Deelsessies SIA-congres

Tijdens het online SIA-congres op 19 november kun je in 2 rondes deelsessies volgen rondom het thema: Praktijkgericht onderzoek gaat door! Hieronder vind je een overzicht. De lijst is nog niet helemaal compleet en wordt de komende tijd nog verder aangevuld. Houd onze website hiervoor in de gaten!

Inhoud

Ronde 1: 11.50-12.35

Praktijkgericht onderzoek en responsible AI

Gemist? Kijk de sessie terug

Kunstmatige of Artificiële Intelligentie (AI) kan op heel veel gebieden in de maatschappij invloed gaan hebben, positief, maar ook negatief. De techniek is echter ook nog jong en volop in ontwikkeling. Samen zorgt dit ervoor dat het hogeschoolonderzoek uiterst relevant is: het is toegepast en vraaggestuurd en daarom worden de nieuwste technieken inclusief hun al dan niet gewenste bij-effecten direct in de praktijk getoetst in een onderzoekssetting.

In deze workshop belichten we hoe praktijkgericht AI-onderzoek tot verantwoorde toepassing èn techniek kan leiden: responsible AI. Bij responsible AI worden de randvoorwaarden op het gebied van zaken als veiligheid, gelijkheid of juridische zaken in de AI verweven. Maar hoe doe je dat? We geven een inleiding op responsible AI met praktijkvoorbeelden, waarna we in discussie gaan met het publiek en vragen kunnen beantwoorden.


Sprekers: Johan Versendaal (lector Betekenisvol Digitaal Innoveren bij Hogeschool Utrecht), Maaike Harbers (lector Artificial Intelligence & Society bij Hogeschool Rotterdam), Nanda Piersma (lector Responsible IT bij Hogeschool van Amsterdam), Jeroen Linssen, Associate Lector Ambient Intelligence Saxion Hogeschool

Praktijkgericht onderzoek doe je niet alleen

Gemist? Kijk de sessie terug en lees het verslag

Bij praktijkgericht onderzoek is het van belang om gemeente, bewoners, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en hogescholen samen te laten werken. Op die manier kan er namelijk kruisbestuiving plaatsvinden tussen onderzoek, advies, beleid, onderwijs en praktijk.

Maar hoe verbind je deze partijen aan elkaar? Hoe werk je er mee samen? En wat is de rol daarbij van de hogeschool? Een sessie over doorbrekend onderzoek, contextrijk onderwijs en transdisciplinair leren.


Sprekers: Gert-Joost Peek (lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement bij Hogeschool Rotterdam en voorzitter van het bottom-up participatieplatform I’MBINCK in Den Haag), Robert Duiveman (associate lector Urban Governance bij De Haagse Hogeschool en projectleider van het RAAK-publiek onderzoek naar Stadslabs in vier steden in Nederland), Gerben Helleman (coördinator Platform Stad en Wijk)

Internationalisering gaat verder

Gemist? Kijk de sessie terug

Internationalisering levert een bijdrage aan de kwaliteit en doorwerking van onderzoek. Regieorgaan SIA wil daarom internationale samenwerking bevorderen en versterken. We hebben een implementatieplan voor de internationalisering van praktijkgericht onderzoek ontwikkeld.

Het plan is tot stand gekomen op basis van input geleverd in sessies in eerdere edities van het SIA-congres en gesprekken met verschillende stakeholders. Tijdens deze sessie zullen we het implementatieplan presenteren, daarna zullen we er door middel van vraag en antwoord op reflecteren.

Sprekers: Maggy Ovaa (adviseur internationalisering Regieorgaan SIA), Marcus van Leeuwen (programmamanager Regieorgaan SIA), Rob Verhofstad (voorzitter College van Bestuur HAN University of Applied Sciences)

Praktijkgericht onderzoek gaat door...en met SPRONGen vooruit!

Gemist? Kijk de sessie terug

In 2018 zijn 4 koplopers van start gegaan binnen het programma SPRONG Vitaliteit. Spannend, want een SPRONG programma….wat kan je daar allemaal mee bereiken? De programma’s hebben de ruimte genomen om een eigen identiteit te ontwikkelen met de commissie als critical friend in hun kielzog.

Hoe mooi is het om in beeld en geluid een kijkje in de keuken te krijgen? Dat kan in deze workshop. De 4 programmaleiders nemen je mee in het verhaal van hun programma.

Sprekers: Willemijn van Gastel (programmamanager Regieorgaan SIA) en 4 programmaleiders (namen maken we binnenkort bekend)

Impactvol afstuderen

Gemist? Kijk de sessie terug

Afstudeerprojecten zijn de kans voor opleidingen, onderzoek en praktijkpartners om te komen tot vruchtbare samenwerking. Helaas blijkt regelmatig dat deze samenwerking niet goed van de grond komt of heeft het werk van de student weinig echte impact in de organisatie.

In het NRO-project impactvol afstuderen proberen we scenario’s voor afstuderen te ontwerpen die toegevoegde waarde hebben voor alle betrokkenen. Welke toegevoegde waarden zijn er? Welke succesfactoren? Hoe zien verschillende scenario’s er uit? In deze workshop presenteren we de eerste resultaten.

Spreker:
Lisette Munneke (hogeschoolhoofddocent bij Hogeschool Utrecht)

Mensgericht ontwerponderzoek voor (digitale) innovatie in zorg en welzijn

Gemist? Kijk de sessie terug

Het aantal onderzoeksprojecten waarin gekozen wordt voor ontwerponderzoek groeit, met name ook op het thema van (digitale) innovatie in het zorg- en welzijnsdomein. Onlangs verscheen het studieboek Ontwerpen voor Zorg en Welzijn; grotendeels ontstaan vanuit opgebouwde kennis rond ontwerpgericht onderzoek binnen lectoraten. Het boek wordt nu al in veel curricula ingezet.

In deze deelsessie bespreken we enkele praktijkvoorbeelden en illustreren we hands-on hoe studenten en begeleidende docenten met methoden uit het boek kunnen werken. Houd pen/papier, of eventueel je Lego-doos in de buurt!

Sprekers: Job van 't Veer (lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn bij NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden), Eveline Wouters ( lector Health Innovations and Technology bij Fontys Paramedische Hogeschool), Marike Hettinga (lector IT Innovations in Health Care bij Windesheim)

Praktijkgericht onderzoek gaat door met het missiegedreven innovatiebeleid

Gemist? Kijk de sessie terug

Bedrijven, maatschappelijke organisaties én onderzoekers bundelen hun krachten om de doelen van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid te behalen. In het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) en de bijbehorende agenda’s heeft praktijkgericht onderzoek van hogescholen een prominente plek. Regieorgaan SIA zet een deel van zijn instrumentarium in voor praktijkgericht onderzoek op de thema’s van het KIC. Een aantal bestuurders van hogescholen neemt actief deel in verschillende themateams. In deze sessie gaan zij met elkaar en met de deelnemers in gesprek over de uitdagingen die zij tegenkomen in deze rol.

Sprekers: Zakia Guernina (Hogeschool Rotterdam), Jacomine Ravensbergen (Avans Hogeschool) en Joeri van den Steenhoven (Hogeschool Leiden), Monique Lamine (Regieorgaan SIA)

Ronde 2: 13.15-14.00 uur

Meer maatschappelijk verdienvermogen met living labs

Gemist? Kijk de sessie terug

Als innovatie bijdraagt aan het ontwikkelen van economisch verdienvermogen en tegelijk maatschappelijke impact realiseert, spreken we van Maatschappelijk Verdienvermogen. Deze combinatie komt vaak tot stand in Living Labs waar hogescholen samen met partners praktijkgericht onderzoek doen en werken aan innovatieve oplossingen. Het gaat om sociale innovatie naast technologische innovatie.

In deze workshop nemen we je mee naar het Retail Innovation Lab en laten we zien hoe dat in de praktijk werkt. We gaan op zoek naar overdraagbare inzichten en methoden.

Sprekers: Christine de Lille (lector Innovation Networks bij De Haagse Hogeschool), Wina Smeenk (associate lector Empatisch co-design bij Inholland), Bart Ahsmann (directeur Innovatienetwerk CLICKNL)

Praktijkgericht onderzoek gaat door met...carrière maken!

Gemist? Kijk de sessie terug

Waarom kies je voor een carrière als onderzoeker in het hbo? Welke drempels ervaar je? Wat is er nodig om carrièreperspectieven in het hbo verder te vergroten? In deze inspiratiesessie delen twee onderzoekers hun ervaringen over hun loopbaan als onderzoeker in het hbo.

De sessie heeft de vorm van een open gesprek: je kunt je eigen carrièrepad delen, adviezen geven en om tips vragen. Ook bespreken we regelingen van Regieorgaan SIA die mede bedoeld zijn om carrièreperspectief in het hbo te bevorderen: hbo-postdoc en L.INT.

Sprekers: Maarten ter Huurne (onderzoeker Hogeschool Utrecht). Maarten is zijn carrière in het hbo begonnen als docent/onderzoeker. Hij heeft een promotietraject afgerond en is onlangs gestart in een hbo-postdoc positie. Dorien Derksen heeft na diverse functies bij o.a. de universiteit en hogeschool gekozen voor een L.INT-positie (Lectorpositie bij Instituten), Maartje Harmelink, programmamanager Regieorgaan SIA

Praktijkgericht onderzoek gaat FAIRder met herbruikbare data

Gemist? Kijk de sessie terug

Zowel bij de huidige coronapandemie als bij vorige virusuitbraken zijn waardevolle data nauwelijks vindbaar en toegankelijk, laat staan uitwisselbaar en herbruikbaar. Ook op kleinere schaal is bij praktijkgericht onderzoek vaak sprake van suboptimaal (her)gebruik van data. Data zijn niet FAIR en niet te begrijpen voor machines.

Maar wat houdt FAIR eigenlijk in? In het project FAIR: geen woorden maar data hebben we dit verkend. Als je meer wilt weten over de relatie tussen FAIR, open science, kunstmatige intelligentie, digitalisering en SPRONG, neem dan deel aan deze deelsessie.

Sprekers: Niek van Ulzen (datamanager Hogeschool van Amsterdam, Jetze Touber (informatiemanager Regieorgaan SIA)

Praktijkgericht onderzoek gaat door met de Deltapremie

Gemist? Kijk de sessie terug

In 2019 kregen de eerste twee lectoren de Deltapremie toegekend. Wij zijn er trots op dat dit twee geweldige ambassadeurs voor het praktijkgericht onderzoek heeft opgeleverd, AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg (Hogeschool Rotterdam) en Mark Mobach , lector Facility Management (Hanzehogeschool Groningen). De premie heeft hen geholpen om hun onderzoeksgroepen te versterken en hun onderzoek nog beter op de kaart te zetten.

In deze sessie gaan we in gesprek met de winnaars. We blikken terug op het eerste bijzonder jaar en we bespreken wat een goede lector volgens hen vooral moet doen, maar ook moet laten.
Sprekers: AnneLoes van Staa (lector Transities in Zorg bij Hogeschool Rotterdam) en Mark Mobach (lector Facility Management bij Hogeschool Groningen)

Ethiek in praktijkgericht onderzoek

Gemist? Kijk de sessie terug

Praktijkgericht onderzoek is vaak onderzoek waar mensen bij betrokken zijn. Hoe ga je dan om met onderwerpen als vrijwillige deelname, anonimiteit, bewaartermijnen van data? In 2018 heeft de Vereniging Hogescholen de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit ondertekend. Hogescholen zijn bezig met het inrichting van ethische commissies. Wat betekent dit verder voor het praktijkgericht onderzoek in hogescholen? We gaan in gesprek over ethische dilemma’s en delen ‘best practices’.

Sprekers: Sigrid Wertheim (lector Voedsel & Gezond Leven, Aeres Hogeschool) & Annet Roodenburg (lector Voeding & Gezondheid, HAS Hogeschool)

Praktijkgericht onderzoek en de energietransitie

Gemist? Kijk de sessie terug

De Energietransitie is voor velen iets dat buiten hun directe invloed lijkt te gebeuren, iets van de overheid en de wetenschap. Vanuit het Lectorenplatform EnergieVoorziening in Evenwicht (LEVE) benaderen we de impact van praktijkgericht onderzoek binnen deze transitie vanuit drie gebieden die juist heel dichtbij staan: de maatschappij, het onderwijs en het bedrijfsleven. We gaan graag in gesprek met het publiek over drempels en succesfactoren om de impact van ons onderzoek te vergroten.

Sprekers: Jan-Jaap Aué (directeur Centre of Expertise Energie bij Hanzehogeschool Groningen), Richard van Leeuwen (lector duurzame energievoorziening bij Saxion Hogeschool) en Jack Doomernik ( lector Smart Energy bij Avans Hogeschool).