Werkconferentie Learning communities en innovatie-ecosystemen

4 May 2021

Begin juni organiseert het Netwerk Learning Communities een werkconferentie. Met mensen uit de topsectoren die actief werken aan innovatie-ecosystemen gaan we verkennen hoe in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan het missiegedreven innovatiebeleid. De precieze datum van de conferentie maakt het Netwerk Learning Communities binnenkort bekend.

Samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatie

De ontwikkeling van innovatie-samenwerkingsverbanden is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Ze staan bekend onder verschillende namen als Living Labs, Technohubs, Learning Communities, Digitale werkplaatsen, Garages, FabLabs, CiV’s, RIF’s, CoE’s en GROZzerdammen. De invalshoeken en manieren van werken mogen dan verschillen, all deze initiatieven hebben hetzelfde doel: innovatie versnellen en werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Human Capital Agenda

Voor de Human Capital Agenda van de topsectoren staat de invalshoek leven-lang-ontwikkelen centraal. De topsectoren hebben hiervoor het concept Learning Community ontwikkeld. In de uitrol van de learning communities komen veel vragen naar boven: wat is het verschil tussen een learning community en andere samenwerkingsvormen? Wat kunnen zij van elkaar leren? Wat zijn mogelijkheden voor synergie en samenwerking? En hoe kunnen leren, werken en innoveren in balans gebracht worden.

Over deze vragen gaat het tijdens de werkconferentie. Wil je op de hoogte gehouden worden, stuur dan een e-mail naar Annemarie Strik, projectleider bij Wijzijnkatapult.