Deelsessies ronde 2, 13.15-14.15 uur

Hieronder vind je een overzicht van de 2e ronde deelsessies van het SIA-congres 2022.

Inhoud

Learning communities #2: De regio als speelveld voor samenwerking in wendbare learning communities

Veel samenwerking stoelt op regionale ecosystemen. Bedrijven werken hierin samen met kennisinstellingen, veelal aan maatschappelijke transities. Binnen deze ecosystemen worden learning communities steeds meer ingezet. Maar hoe doen we dat slim en passend? En hoe komen we van een project naar een langdurige samenwerking in een programma? En wat is daarbij de rol van het lectoraat? Tijdens deze sessie gaan we dieper in op een aantal learning communities zoals die in Oost-Nederland vorm krijgen, en binnen welke regionale ecosystemen ze bestaan. Hoe zien ze eruit en wat maakt ze zo krachtig? Hoe willen we opschaling en impact bereiken? Om vervolgens samen aan de slag te gaan en de meerwaarde van de verschillende partijen in het eigen regionale ecosysteem te verkennen.

Sprekers: Dr. Maria Hendriks (directeur van Expertisecentrum Techyourfuture), Mirte Disberg - van Geloven, MSc (onderwijskundige bij TechYourFuture en onderzoeker het lectoraat ‘Smart Industry & Human Capital’ van Saxion Hogeschool)

Escape room: Het verschil door Open Science

Het jaar is 2122. Alle struikelblokken en barrières voor open science zijn verdwenen en het regulier openstellen van onderzoeksoutput is de norm. Maar wacht! Wat is dit nou? Big Tech heeft alle onderzoeksoutput achter slot en grendel gezet? Kun jij en je team van experts het onderzoek bevrijden?

Kom met ons spelen en open de bouwblokken van open acces. In discussie met leden van het Open Science Ondersteuning Bureau van het adviescollege Open Science (Vereniging Hogescholen) gaan we dieper in op wat al gedaan is en wat nog moet gebeuren om open science de norm te maken.

Let op: het aantal deelnemers voor deze workshop is beperkt. Deelname gebeurt op inschrijving. Meer informatie volgt.

Onder leiding van Sarah Coombs (Saxion), John Doove (SURF)

Ondernemen op maatschappelijke transities: een wereld te winnen

In deze sessie gaat het over de verbinding tussen ondernemerschap en praktijkgericht onderzoek. Deze verbinding kan breder: ondernemerschapscentra zijn bijvoorbeeld nog niet vanzelfsprekend verbonden aan onderzoek. Dit terwijl ondernemerschap hard nodig is in het bewerkstelligen van maatschappelijke transities, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, duurzaamheid en veiligheid.

We verdiepen hoe we meer gebruik kunnen maken van elkaars netwerken en hoe we de ondernemende instelling van veel studenten kunnen samenbrengen met praktijkgericht onderzoek. Wat is nodig om ondernemerschap in te zetten als tool van de hogeschool voor maatschappelijke transities?


Sprekers: Joeri van den Steenhoven (lid college van bestuur Hogeschool Leiden), André Roos (Directeur Centrum voor Ondernemerschap, Saxion), Frouke Engel (Innovatie expert bij Innofest) en Marcel Kleijn (Senior adviseur strategie bij InnovationQuarter)

Praktijkgericht onderzoek en wetenschapscommunicatie

Minister Dijkgraaf richt een centrum voor wetenschapscommunicatie op om verbindingen tussen onderzoek en samenleving te stimuleren. Maar praktijkgericht onderzoek van hogescholen is toch al intensief verbonden met de samenleving? Of zouden hogescholen juist dat verhaal over onderzoek beter moeten communiceren?

In deze sessie verkennen we onder leiding van Eveline van Rijswijk wat praktijkgericht onderzoek en wetenschapscommunicatie met elkaar te maken hebben (spoiler: veel). Kom meedenken, vertel ons wat hogescholen kunnen hebben aan een nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie en wat het centrum kan leren van hogescholen.

Deel je kennis van onderzoekscommunicatie of luister gewoon naar mooie verhalen van collega’s. En win weergaloze prijzen in de quiz “Praktijkgericht onderzoek of wetenschapscommunicatie!?"

Sprekers o.a. Eveline van Rijswijk (moderator, wetenschapscommunicator), Alex Verkade (Lid MT Regieorgaan SIA/Kwartiermaker nationaal centrum wetenschapscommunicatie, OCW)

Maak het verschil: durf te falen

Na het unaniem belachelijk grote succes van de sessie Durf te falen op het SIA-congres van 2021, gaan we dit jaar wederom open en zonder taboes in gesprek over elkaars falen en ‘mislukte’ onderzoeksprojecten. ‘Mislukt’ tussen aanhalingstekens, want elke mislukking is ook een succes: een kans om te leren en een kans om anderen te behoeden voor eenzelfde misstap. Falen in onderzoek en innovatie is onvermijdelijk en onmisbaar en zou zonder beperking of schaamte bespreekbaar moeten zijn.

In deze sessie maken we daar een begin mee. Er komen meerdere cases voorbij van (deels) mislukte projecten. We gaan gezamenlijk aan de slag om deze cases te ontleden. En we kijken hoe eenieder met collega’s in gesprek kan gaan door een begin te maken met een faaltool.

Sprekers: Rogier van der Wal (lector bij Aeres Hogeschool en Fontys Hogescholen), Wout Scholten, Wilke van Beest (beiden Hogeschool Utrecht), Christiaan Glerum (Innovatieadviseur en fuckup-organisator, Innofest)

Samenwerken aan meer impact

De hogescholen doen onderzoek dat ‘doorwerkt’ naar de maatschappij. De afgelopen jaren zijn er flinke stappen gezet om de impact van kennis te vergroten, maar er is nog steeds werk aan de winkel. Binnen onderzoeksprojecten is er vaak potentie voor meer impact, maar het is lastig om daar financiering en eigenschap voor te vinden. In deze workshop gaan we in gesprek over wat er nodig is om de impact van het praktijkgericht onderzoek te vergroten. Het doel van de sessie is om te groeien in een gezamenlijk verhaal over de impact van onderzoek in het hbo en om bouwstenen te ontwerpen die het hbo daarbij kunnen helpen.

Sprekers: Pieter Lems (beleidsadviseur Vereniging Hogescholen en Christelijke Hogeschool Ede)

Deelsessies ronde 1 en 3

Bekijk ook de deelsessies van ronde 1 en 3: