SIA-congres 2020: lunchsessies

Tijdens de lunch van het SIA-congres loopt het programma gewoon door. Geniet bij je broodje van de plenaire livestream, of ga langs bij de lunchsessie over NPPO.

Lunchsessie 1: Praktijkgericht onderzoek beter zichtbaar en vindbaar

Regieorgaan SIA, de Vereniging Hogescholen en een coalitie van hogescholen werken samen met SURF aan een project om de zichtbaarheid, vindbaarheid en beschikbaarheid van praktijkgericht onderzoek te verbeteren.

Na veel interviews met o.a. onderzoekers zetten we nu de eerste stappen in het ontwikkelen van de online tools hiervoor. Ook kijken we uitgebreid naar de beleidsmatige- en communicatiekant. Wil je meer weten over de laatste stand van zaken? Heb je vragen of ideeën? Kom tijdens de lunch bij ons langs!

Lunchsessie 2: Omgevingswet en regionale schakelfunctie

Helaas is deze sessie niet terug te kijken

De omgevingswet is een van de grootste wijzigingen in de Nederlandse wetsgeschiedenis. De wet verandert de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting van Nederland de komende 30 jaar drastisch. Alle overheden (Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) zijn momenteel druk om de nieuwe omgevingswet per 1 januari 2022 te implementeren. De impact op de werkwijze tussen publieke partners onderling maar ook tussen publieke en private partners is groot.

Om deze maatschappelijke opgave effectief te kunnen oppakken is het nodig dat kennis beschikbaar wordt gemaakt. Dat overheden, maatschappelijke partners en kennisinstellingen gezamenlijk leren en elkaar weten te vinden. Een succesvolle kennisverbinding door het creëren van een regionale schakelfunctie.

Tijdens deze inspiratiesessie verkennen we met het ministerie van BZK, VNG, RIVM en lectoren en deelnemers hoe we zouden kunnen bijdragen aan deze transitie en het vormgeven van een regionale schakelfunctie.

Sprekers:

Arjan Nijenhuis, lid/Relatiemanager Omgevingswet, Ministerie van BZK, Els van Schie, directeur Milieu en Veiligheid, RIVM, Paul van Eijk, Lector Duurzaam water in de Omgevingswet, Hogeschool Van Hall Larenstein en Programmaleider Implementatie Omgevingswet bij Waterschap Vallei en Veluwe