Cofinanciering en partners bij SPRONG

We krijgen veel vragen over de cofinancieringseisen en partnereisen voor SPRONG. Op deze pagina geven we je een aanvullende toelichting op deze eisen.

Cofinanciering

NWO-gesubsidieerde projecten kun je niet opvoeren

Je kunt een project opvoeren als cofinanciering, behalve wanneer dit project gesubsidieerd wordt door Regieorgaan SIA of een ander onderdeel van NWO (TTW, STW, NRO, SGW, ENW, Wotro en de verschillende NWO-instituten). Je ziet op het subsidiebesluit van je project wie de subsidie verstrekt.

Het maakt bij een project gefinancierd door NWO niet uit waar het subsidiegeld vandaan komt. Bijvoorbeeld uit Europese fondsen of van een ander ministerie dan OCW. Je kunt deze niet opvoeren.

Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld VeRDuS-regelingen, Praktijkgericht onderzoek naar extramurale zorg of uit het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Ook de eigen bijdrage van hogescholen en private of publieke partners in NWO-projecten kun je niet opvoeren als cofinanciering.

Alle NIET door NWO gesubsidieerde projecten kun je opvoeren als cofinanciering. Let er daarbij altijd op dat de relevantie van de cofinanciering voor de SPRONG-aanvraag door de beoordelingscommissie wordt getoetst.

ZonMw

ZonMw is geen onderdeel van NWO maar een zelfstandige bestuursorgaan (ZBO). Projecten gefinancierd door ZonMw mag je daarom dus wél opvoeren.

Horizon

Het aandeel dat een hogeschool levert in een Horizon 2020-project of een Horizon Europe-project kan een eigen bijdrage zijn in je SPRONG-aanvraag. Let op: uiteraard moet de hogeschoolbijdrage in dit project wel goed passen bij de SPRONG-aanvraag die je doet. De beoordelingscommissie beoordeelt dit.

In een Horizon-project doen vaak veel partners mee. Het is daarom niet altijd mogelijk om de bijdrage van al die partners op te voeren als cofinanciering in je SPRONG-aanvraag. In veel gevallen zal de bijdrage die deze partners aan het project leveren ver afstaan van de SPRONG-aanvraag.

Voorbeeld: een Horizon 2020-project met 56 partners in 18 landen kun je (volledig) als cofinanciering opvoeren, maar houdt er rekening mee dat de beoordelingscommissie de aard en relevantie van de cofinanciering beoordeelt.

Partners

Kennisinstellingen en subsidie

We stimuleren dat je andere kennisinstellingen deel laat uitmaken van je SPRONG-consortium. Alleen de kosten die aanvragende hogescholen maken, hoofdaanvrager en medeaanvragers, zijn subsidiabel. Andere kennisinstellingen ontvangen dus geen subsidie voor hun kosten.

Buitenlandse partners

Deelname van buitenlandse partners in je consortium kan een waardevolle aanvulling zijn in je SPRONG-traject. Deze partners krijgen geen subsidie. Een buitenlandse hogeschool telt bovendien ook niet mee als 1 van de verplichte 2 hogescholen die de SPRONG-aanvraag doen.

Handtekening partner te laat voor de aanvraag

Het kan voorkomen dat je een geschikte praktijkpartner hebt voor jouw SPRONG-traject, maar je de papieren hiervoor niet op tijd voor de aanvraag rond krijgt. In uitzonderlijke gevallen staan we dit toe.

Je gaat als volgt te werk. Voer de partner op zoals elke andere partner, alleen zonder de benodigde handtekening op het aanvraagformulier. Bij de toets op voorwaarden van indiening informeren wij naar de handtekening. Je geeft dan aan dat deze zo snel mogelijk volgt. We melden dit aan de beoordelingscommissie. Uiterlijk een week voor het interview in het beoordelingsproces, stuur je het formulier mét handtekening naar ons toe.

We willen benadrukken dat het hier echt gaat om een uitzonderingssituatie. Doe dit alleen als je er heel zeker van bent dat de handtekening inderdaad komt. Formeel voldoe je pas aan de voorwaarden van indiening als het formulier compleet met handtekening is ingediend.

Contact

Heb je een aanvullende vraag over SPRONG? Neem dan contact op met:

Ingrid Nijssen

Programmamanager

Marcus van Leeuwen

Programmamanager