Bezwaar maken

Heeft u een financieringsaanvraag gedaan bij Regieorgaan SIA? En bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Informeel gesprek met Regieorgaan SIA

Overweegt u om een bezwaarschrift in te dienen? Het is raadzaam om eerst contact op te nemen met uw contactpersoon bij Regieorgaan SIA. In veel gevallen zal dit de programmamanager zijn die bij het besluit waartegen u bezwaar wilt maken betrokken is geweest.

De programmamanager kan toelichten hoe de beoordelingscommissie tot haar onderdeel is gekomen. Ook kunt u met de programmamanager bespreken wat u met uw bezwaarschrift wilt bereiken en of er mogelijk andere problemen spelen. Met een informeel gesprek kunt u misschien langdurige juridische procedures voorkomen.

Bezwaarprocedure starten

Leidt dit gesprek niet tot een gewenst resultaat? Dan kunt u een bewaarschrift indienen. Regieorgaan SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Als u een bezwaarprocedure wilt starten, stuurt u uw bezwaarschrift naar de Raad van Bestuur van NWO.

Uw bezwaarschrift wordt tijdens een formele hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften NWO/ZonMw behandeld. Stuur uw bezwaarschrift altijd op binnen 6 weken na dagtekening van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Na deze termijn legt de Raad van Bestuur uw bezwaarschrift niet meer voor aan de commissie.