat onderzoekt of onbewust leren helpt om mensen weer sneller te laten lopen na bijv. een beroerte. De derde prijs ging naar HiPerGreen van Inholland. Binnen het project is een autonoom vliegende drone ontwikkeld die in kassen planten snel en goed scant waardoor gewasuitval substantieel beperkt wordt.


Het project van Zuyd Hogeschool won ook de publieksprijs. De winnaar werd met een live gespeeld muziekstuk door studenten van kunstenhogescholen bekendgemaakt. Een perfecte opmaat naar de borrel waar nog lang werd nagepraat over deze dag.