Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek

De Leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek helpt senior-onderzoekers van hogescholen verder te professionaliseren.

Vaardigheden voor proces rondom onderzoek

In de leergang komen de thema’s acquireren, voorbereiden en uitvoeren van onderzoeksprojecten aan bod. De leergang gaat niet over onderzoeksvaardigheden, maar juist over vaardigheden in het hele proces rondom het doen van onderzoek.

Voor en door hogescholen

De leergang wordt voor en door 13 hogescholen georganiseerd. De deelnemende hogescholen dragen actief bij aan de ontwikkeling en uitvoering van de leergang. Zij stellen locaties en trainers beschikbaar.

Aangesloten hogescholen

De aangesloten hogescholen zijn:

 • Hogeschool Windesheim
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Saxion
 • Hogeschool van Amsterdam
 • De Haagse Hogeschool
 • Hogeschool Utrecht
 • Inholland
 • Van Hall Larenstein
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • HZ University of Applies Sciences
 • NHL Stenden
 • Avans Hogeschool

Regieorgaan SIA is partner in de leergang en biedt ondersteuning bij de uitvoering.

Aanmelden

In het studiejaar 2021-2022 gaan 3 groepen van start: in september, oktober en januari. Onderzoekers van de hierboven genoemde hogescholen kunnen zich via de eigen hogeschool aanmelden. Lees meer over de leergang en de cursusopzet.

Contact

Heb je een vraag over de leergang, of wil je meer informatie? Neem dan contact op met:

Jolande Donker, secretariaat Leergang Bouwstenen

E-mail: j.m.donker@pl.hanze.nl