Startbijeenkomsten Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Op 17 mei heeft Regieorgaan SIA een nieuwe thematische call rondom het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen gepubliceerd. Per thema organiseert Regieorgaan SIA een startbijeenkomst. Het doel van deze startbijeenkomsten is het toelichten van het thema en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden en het opstellen van een onderzoeksvoorstel.

De startbijeenkomsten

In juni vindt een reeks online startbijeenkomsten plaats rondom de 4 thema's van indieningsronde november 2022. Kijk voor meer informatie per startbijeenkomst op de verschillende webpagina's.

Eerder opengestelde thema's

Naast deze 4 thema’s worden ook de 2 thema’s Nieuwe eiwitbronnen en Duurzame lokale voedselproductie Caribisch Nederland in deze call opengesteld. Deze 2 thema’s zijn al eerder in 2021 opengesteld voor aanvragen, uit die call for proposals is geen honorering voortgekomen. Bij voldoende belangstelling wordt er een korte matchmaking georganiseerd. Neem hiervoor contact op met: teun.vanhaaren@regieorgaan-sia.nl.

Aanmelden

De bijeenkomsten worden gehouden in Networkapp. Dit digitale platform biedt je naast de mogelijkheid om de bijeenkomst digitaal bij te wonen ook de gelegenheid om andere deelnemers te ontmoeten en alvast ideeën uit te wisselen.

  1. Ga naar Networkapp
  2. Registreer met je zakelijke e-mail (via LinkedIn wordt mogelijk je persoonlijke e-mailadres gebruikt)
  3. Voeg de SIA Voedsel & Groen Community toe met de code: Sia v&g21
  4. Vul je profiel zo volledig mogelijk in - dit bevordert het netwerken en consortiumvorming enorm
  5. Kies welke startbijeenkomst(en) je bijwoont.


Als je je aanmeldt voor de netwerkapp ga je automatisch akkoord met het delen van je profielgegevens (geen contactgegevens) met andere deelnemers. Toegang tot de bijeenkomsten is alleen mogelijk met een registratie in Networkapp.

  • Networkapp al eerder gebruikt? Voeg dan de code Sia v&g21 toe aan Networkapp.
  • Hulp nodig bij het activeren van Networkapp? Kijk op de Networkapp support pagina.

Pitch

Heb jij al een goed idee en zou je dat graag willen pitchen tijdens de bijeenkomst? Geef dan even kort en krachtig in één zin weer waar je pitch over gaat en stuur deze naar bijeenkomsten@regieorgaan-sia.nl.

Contact

Wil je meer informatie over de startbijeenkomsten van Praktijkkennis voor Voedsel en Groen of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Teun van Haaren
Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen