Update hack: NWO en Regieorgaan SIA hervatten subsidieproces

12 March 2021

NWO is van plan om het subsidieproces voor alle rondes van NWO en de regieorganen SIA en NRO in de week van 22 maart te herstarten. Het proces viel op 13 februari stil doordat hackers zich toegang hadden verschaft tot het netwerk van NWO.

Vanaf die datum kon niemand meer bij het netwerk en de informatie die daarop opgeslagen was.

Systemen opnieuw ingericht

De afgelopen weken zijn alle systemen opnieuw ingericht en de komende tijd worden alle koppelingen met aanvraagsysteem ISAAC en de websites van NWO, Regieorgaan SIA en NRO hersteld.

NWO heeft de balans opgemaakt over de opgelopen vertraging. Als alles goed blijft gaan publiceert NWO in de week van 22 maart een nieuwe integrale callplanning en opent ISAAC weer voor aanvragers, referenten en commissieleden.

De herziene callplanning bevat informatie over zowel rondes die al gestart waren als de nieuwe calls die in 2021 opengaan.

Uitgangspunten bij herstart

Voor de herstart van het primair proces geldt in algemene zin dat alle deadlines in de basis 5 weken opschuiven vanaf het oorspronkelijke moment dat ze ingepland stonden. In bepaalde gevallen zal sprake zijn van correcties hierop, bijvoorbeeld in geval dat data ongelukkig vallen met feestdagen of vakanties.

Verder mag iedereen er van uitgaan dat nadat het subsidieproces opnieuw opgestart is niemand direct aan alle al verlopen deadlines hoeft te voldoen. In een volgend bericht, uiterlijk 16 maart, geven we nader inzicht in de achtergronden voor de hierboven genoemde keuzes en zullen we ook enkele rondes benoemen waar we snel na de start van het subsidieproces een reactie van aanvragers verwachten.

NWO is verheugd dat het primair proces binnenkort weer hervat kan worden, maar betreurt de situatie die de criminelen hebben veroorzaakt bij aanvragers, commissieleden, referenten en andere betrokkenen.