Adviesraad

De adviesraad van Regieorgaan SIA adviseert het bestuur over het beleid van de organisatie.

Advies over effectiviteit beleid Regieorgaan SIA

De adviesraad brengt ieder jaar advies uit aan het bestuur van Regieorgaan SIA. De adviezen gaan over de effectiviteit van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen als onderdeel van het regionale, nationale en internationale kennisecosysteem.

Het 1e advies van de raad richtte zich op het beleid van Regieorgaan SIA ten aanzien van de internationalisering van praktijkgericht onderzoek. Inmiddels is het implementatieplan voor internationalisering dat op grond van dit advies is opgesteld gereed en in uitvoering. Het 2e advies richtte zich op de beoordelingscriteria 'vraagarticulatie' en 'netwerkvorming' van het subsidie-instrument RAAK en hun relatie tot de doorwerking van het onderzoek in praktijk en onderwijs. Ook dit advies heeft geleid tot actie: binnenkort start een project dat zich richt op de toekomstbestendigheid van het RAAK-instrumentarium.

Momenteel bereidt de adviesraad een advies voor over de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen en wat dit betekent voor de regie en het instrumentarium van Regieorgaan SIA. Het advies zal in het najaar van 2021 verschijnen.

Onafhankelijke positie

Regieorgaan SIA heeft sinds september 2018 een adviesraad. De adviesraad heeft een onafhankelijke positie.

Leden adviesraad

De leden van de adviesraad hebben verschillende achtergronden en expertises. Zij hebben een goed beeld van de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen en het innovatiesysteem in Nederland. De adviesraadleden nemen zitting op persoonlijke titel.

De adviesraad bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. dr. H. (Henriëtte) Maassen van den Brink (voorzitter)
  • Dr.ir. C.L.A. (Christa) Hooijer
  • Prof. dr. J. J. (Jaap) van Muijen
  • G.F. (Fried) Kaanen
  • Prof. dr. B.J.R. (Barend) van der Meulen
  • Prof. dr. C.J. (Christianne) de Poot


Secretaris: M. (Mariken) Elsen

Contact

Wil je meer weten over de adviesraad van Regieorgaan SIA? Neem dan contact op met:

Mariken Elsen
Strategisch adviseur