Deelsessies

Hieronder vind je een overzicht van de deelsessies op het SIA-congres 2021. Vooraf inschrijven voor de deelsessies is niet nodig, je kunt op de dag zelf aanschuiven bij de sessie van je keuze.

Inhoud

Ronde 1, 11.45 - 12.45 uur

Beelden van Applied Design Research

Gemist? Kijk de sessie terug

Onderzoekers bezoeken de wereld zoals die is. Ontwerpers willen de wereld veranderen. Applied Design Research is een vorm van praktijkgericht onderzoek waarin beide benaderingen worden geïntegreerd, om nieuwe kennis op te doen én om praktische oplossingen te ontwikkelen.

Het landelijke lectorenplatform NADR brengt lectoren samen die Applied Design Research toepassen op zeer diverse gebieden, variërend van de gezondheidszorg tot de retail tot de voedingsindustrie. De ervaringen van deze lectoren zijn vastgelegd in een nieuw boek dat tijdens deze werksessie wordt gepresenteerd. Het is géén receptenboek, maar het biedt wél een kijkje in de keuken van 22 lectoraten. Dit levert een rijk beeld op van wat Applied Design Research is, hoe het toe te passen en wat je ervan kunt verwachten.

Sprekers: Peter Joore (lector open innovatie, NHL Stenden Hogeschool), Karin van Beurden (voorzitter Network Applied Design Research & lector product design, Saxion Hogeschool), Marieke Zielhuis (onderzoeker lectoraat methodologie van praktijkgericht onderzoek, Hogeschool Utrecht), Anja Overdiek (lector cybersocial design, Hogeschool Rotterdam), Jeroen van den Eijnde, (lector Tactical Design, Artez University of the Arts)

Grenzen doorbreken met open science

Gemist? Kijk de sessie terug

Open science wordt als thema steeds belangrijker binnen het praktijkgericht onderzoek en biedt kansen om de impact van het onderzoek en de doorwerking te vergroten. Met open science kun je andere partners sterker betrekken bij je onderzoek en zelfs burgers betrekken in de vorm van citizen en open science.

Met open science zet je de deuren naar het onderzoek open, niet alleen voor eigen consortiumpartners, maar juist ook voor andere partijen die niet noodzakelijk betrokken zijn bij het onderzoek zelf. Welke kennis kan en mag naar buiten en op welke manier? Welke kansen liggen er voor het praktijkgericht onderzoek? Deze en andere vragen komen aan bod in de sessie.

Sprekers: Nick Degens (lector User-Centered Design, Hanze Hogeschool), Sicco de Knecht (Msc. Open Science Programme Coördinator, Universiteit Utrecht), AnneLoes van Staa (lector Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam), Alex Verkade (Msc. Hoofd Externe Relaties, Regieorgaan SIA)

Praktijkgericht onderzoek als kennisversneller

Gemist? Kijk de sessie terug

Sessie over de nieuwe strategische onderzoeksagenda van de Vereniging Hogescholen

De nieuwe strategische onderzoeksagenda van de Vereniging Hogescholen beschrijft de ambities en beoogde resultaten voor de komende 4 jaar. In deze workshop hoor je meer over die onderzoeksagenda én gaan we nadenken over de vraag in welke volgorde die resultaten behaald moeten worden.

Sprekers: Martje van Ankeren (beleidsadviseur onderzoek Vereniging Hogescholen) en Anka Mulder (voorzitter CvB Saxion)

#OpenUp: Potentie en praktijk van een innovatiecampus

Gemist? Kijk de sessie terug

Er zijn in Nederland steeds meer innovatiecampussen waar overheid, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen samenwerken aan innovatie met waarde voor de regio. Het duurzaam vormgeven van deze leer- en onderzoeksomgevingen is kansrijk én complex.

In deze sessie delen we inzichten uit onderzoek naar succesfactoren voor kennisvalorisatie van innovatiecampussen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. We zoomen daarna interactief in op de praktijk. Studenten, een lector, een docent en de programmamanager laten zien hoe Hogeschool ICT van Fontys met haar InnovationLab bijdraagt aan de ontwikkeling van mensen, kennis en innovatie in de Brainportregio.

Sprekers: Suzanne van Kuijk (Fontys Hogescholen), Mariëlle Taks (Fontys Hogescholen), Mark de Graaf (Fontys Hogescholen), Bart van Gennip (Fontys Hogescholen), Anne Sanders (Metropoolregio Rotterdam Den Haag), Madelon Knop (Metropoolregio Rotterdam Den Haag), Moderator: Nienke Fabries (Fontys Hogescholen)

Diversiteit in het onderzoek: verschil maken voor mensen buiten de mainstream

Gemist? Kijk de sessie terug

Binnen het hoger onderwijs wordt steeds vaker actieonderzoek ingezet. Het participatief karakter ervan en het streven om met het onderzoek een positieve verandering teweeg te brengen, spreekt veel jonge onderzoekers aan. Het biedt doelgroepen die eenzijdig worden betrokken bij het onderzoek of wier vraagstukken onderbelicht zijn vooral kansen.

Maar hoe ziet deze actieonderzoeker eruit? Wat doet hij of zij in de praktijk om verschil te maken voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond? Hoe zorgt een actieonderzoeker ervoor dat betrokkenen een stem krijgen om iets te veranderen? Dr. Youssef Azghari, expert in diversiteit en docent-onderzoeker bij lectoraten Jeugd, Gezin en Samenleving en Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool, zal in deze co-creatiesessie aan de hand van zijn recente onderzoeken inzoomen op dilemma’s en kansen van actieonderzoek.

Spreker: Youssef Azghari (docent-onderzoeker Avans Hogeschool)

Lectorenplatforms doorbreken grenzen

Gemist? Kijk de sessie terug

Zijn lectorenplatforms onmisbaar? De grote uitdagingen van deze tijd vragen om een gezamenlijke aanpak. Op nationaal niveau worden agenda’s en missies geformuleerd en tegelijkertijd lopen mkb en publieke partners tegen praktische problemen aan. Lectoren kunnen met hun praktijkgericht onderzoek het verschil maken. Verenigd in een platform is de slagkracht nog veel groter. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Aan de hand van hun eigen casus vertellen praktijkpartners met lectorenplatforms hoe dit in zijn werk gaat en wat jij er zelf mee kan.

Sprekers: Antoine Heideveld (directeur Het Groene Brein), Jaimy Nijnens (Ministerie van I en W), Leo Adriaanse (senior adviseur water bij Rijkswaterstaat Zee en Delta), Willem den Ouden, (directeur Delta Platform)

Vereniging van Lectoren: toets je vaardigheden met de nieuwe kwalificatietool

Gemist? Kijk de sessie terug

De Vereniging van Lectoren (VvL) ontwikkelt een kwalificeringstraject waarmee onderzoekers verbonden aan lectoraten hun vaardigheden in gesprek met een begeleidende lector kunnen toetsen en reflecteren. Met deze tool is het mogelijk om meer zicht te krijgen op de vaardigheden die praktijkgerichte onderzoekers nodig hebben om zo productief en plezierig mogelijk aan praktijkgericht onderzoek in een lectoraat te werken.

In deze workshop zal de VvL de opzet van het traject delen, bespreken en worden onderdelen ervan kritisch belicht. Ben jij benieuwd naar wat het kwalificatietraject voor jouw lectoraat en voor het werken in een lectoraat kan betekenen, dan ben je van harte welkom om aan deze workshop deel te nemen.


Sprekers: Mariska van der Giessen (lector NHL Stenden, voorzitter Vereniging van lectoren), Christoph Maria Ravesloot (lector Hogeschool Rotterdam) Jan Jurriëns (lector Business School Nederland)

Met sprongen vooruit

Gemist? Kijk de sessie terug

In 2017 zijn 4 SPRONG-groepen binnen het SPRONG-programma Vitaliteit en Gezondheid van start gegaan. 2 daarvan, SPRONG-groepen FAITH en Urban Vitality - Mensen in Beweging, nemen je mee in hun eerste 4 jaar van ontwikkeling naar krachtige SPRONG-groepen.

Sprekers: Harriët Jager-Wittenaar en Job van ’t Veer, Programmaleiders SIA SPRONG FAITH research, Peter Weijs en Gerben ter Riet, Urban Vitality- Mensen in beweging

Ronde 2, 13.45 - 14.45 uur

Nieuwe SPRONG-groepen van start

Gemist? Kijk de sessie terug

17 nieuwe SPRONG-groepen gaan van start om in de komende 8 jaar zich te ontwikkelen tot een krachtige SPRONG-groep gericht op thema’s binnen de 6 KIA’s. In deze sessie vertellen 2SPRONG-groepen over hun traject: Sustainable Cities and Regions van penvoerder Hogeschool Utrecht en DIGIREAL-XL Research, Development and Innovation Center on Digital Realities for Societal-Economic Impact van penvoerder Breda University of Applied Sciences samen met Fontys Hogescholen.

Sprekers: Nadia Verdeyen, (directeur Centre of Expertise Smart Sustainable Cities), Igor Mayer (lector serious games, innovation & society at Breda University of Applied Sciences), Mark de Graaf (lector Interaction Design aan Fontys Hogeschool ICT)

Durf te falen

Gemist? Kijk de sessie terug

Verhalen over heel goed onderzoek horen we vaak, het komt in de krant, je vindt het online, er worden prijzen uitgereikt. Veel minder hoor je over onderzoek dat niet goed gaat, of heel anders loopt dan van te voren bedacht. Een goed onderzocht idee lijkt in de praktijk toch niet te werken.

Maar innoveren gaat met vallen en opstaan en van dingen die misgaan kun je veel leren. Daarom dagen we de deelnemers uit om in gesprek te gaan over mislukkingen. Met een inleiding door Rogier van der Wal (Platform31) en een casus over een innovatie uit onderzoek van studenten van de HKU. Hun fantastische idee leidde tot een Fuck-up award.

Sprekers: Wout Scholten (beleidsmedewerker Onderzoek, Hogeschool Utrecht), Rogier van der Wal (Platform32), Jan van Steenbergen (start-up Ongeremd, alumnus HKU)

De waarde van praktijkgericht onderzoek in Europa

Gemist? Kijk de sessie terug

Waarom is Europees onderzoek van belang voor het praktijkgericht onderzoek in Nederland en hoe is dit verbonden met de regio? Wat is de meerwaarde voor de onderzoeker en de hogeschool? Hoe sluit je aan bij Europese ontwikkelingen? Lector Ko Koens vertelt over zijn ervaringen en inzichten en gaat in gesprek met collega’s en de deelnemers over de waarde van praktijkgericht onderzoek in Europa.

Sprekers: Ko Koens (lector New Urban Tourism bij Hogeschool Inholland en senior onderzoeker bij Breda University of Applied Sciences), Maite Garcia Lechner (subsidieadviseur Inholland), Marcus van Leeuwen (programmamanager Regieorgaan SIA).

Innovatietraineeship versterkt onderzoeksrelatie tussen hogeschool en mkb

Gemist? Kijk de sessie terug

12 hogescholen voeren een pilot uit om het innovatietraineeship vorm te geven. Het idee is simpel: studenten doen hun eindstage in de vorm van een onderzoek bij een mkb-onderneming en na hun afstuderen treden ze in dienst van diezelfde onderneming. Om het onderzoek voort te zetten of om de resultaten te implementeren.

Hanzehogeschool Groningen is een van de pilotscholen. In deze sessie maak je kennis met een innovatietrainee en het bedrijf waar de trainee werkzaam is. Wat zijn de voordelen van een dergelijk traject voor lectoraten, opleidingen, mkb-ondernemingen en studenten? En wat zijn de do’s and don’ts van het inrichten van een dergelijk traject?

Sprekers: Mirjam Bouman-d’Haan (Projectleider Hanze Innovatietraineeship Programma, Hanzehogeschool Groningen), Jacques Walinga (programmamanager Regieorgaan SIA)

Creatieve aanpak: Samenwerken over de grens van je sector

Gemist? Kijk de sessie terug

Maatschappelijke uitdagingen vragen om netwerken en consortia uit verschillende sectoren die allemaal andere perspectieven inbrengen. De creatieve industrie is bij uitstek een sector die over de eigen grenzen heen kijkt en die verschillende perspectieven op nieuwe manieren bij elkaar kan brengen. In het programma GoCI werken hogescholen en andere kennisinstellingen samen met het creatieve mkb en andere partners samen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Deze samenwerkingen ‘over de grenzen van de eigen sector of domein heen’ zorgen voor nieuwe werkwijzen en onderzoeksmethodes. Aan de hand van een aantal voorbeelden gaan we in gesprek over wat het betekent om op deze manier samen te werken. Hoe verrijkt dat de uiteindelijke uitkomst en onder welke omstandigheden is zoiets succesvol?

Sprekers: Peter Joore (lector Open Innovation, NHL Stenden), Wendy Scholtes-Bos (Living Lab Regisseur bij Medical Delta Living Lab Vit for Life, Haagse Hogeschool), Carola Hein (Professor and Head of the Chair History of Architecture and Urban Planning, TU Delft)

Als de maatschappij gericht vraagt om praktijkgericht onderzoek

Gemist? Kijk de sessie terug

Voor transitievraagstukken heeft het handelen van de ene schakel vaak effect op de handelingsmogelijkheden voor een andere schakel in dezelfde keten. Voorkomen van voedselverspilling is een duidelijk voorbeeld daarvan. Praktijkgericht onderzoek is een onmisbare schakel om te komen van de fase van ‘technisch mogelijk’ naar ‘praktisch handelen’.

Sinds 2019 heeft Regieorgaan SIA een samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de vorm van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en groen. In dit programma worden hogescholen uitgenodigd om handelingsperspectieven te geven aan de professionals die een verschil kunnen maken in specifieke maatschappelijke opgaven. Waarom was juist het groene domein hier klaar voor? Wat betekent dat voor hogescholen? Hoe ziet dat er in praktijk uit? Wat kun je er van leren voor een ander domein?

Sprekers: Thijs Simons (Regieorgaan SIA), Evelyne van Dongen (Center of Expertise Groen), Michiel Klaassen (onderzoeker Circulair Ondernemen in de Agri- en Foodbusiness), Ayella Spaapen (onderzoeker Aeres Hogeschool)

Onderzoek in grote consortia binnen de Nationale Wetenschapsagenda

Gemist? Kijk de sessie terug

Ervaringen projecten Nationale Wetenschapsagenda (NWA); onderzoek op maatschappelijke transities, consortiumvorming (sandpit), programmamanagement, en samenwerken in de (kennis)keten.

De NWA wil bruggen slaan tussen uiteenlopende wetenschappelijke, innovatie- en beleidsagenda’s en samenwerking bevorderen tussen wetenschappelijke gebieden en verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast, praktijkgericht).

Vandaag delen Frederike Praasterink en Casper Schellekens hun ervaringen van gehonoreerde onderzoeksprojecten binnen het NWA programma. Hoe is het om onderdeel te zijn van zo’n groot consortium? Hoe is het om trekker te zijn van een consortium? Welke rol pak je vanuit de hogeschool en het praktijkgericht onderzoek? Hoe verbind je onderzoek en onderwijs in een samenwerkingsverband met universiteiten, bedrijven en andere partijen?

Sprekers: Casper Schellekens (docent cybersecurity bij Fontys Hogescholen en consortiumpartner van INTERSECT), Frederike Praasterink (lector Future Food Systems bij HAS Hogeschool en trekker van het consortium Transitie naar een duurzaam voedselsysteem), Jeanet Bruil (Hoofd Nationale Wetenschapsagenda bij NWO), Monique Lamine (Hoofd Samenwerkingsinitiatieven bij Regieorgaan SIA) .

Leiderschap in morele tijden: contouren van een actuele organisatie- en bedrijfsethiek

Gemist? Kijk de sessie terug

We leven in tijden van morele verandering: pesten en discriminatie worden harder veroordeeld dan vroeger en we stellen hogere eisen aan onze omgangsvormen. Onze morele ontwikkeling lijkt steeds sneller te gaan. Dit is niet onverdeeld positief: ook de intolerantie naar hen die niet mee willen gaan in deze ontwikkeling groeit. Dit debat speelt maatschappijbreed, maar in het klein ook in het bedrijfsleven. Bedrijven worstelen met de vraag hoe hiermee om te gaan.

Jelle van Baardewijk (lector bedrijfsethiek Hogeschool Rotterdam) deed empirisch onderzoek naar normen en waarden bij bedrijven in de vastgoed- en techwereld. Zijn onderzoek toont onder andere aan dat het heel belangrijk blijft om met elkaar over moraal te discussiëren en de dialoog aan te gaan. In deze lezing gaat hij in op de ‘nieuwe moraal’ en hoe we deze maatschappelijk – en vooral op het werk – vorm kunnen geven.

Spreker: Jelle van Baardewijk (lector bedrijfsethiek Hogeschool Rotterdam en universitair docent maatschappelijke bestuurskunde aan de VU)