Deelsessies ronde 1, 11 - 12 uur

Hieronder vind je een overzicht van de 1e ronde deelsessies van het SIA-congres 2022.

Inhoud

Opgavegerichte innovatie: gave of opgave?

Nederland staat voor een groot aantal maatschappelijke opgaven. Milieuactivisten plakken zich vast aan de straat, de voedselbank is de snelst groeiende ‘supermarkt’ en vlaggen hangen ondersteboven. Iedereen voelt de urgentie dat het anders moet, maar als maatschappij weten we die draai niet te maken. Praktijkgericht onderzoek kan helpen om te komen van ‘het moet anders’ naar ‘we doen het anders’. Opgavegericht programmeren kan hieraan bijdragen. Maar wat is het en past het bij jouw thema?

Sprekers: Thijs Simons (Regieorgaan SIA), Teun van Haaren (Regieorgaan SIA)

Learning communities #1: maken learning communities het verschil in de maatschappelijke transities?

De human capital-coördinatoren van de Topsectoren pleiten ervoor om learning communities in te zetten over de volle breedte van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Welke inzichten zijn inmiddels opgedaan over wat werkt? Hoe versterken learning communities het aanpassingsvermogen van de beroepsbevolking én innovatie door bedrijven?

Sprekers: Tijmen Schipper (associate lector Leven Lang Ontwikkelen) Windesheim, Ellen Sjoer (lector Duurzame Talentontwikkeling) Haagse Hogeschool, Chris Wallner, (lector Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg), Hogeschool Leiden

Het verschil maken met het Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. In gesprek met 2 ervaringsdeskundigen van hogescholen gaan we in op vragen zoals: hoe werkt een aanvraag? Wat heeft het opgeleverd? En wat maakte daarin het verschil?

Sprekers: Femke During (projectleider Nationaal Groeifonds Vereniging Hogescholen), Helianthe Kort ( lector Technologie voor Zorginnovaties bij de Hogeschool Utrecht), Teade Punter ( lector High Tech Embedded Software bij Fontys Hogescholen), Monique de Knegt, Business developer bij CoE Groen, HAS Hogeschool

Postdocs in het hbo – verschilmakers in onderzoek en onderwijs

Gepromoveerde docenten in het hbo leveren een belangrijke bijdrage aan het praktijkgericht onderzoek op hogescholen. Vanaf 2018 heeft SIA daarom postdoc posities ondersteund met de regeling hbo-postdoc. Daarnaast zijn hogescholen zelf ook bezig om trajecten te ontwikkelen voor gepromoveerde docenten en docent-onderzoekers. In deze sessie willen we kijken naar de meerwaarde van gepromoveerden in het hbo en: wat is er nodig voor gepromoveerde docenten in het hbo om ook in de toekomst dat verschil te blijven maken? Hoe kunnen we die meerwaarde inzetten om de kwaliteit van onderzoek en de verwevenheid tussen onderzoek, onderwijs en praktijk nog meer te versterken?

Spreker: Barbara Schrammeijer (lector Biobased Hogeschool Rotterdam), Hanneke Assen (Associate professor Design Based Hospitality Education)

Escape Room: Het verschil door Open Science

Het jaar is 2122. Alle struikelblokken en barrières voor open science zijn verdwenen en het regulier openstellen van onderzoeksoutput is de norm. Maar wacht! Wat is dit nou? Big Tech heeft alle onderzoeksoutput achter slot en grendel gezet? Kun jij en je team van experts het onderzoek bevrijden?

Kom met ons spelen en open de bouwblokken van open acces. In discussie met leden van het Open Science Ondersteuning Bureau van het adviescollege Open Science (Vereniging Hogescholen) gaan we dieper in op wat al gedaan is en wat nog moet gebeuren om open science de norm te maken.

Let op: het aantal deelnemers voor deze workshop is beperkt. Deelname gebeurt op inschrijving.

Sprekers: Sarah Coombs (Saxion), John Doove (SURF)

Gemeenten en hogescholen maken samen het verschil

De grote maatschappelijke uitdagingen worden concreet in de lokale en regionale context. Daar werken gemeenten en hogescholen samen aan handelingsperspectief en oplossingen voor problemen in de stad en het dorp, de wijk en de regio. Daar maken ze samen het verschil. In deze workshop presenteren we 3 concrete praktijkvoorbeelden (voedsel en leefomgeving, veiligheid en een casus uit de City Deal Kennis Maken) en gaan we op zoek naar de geleerde lessen en de vragen voor de toekomst. Ook is er aandacht voor de landelijke samenwerking tussen de VNG, de VH, SIA en platform31.

Sprekers: Nurhan Abujidi (projectcoördinator City Deal Kennis Maken, Limburg), Maarten Dijk (programmamanager, Regieorgaan SIA), Petra Bassie (strategisch adviseur en kennismakelaar, Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Johannes van der Vos (programmamanager, Regieorgaan SIA)

Deelsessies ronde 2 en 3

Bekijk ook de deelsessies van ronde 2 en 3: