Over Regieorgaan SIA

Wij investeren in praktijkgericht onderzoek. We financieren onderzoek en onderzoekers en verbinden en mensen, kennisinstellingen en bedrijven met elkaar. Regieorgaan SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).