Waardevolle inzichten over verduurzaming lectorenplatforms

1 December 2021

Op 8 november organiseerde Regieorgaan SIA een sessie voor de vertegenwoordigers van de lectorenplatforms, om samen na te denken over wat ervoor nodig is om de positie van de platforms te bestendigen. Het was een waardevolle bijeenkomst onder kritisch toezicht van onder andere Geleyn Meijer, rector van de Hogeschool van Amsterdam.

Toekomstbestendige lectorenplatforms

Zowel binnen als buiten het praktijkgericht onderzoeksveld spelen lectorenplatforms een steeds belangrijkere rol. Lectorenplatforms ontwikkelen zich van clubs die onderling kennis delen tot netwerken die zorgen voor afstemming en coördinatie op een specifiek onderzoeksthema. Ze vormen het aanspreekpunt voor praktijkpartners en collega’s en ontwikkelen zich tot strategische partners in het positioneren van praktijkgericht onderzoek.

In de sessie stonden 2 vragen centraal: ‘Wat betekent het dat de lectorenplatforms een duurzame positie in het kennisbestel hebben?’ en ‘Wat hebben we nodig om de lectorenplatforms te verduurzamen?’ Deze vragen werden in break-outsessies besproken en leidden tot levendige gesprekken waar verschillende conclusies uit getrokken kunnen worden.

Lectorenplatform als kennispartner en verbinder

Lectorenplatform als kennispartner en verbinder
Lectorenplatforms krijgen een duurzame positie in het kennisbestel wanneer ze zichtbaar zijn, gevonden worden en ook uitgenodigd worden om als kennispartner bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken. Hierdoor ontstaan kansen voor zowel het platform als voor praktijkgericht onderzoek in het algemeen.

Voor de deelnemende lectoren is het lectorenplatform een plek om andere lectoren te ontmoeten en samen onderzoek te doen. Dit leidt tot gelegenheidssamenwerkingen in verschillende samenstellingen en mogelijk tot gezamenlijke subsidieaanvragen. Relaties ontwikkelen zich van concullega’s tot collega’s, lectoren gunnen elkaar iets.

De lectoren zelf zijn overtuigd: “Het collectief moet blijven bestaan.” Het platform is de plek voor een kritisch gesprek over wat goed onderzoek is, om jezelf te laten zien en focus aan te brengen in gezamenlijke onderwerpen en kennisdisseminatie.

Interactie en focus aanbrengen

De route naar een duurzaam lectorenplatform is niet voor elk platform hetzelfde. Het belang van een coördinator voor het functioneren van het platform wordt tijdens de sessie onderstreept.

Daarnaast zorgt nieuwe aanwas binnen het platform voor duurzame ontwikkeling van het netwerk. Hiervoor moet de blik niet alleen extern, maar ook intern, binnen de eigen hogescholen, gericht zijn. En er moet aandacht besteed worden aan de lijn naar het onderwijs en de relatie met de Centres of Expertise.

Wensen zijn er ook: als platforms elkaar nog beter vinden, basisfinanciering voor de platforms en als platform subsidieaanvragen in kunnen dienen. Regieorgaan SIA zal de interactie tussen platforms versterken door 1 á 2 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor alle platforms. Daarnaast wordt er nagedacht over een nieuwe platformregeling voor 2022.