Projectbeheer

Krijg je financiering van Regieorgaan SIA? Dan ben je verplicht ons te informeren over bijvoorbeeld de voortgang, wijziging en afronding van je project.

Voorwaarden verschillen per financieringsregeling

Voor iedere financieringsregeling leggen we in de call for proposals vast hoe en wanneer je de voortgang van je project aan ons moet melden. Voor de meeste regelingen geldt dat je ons informeert als:

  • er iets verandert in jouw project (wijzigingsverzoek);
  • je halverwege je project bent (voortgangsrapportage);
  • je het project hebt afgerond en resultaten bekend zijn (eindrapportage).


Kijk voor de voorwaarden die voor jou en jouw project gelden in de call for proposals van de ronde waaruit jouw project financiering ontvangt. Ook in het subsidiebesluit vind je de voorwaarden terug.

Verzoeken en rapportages indienen via ISAAC

Wijzigingsverzoeken, voortgangsrapportages en eindrapportages dien je in via ISAAC. De actuele en juiste formulieren hiervoor vind je dan ook altijd alleen terug in ISAAC.

Contact

Heb je een vraag over een wijzigingsverzoek of rapportage? Neem dan contact op met de programmamanager van de financieringsregeling waar jouw vraag over gaat. Je vindt de contactgegevens op de desbetreffende regelingpagina. Je vindt alle regelingen op de pagina Financiering.