Update netwerkhack: bestanden, website leveren geen direct risico op

19 February 2021

Het netwerk van NWO is voorlopig niet benaderbaar. De servers zijn gehackt. Op dit moment is alles erop gericht om het huidige probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Het is op dit moment niet te zeggen hoelang deze situatie gaat duren.

Update 19 februari: veelgestelde vragen (FAQ) beschikbaar, stel je vraag

Op diverse plaatsen duiken inmiddels berichten op waarin opgeroepen wordt om bestanden die van NWO ontvangen zijn weg te gooien vanaf een bepaalde datum. Deze berichten zijn voorbarig en berusten niet op feitelijk juiste informatie.

Ook berichtgeving als zou het bezoeken van de website van NWO, of Regieorgaan SIA, een infectie kunnen veroorzaken, berusten op onjuiste veronderstellingen.

Als er daadwerkelijk een aanmerkelijk risico zou zijn geweest, hadden wij daarvoor al aanvullende maatregelen getroffen en alle betrokkenen daarvan direct op de hoogte gesteld, direct of via deze website en de pagina met veelgestelde vragen (FAQ).

NWO verzoekt daarom eenieder om alleen de informatie in de FAQ op nwo.nl als de correcte informatie te accepteren. Als je uit veiligheidsoverwegingen besluit geen bestanden van NWO of Regieorgaan SIA te openen dan staat je dat vanzelfsprekend vrij. Het gevaar op infectie door bijlagen is echter zeer klein te noemen.