Deelsessies ronde 3, 14.30-15.30 uur

Hieronder vind je een overzicht van de 3e ronde deelsessies van het SIA-congres 2022.

Inhoud

Het verschil maken in Europa

In deze sessie gaan we in op de samenwerking van onderzoekers van hogescholen met andere kennisinstellingen in Europa om het verschil te kunnen maken op de grote maatschappelijke opgaven. Regieorgaan SIA neemt deel aan Europese Partnerships waarin onderzoeksfinanciers samenwerken om onderzoek en innovatie binnen de maatschappelijke thema’s te bundelen. We gaan in op de mogelijkheden in de partnerships, Horizon Europe en het vervolg op het pilotprogramma Richting Europa. Joost van Hoof van de Haagse Hogeschool zal vertellen over zijn Europese project City&Co dat door SIA is toegekend in het programma Urban Transformation Capacities. Wil je het verschil maken in Europa? Kom dan naar deze sessie.

Sprekers: Joost van Hoof (lector Urban Ageing Haagse Hogeschool), Maggy Ovaa (Regieorgaan SIA), Marcus van Leeuwen (Regieorgaan SIA)

Learning communities #3: Hybride professionals maken het verschil

Steeds meer zijn we te vinden in hybride leer-werkomgevingen zoals learning communities, living labs, hubs en professionele werkplaatsen. Wat moet je daarvoor kunnen en hoe worden de bruggenbouwers van die samenwerkingen op hun taak voorbereid? We gaan in op de ervaringen van bruggenbouwers en de noodzaak van hun professionalisering. Hoe halen zij meerwaarde uit de verschillen tussen organisaties? Hoe kunnen zij daarbij beter worden ondersteund?

Sprekers: Miranda Snoeren (Lector Professionele Werkplaatsen, Fontys Hogescholen), Jeroen Bovens, (onderzoeker Lectoraat Professionele Werkplaatsen Fontys Hogescholen), Frans Grobbe (coördinator Netwerk Learning Communities, NWO-Topsectoren), Tjerk Riemers (Bruggenbouwer bij de TalentHub, Onderzoeksmanager lectoraat Professionele Werkplaatsen)

Kenniscentrum praktijkgericht onderzoek: kennis ontwikkelen, delen en benutten

Praktijkgericht onderzoek (PGOZ) aan hogescholen groeit in omvang en kwaliteit en wordt inmiddels gezien als een volwaardig onderdeel van de kennisinfrastructuur. De expertise die nodig is om PGOZ uit te voeren, te ondersteunen en te faciliteren wordt binnen en tussen hogescholen op allerlei manieren bevorderd. Hoe kan al deze kennis en expertise nog beter zichtbaar worden gemaakt, doorontwikkeld en benut?

Het idee is geboren om daarvoor een Kenniscentrum praktijkgericht onderzoek op te richten, gericht op kennisontwikkeling (verzamelen, bundelen en zelf ontwikkelen), maar ook op het benutten van deze kennis, onder meer via kennisdeling en via de lijn van het leven lang ontwikkelen van onderzoekers en andere betrokkenen bij praktijkgericht onderzoek. Regieorgaan SIA heeft Marcel de Haas en Martha Jordaan (Berenschot) gevraagd om nut en noodzaak van een dergelijk centrum te verkennen en de contouren daarvoor te schetsen.

Tijdens deze sessie zal een korte schets worden gegeven van die verkenning en gaan we vervolgens graag met je in gesprek over de behoeften die er zijn bij hogescholen. Dat brengt ons weer verder in het denken over hoe het Kenniscentrum hierop zou kunnen inspelen. Daan Andriessen (Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek) schuift aan bij het gesprek om zijn beeld van het Kenniscentrum te delen.

Sprekers: Marcel de Haas (Berenschot), Martha Jordaan (Berenschot), Daan Andriessen (Hogeschool Utrecht).

Hbo-tafels: Impact maken als één hbo

Steeds meer wordt er een beroep gedaan op praktijkgericht onderzoek om bij te dragen aan de grote maatschappelijke thema’s van deze tijd. Hogescholen doen dat, maar hét verschil maken we door nog beter gezamenlijk als één HBO op te trekken hierin. Zes HBO-tafels, elk rond een (maatschappelijk) thema, staan aan de lat voor het organiseren van hbo-brede afstemming om van daaruit nog beter bij te dragen aan de maatschappelijke vragen van deze tijd. Hoe gaat dat? Hoe doe ik mee? Hoe kom ik ermee in contact? Doe mee met deze sessie!

Sprekers: Sandra Bolt (coördinator HBO tafel Gezondheid en Zorg), Frank Karelse (programmamanager HBO tafels Energie & Duurzaamheid en Sleuteltechnologieën, Mieke Dols (programmamanager HBO tafel Maatschappelijk Verdienvermogen), Eras Draaijers, Louise van der Heijden (Regieorgaan SIA)

Een doctoraatstraject in het hbo: de introductie van de professional doctorate

Hogescholen starten begin 2023 met een pilot voor een eigen doctoraatstraject: de professional doctorate (PD). Daarmee introduceert het hbo een nieuw onderzoeksintensief leertraject waarmee het de grenzen in de beroepspraktijk wil verleggen. Kandidaten worden binnen deze pilot opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren te interveniëren in complexe praktijken zoals de energietransitie of de gezondheidszorg. De pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Regieorgaan SIA en start begin 2023.

In deze sessie nemen Frank van der Zwan (kwartiermaker PD, Vereniging Hogescholen) en Maartje Harmelink (programmamanager PD, Regieorgaan SIA) je mee in vragen als: Wat is nut en noodzaak van de PD in het hbo? Wat maakt een PD anders dan bestaande doctoraatstrajecten? Voor wie is een PD geschikt? Hoe ziet een professional doctorate-traject eruit? Hoe is de pilot georganiseerd? En wat is de rol van Regieorgaan SIA bij de pilot?

Sprekers: Frank van der Zwan (kwartiermaker PD Vereniging Hogescholen) en Maartje Harmelink (programmamanager PD Regieorgaan SIA)

Deelsessies ronde 1 en 2

Bekijk ook de deelsessies van ronde 1 en 2: