Over ons

Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doen we door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren.

Inhoud

Financiering van praktijkgericht onderzoek

Regieorgaan SIA stimuleert de professionalisering, kwaliteitsversterking en zelforganisatie van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doen we met behulp van verschillende financieringsinstrumenten. Bijvoorbeeld voor het concreet uitvoeren van onderzoek, maar ook voor het vormen van netwerken en platforms. Onze subsidies spelen in op de ontwikkelingsfase en oriëntatie van hogescholen, onderzoeksgroepen en lectoren.

Netwerkorganisatie

Praktijkgericht onderzoek draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Wij hebben de ambitie hogescholen en deze vraagstukken beter met elkaar te verbinden. Als netwerkorganisatie verbinden we mensen, organisaties en beleid. Op landelijk en regionaal niveau.

Programma's

Zo stimuleren we onder meer de deelname van hogescholen in de Nationale Wetenschapsagenda en het Missiegedreven Innovatiebeleid. Ook ontwikkelen we eigen programma’s die de strategische samenwerking van hogescholen met hun regionale en nationale partners faciliteren en ondersteunen.

Doorwerking

Hogescholen doen onderzoek samen met de beroepspraktijk. Zo komen kennis en resultaten van onderzoek weer terug in diezelfde praktijk. Via onderzoeksgroepen, lectoren en docenten stroomt de kennis door naar het onderwijs van de hogescholen en via samenwerking met universiteiten en andere onderzoeksorganisaties ook naar het wetenschapssysteem. Dit noemen we doorwerking. Regieorgaan SIA stimuleert deze doorwerking om zo de impact van praktijkgericht onderzoek te vergroten.

Sterke positie voor praktijkgericht onderzoek

Regieorgaan SIA is ervan overtuigd dat het praktijkgericht onderzoek van hogescholen verder uitgroeit tot een eigenstandige en hoogwaardige vorm van onderzoek. Onderzoek dat een sterk maatschappelijk draagvlak heeft en een duidelijk eigen positie in het kennisbestel inneemt. Onze activiteiten dragen hieraan bij.

3 rollen

Vanuit 3 rollen faciliteren we hogescholen en lectoren om de ruimte voor het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen en te versterken. De 3 rollen zijn:

  1. het financieren van praktijkgericht onderzoek van hogescholen
  2. het stimuleren van thematische samenwerking
  3. het leveren van een bijdrage aan stelselontwikkeling

Over de organisatie

Regieorgaan SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Voor het uitvoeren van onze taak ontvangen wij geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere departementen. Regieorgaan SIA heeft een eigen bestuur en een adviesraad. Bij Regieorgaan SIA werken ongeveer 80 medewerkers.

Evaluatie

In opdracht van NWO is Regieorgaan SIA tijdens de convenantperiode 2013-2023 een aantal keer geëvalueerd: in 2017, 2020 en 2022. De evaluatie gebeurde door een externe onafhankelijke commissie. De commissie toetste de koers van Regieorgaan SIA. In 2023 werd een nieuw convenant gesloten voor de periode 2023-2028.