SPRONG Vitaliteit en Gezondheid

Binnen het programma SPRONG Vitaliteit en Gezondheid doen sinds februari 2018 4 onderzoeksgroepen onderzoek op het gebied van gezondheidsbevordering.

Onderzoeksgroepen

Het SPRONG-programma Vitaliteit en Gezondheid is gericht op het opbouwen en versterken van onderzoeksgroepen door voor langere tijd financiële zekerheid te bieden. De 4 onderzoeksgroepen, onder leiding van hogescholen, ontvangen ieder € 2 miljoen van Regieorgaan SIA voor een periode van 8 jaar.

Hieronder vind je een overzicht van de onderzoeksgroepen en een link naar een bijbehorende webpagina met meer informatie over de groepen, hun partners en het onderzoek dat ze uitvoeren.

Mensen in Beweging

De onderzoeksgroep Mensen in Beweging wil mensen ondersteunen met technologische toepassingen, zodat zij zelfstandig hun eigen gezonde beweeg- en voedingsgedrag blijvend kunnen ontwikkelen.

FAITH: Frailty by Assessment, Intervention and Technology towards Health

Onderzoeksgroep FAITH wil ervoor zorgen dat kwetsbare mensen (zoals ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening) zo lang mogelijk de regie over hun eigen gezondheid houden en zo een kwalitatief goed leven leiden. Van kwetsbaarheid naar gezondheid, met behulp van ondersteuning, interventie en technologie.

PEARL: PErforming artist and Athlete Research Lab

PEARL is het nationale onderzoekscentrum voor de gezondheid en vitaliteit van podiumkunstenaars en sporters. De onderzoekers en partners van PEARL zetten zich in om gezondheidsklachten bij deze groep te voorkomen én hun gezondheid te optimaliseren.

Vitale Delta

Vitale Delta is een onderzoeksconsortium van 4 hogescholen. Het consortium zet zich in voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam. Vitale Delta zet in op het versterken van de veerkracht en eigen regie van mensen en het creëren van een gezonde omgeving.

Meer informatie en contact

Wil je meer weten over SPRONG Vitaliteit en Gezondheid? Neem dan contact op met:

Willemijn van Gastel
Programmamanager

SPRONG Vitaliteit en Gezondheid