Update - Maatregelen i.v.m. coronavirus

15 April 2020

Het coronavirus en de maatregelen om het virus in te dammen hebben effect op het onderzoek van hogescholen. Regieorgaan SIA wil zoveel mogelijk faciliteren dat hogescholen verder kunnen met hun onderzoek. De afgelopen weken hebben we in overleg met hogescholen de planning van onze subsidieregelingen aanpast. We volgen daarin zoveel mogelijk de algemene richtlijnen van NWO. Lees hieronder meer over de aanpassingen.

Start en afronding projecten

Projecten mogen 4 maanden uitlopen en/of later starten, zonder wijzigingsverzoek. Als 4 maanden niet genoeg is (bijvoorbeeld wegens seizoensgebonden activiteiten) dan kan in overleg gekeken worden of een langere periode mogelijk is.

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten en evenementen van Regieorgaan SIA tot 1 juni zijn afgelast of vinden online plaats. Bekijk onze kalender voor een actueel overzicht.

Gevolgen openstelling en sluiting calls

Op onze website staat in het financieringsoverzicht en op de regeling- en rondepagina's informatie over de opening en sluiting van calls, voor zover die nu bekend is. Voor de regelingen waarvan momenteel calls openstaan of binnenkort openen, lichten we hieronder de belangrijkste aanpassingen toe:

Platformregeling

De platformregeling is momenteel geopend. De slutingsdatum van 19 maart is aangepast naar een ophaalmoment. De call sluit op 9 juni 2020.

Hbo-postdoc

Het 1e ophaalmoment voor hbo-postdoc, indieningsronde september 2021 is 2 weken later dan in de handleiding staat vermeld, namelijk 28 april 2020.

Top-up

Onlangs opende de call voor Top-up. Het 1e ophaalmoment, oorspronkelijk gepland op 21 april, is verplaatst naar 26 mei 2020.

RAAK-publiek

RAAK-publiek opent onder voorbehoud in mei 2020.

RAAK-PRO

RAAK-PRO opent onder voorbehoud in mei 2020.

RAAK-mkb

RAAK-mkb opent onder voorbehoud in juni 2020 

KIEM

In mei opent een brede KIEM-regeling die openstaat voor zowel hogescholen als universiteiten.

Call praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg

Regieorgaan SIA en Topsector LSH openen gezamenlijk de regeling Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg die past bij de ambities en doelen van de KIA 2020-2023 Gezondheid & Zorg, missie II: zorg in de leefomgeving. De call opent in mei 2020. De handleiding wordt in aanloop naar de opening op de website gepubliceerd.