Nieuws

 • 6 onderzoeken naar een beweegvriendelijke openbare ruimte

  2 February 2023

  Regieorgaan SIA heeft 6 projecten gehonoreerd binnen de 2e ronde van de subsidieregeling KIEM Sport. Deze projecten dragen bij aan een beweegvriendelijke openbare ruimte.

 • Oproep ideeën voor Klimaatonderzoek Initiatief Nederland

  1 February 2023

  Het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) is een initiatief in opbouw en wil met het stimuleren van onderzoeksprojecten de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale en klimaatrobuuste samenleving versnellen. In de huidige fase van het initiatief wordt een brede oproep voor ideeën gedaan.

 • Regieorgaan SIA presenteert nieuwe strategie Investeren in impact

  30 January 2023

  Praktijkgericht onderzoek is in het kennissysteem cruciaal voor de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Met onze nieuwe strategie voor 2023-2026 investeren we in de impact van praktijkgericht onderzoek.

 • RAAK-publiek: 11 projecten gehonoreerd

  23 January 2023

  Van meer diversiteit en inclusie in de gymles tot een beheersplan voor de eikenprocessierups. Lees meer over de 11 gehonoreerde projecten van RAAK-publiek, subsidieronde juni 2022.

 • Honoreringen KIEM GoCI voor transitievraagstukken

  20 January 2023

  In de 2e ronde van regeling KIEM GoCI 2022-2023 zijn in december vorig jaar 6 aanvragen gehonoreerd. De projecten die financiering ontvangen laten de breedte én het veelzijdige karakter van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen met het creatieve mkb zien.

 • Mariska van der Giessen per 1 april directeur Regieorgaan SIA

  11 January 2023

  Mariska van der Giessen volgt per 1 april Richard Slotman op als directeur van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Op dit moment is zij lector bij NHL Stenden Hogeschool.

 • Verschilmakers City Deal maken Nederland stukje beter

  11 January 2023

  In gezelschap van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd eind vorig jaar het officiële startschot gegeven voor de nieuwe fase van de City Deal Kennis Maken met een verlenging tot 2025 en een SIA-regeling.

 • 16 hogescholen van start in pilot Richting Europa

  10 January 2023

  Binnen de pilot Richting Europa zijn 16 hogescholen gehonoreerd. Zij gaan aan de slag met het ontwikkelen en implementeren van een strategie om met hun praktijkgericht onderzoek beter aan te sluiten bij de Europese onderzoeksagenda.

 • 14 nieuwe SPRONG-groepen gehonoreerd

  21 December 2022

  Regieorgaan SIA heeft 14 SPRONG-groepen gehonoreerd. De onderzoeksgroepen krijgen subsidie om in 8 jaar tijd uit te groeien tot krachtige SPRONG-groepen.

 • Monitoringsbijeenkomst SPRONG ronde 1

  20 December 2022

  17 SPRONG-groepen startten begin dit jaar met hun 8-jarig SPRONG-traject. Op 29 november 2022 vond de 1e monitoringsbijeenkomst voor deze groepen plaats. Projectleiders en onderzoekers uit de SPRONG-groepen gingen in gesprek met monitoringsexperts over uitdagingen en best practices in hun traject.

 • Save the date: conferentie Onderzoek & Impact 2023

  20 December 2022

  Op donderdag 11 mei organiseert Regieorgaan SIA gezamenlijk met de Vereniging Hogescholen de conferentie Onderzoek & Impact 2023 op Hogeschool Utrecht.

 • Krachtenbundeling in aanpak Human Capital Agenda Energietransitie

  20 December 2022

  Op vrijdag 9 december gaven Topsector Energie, GroenvermogenNL en Regieorgaan SIA de aftrap voor een samenhangende aanpak voor de Human Capital Agenda (HCA) Energietransitie. Stakeholders kwamen samen in Utrecht om te horen wat de samenhangende aanpak omhelst.

 • 9 teams van start met Take-off hbo

  16 December 2022

  9 voorstellen binnen de regeling Take-off hbo zijn deze maand positief beoordeeld. Deze 9 projectteams gaan van start met een onderzoek naar de haalbaarheid van hun innovatieve ideeën.

 • Samenwerking hogescholen voor meer maatschappelijke impact

  15 December 2022

  Zo’n 50 lectoren, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders van hogescholen kwamen op 9 december bij elkaar om te bespreken hoe zij met onderzoek en onderwijs kunnen bijdragen aan het maatschappelijk verdienvermogen van Nederland. Samen aan de slag voor onze toekomst met economische welvaart én maatschappelijke impact.

 • Lectoren enthousiast over Klimaatonderzoek Initiatief Nederland

  8 December 2022

  Voor de ambitie om in 2050 een duurzame, klimaatneutrale samenleving te realiseren is het 10 voor 12. Vanuit die urgentie en de wil om bij te dragen kwam op 2 december een 1e groep lectoren en onderzoekers van hogescholen bij elkaar.

 • Praktisch onderzoek door het mbo dicht bij en met ondernemers

  30 November 2022

  Lentiz onderwijsgroep overhandigde op 29 november 2022 de publicatie Het practoraat aan Richard Slotman, directeur van Regieorgaan SIA. In de publicatie laat Lentiz 4 voorbeelden zien waar onderzoekend leren in het mbo ten dienste staat van innovaties bij en met mkb-ondernemers.

 • 2 consortia aan de slag om doorbraak naar circulaire en emissievrije bouw te realiseren

  22 November 2022

  In 2050 moet de gebouwde omgeving niet alleen emissievrij zijn, maar ook circulair. Binnen het NWA-programma Transitie naar een circulaire en emissievrije bouw zijn nu 2 aanvragen van grote consortia gehonoreerd die met hun onderzoek een bijdrage gaan leveren aan deze transitieopgave. Er is in totaal circa 2,865 miljoen euro toegekend. 2 hogescholen doen mee.

 • Deltapremie 2023 open voor voordrachten

  21 November 2022

  Sinds 11 november is het mogelijk om lectoren voor te dragen voor de Deltapremie 2023. De Deltapremie is een toonaangevende onderzoeksprijs voor lectoren. Voordragen kan tot 16 mei 2023.

 • Winnaar RAAK-award 2022: Ergotherapie en DIY-technologie – Zuyd Hogeschool

  17 November 2022

  Het RAAK-onderzoeksproject Ergotherapie en DIY-technologie van Zuyd Hogeschool heeft de RAAK-award 2022 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- gewonnen. Het onderzoek richt zich op het op maat maken van hulpmiddelen voor mensen met een beperking.

 • Inspiratiereis Parijs: kansen voor sport- en beweegonderzoek

  1 November 2022

  Lectorenplatform Sport en Bewegen organiseerde in samenwerking met Kenniscentrum Sport en Bewegen een inspiratiereis naar Parijs om hun netwerk te versterken en te verkennen welke mogelijkheden er liggen voor het Nederlandse sport- en beweegonderzoek.

 • 6 hogescholen als regionale liaisons aan de slag met call Groenvermogen

  1 November 2022

  6 hogescholen zetten met regionale partners via een call van Regieorgaan SIA de schouders onder de Human Capital Agenda (HCA) voor GroenvermogenNL.

 • KIEM GoCI: 13 projecten gehonoreerd

  31 October 2022

  Van bh’s die een borstoedeem na borstkanker tegengaan tot businessmodellen voor circulair ontworpen gelaserprinte T-shirts. Uit de 1e batch van indieningsronde KIEM-GoCI 2022-2023 zijn 12 projecten gehonoreerd. Met deze regeling stimuleert Regieorgaan SIA 1-jarige verkennende onderzoeken waarin ontwerpers, makers en creatieve organisaties samenwerken met Nederlandse kennisinstellingen.

 • E-magazine bundelt opbrengsten van GoCI- en NADR-projecten

  25 October 2022

  Lectorenplatform Network Applied Design Research (NADR), CLICKNL en Regieorgaan SIA lanceren het e-magazine Collaboration for Impact. Het magazine bundelt mooie voorbeelden van praktijkgericht ontwerponderzoek dat oplossingen onderzoekt voor maatschappelijke vraagstukken.

 • Staat jouw onderzoek volgend jaar op Expeditie NEXT?

  21 October 2022

  De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt budget beschikbaar voor hogescholen die een vernieuwende en creatieve opstelling kunnen ontwerpen voor het wetenschapsfestival Expeditie NEXT 2023.

 • Nieuw: ondersteuning voor creatieve professionals in één overzicht

  10 October 2022

  Ben je creatief ondernemer of werk je als onderzoeker samen met creatieve ondernemers? En wil je weten welke financiering of ondersteuning er mogelijk is voor jouw project? Vanaf nu is deze informatie gebundeld in het online overzicht GoCreatieve Industrie.

 • KIEM GoCI-projecten op Dutch Design Week

  4 October 2022

  Een groot aantal van de lopende KIEM GoCI-projecten is te zien tijdens de Dutch Design Week, die plaatsvindt in Eindhoven van 22 tot en met 30 oktober. Onder andere tijdens de sessie Samenwerken voor impact op maandag 24 oktober.

 • SIA-directeur Richard Slotman gaat in 2023 met pensioen

  22 September 2022

  Per mei 2023 zal SIA-directeur Richard Slotman zijn functie neerleggen. Hij gaat dan met pensioen. Regieorgaan SIA heeft in de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek de laatste decennia een belangrijke rol gespeeld, niet in de laatste plaats door de op inhoud en resultaat gerichte manier waarop directeur Richard Slotman leiding gaf en geeft.

 • Alex Verkade kwartiermaker centrum wetenschaps communicatie

  21 September 2022
 • Take-off class 12 is van start

  20 September 2022

  In juli zijn 9 voorstellen gehonoreerd binnen de regeling Take-off hbo. De 9 projectteams kwamen 16 september samen in de Social Impact Factory in Utrecht voor de startbijeenkomst.

 • Genomineerden RAAK-award 2022 bekend

  7 September 2022

  Elk jaar reiken we een prijs uit voor het beste praktijkgericht onderzoek: de RAAK-award. Ook dit jaar heeft de jury 6 mooie projecten genomineerd voor de RAAK-award 2022. We stellen ze aan je voor.

 • Goed bezochte kennis- en netwerk-bijeenkomst rondom sporten en bewegen in de buitenruimte

  24 August 2022

  Sportinnovator, Kenniscentrum Sport & Bewegen en Regieorgaan SIA organiseerden op 19 augustus een kennis- en netwerkbijeenkomst rondom sporten en bewegen in de buitenruimte. Zo’n 80 onderzoekers, beleidsmedewerkers en ondernemers kwamen samen om van gedachten te wisselen over hoe (praktijkgericht) onderzoek en innovatie kunnen bijdragen aan gezonder beweeggedrag.

 • Budget openstaande ronde RAAK-PRO met € 12,1 miljoen verhoogd

  18 July 2022

  Het budget van RAAK-PRO, indieningsronde oktober 2022, is met € 12,1 miljoen verhoogd. Dat heeft het bestuur van Regieorgaan SIA besloten.

 • NWO presenteert nieuwe strategie ‘Wetenschap werkt!’

  6 July 2022

  NWO presenteert haar nieuwe strategie Wetenschap Werkt!

 • De impact van een innovatietrainee voor het mkb

  28 June 2022

  Hoe handig zou het zijn als opdrachtgevers zoals provincies en gemeenten bij de aanvang van plannen voor de openbare ruimte inzicht krijgen in de milieueffecten van een project? Bram van Essen, alumnus van Windesheim en innovatietrainee bij Roelofs, ontwikkelde hier een tool voor. We vroegen de betrokken partijen wat een innovatietrainee voor een onderneming kan betekenen.

 • Minister Dijkgraaf investeert in doorontwikkeling praktijkgericht onderzoek

  24 June 2022

  De komende 10 jaar investeert minister Dijkgraaf € 100 miljoen extra in de doorontwikkeling van praktijkgericht onderzoek, waarvan € 15 miljoen jaarlijks via Regieorgaan SIA.

 • Hogescholen ontvangen financiering voor learning communities AI

  23 June 2022

  6 hogescholen gaan van start met learning communities rondom artificiële intelligentie (AI), in het Pilotprogramma Applied AI Learning communities.

 • 1e honorering binnen pilotregeling practoraten

  22 June 2022

  Het in september 2021 opgerichte practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid van Aeres MBO heeft als 1e practoraat een honorering ontvangen in de KIEM-groen pilotregeling practoraten. De regeling is bedoeld als aanvullende financiering voor onderzoeksprojecten op mbo-niveau.

 • 35 RAAK-PRO-projecten gehonoreerd

  8 June 2022

  In indieningsronde mei 2021 van RAAK-PRO zijn 35 aanvragen gehonoreerd. Van ecologisch duurzame voeding voor ouderen met obesitas tot recycling van autobanden en van biobased materialen uit cashewnoten tot inclusief buitenspelen. In dit bericht vind je een overzicht van alle gehonoreerde projecten.

 • Feestelijke aftrap voor SPRONG-trajecten

  3 June 2022

  17 SPRONG-groepen zijn van start met hun 8-jarige SPRONG-traject. Op woensdag 25 mei vond een feestelijke aftrap plaats in de Social Impact Factory in Utrecht.

 • Eigenaarschap over je onderzoek draait niet alleen om de inhoud

  1 June 2022

  In gesprek met lector Bart de Zwart en collegevoorzitter Dick Pouwels, beiden van de Hanzehogeschool Groningen, over hun kijk op de loopbaanontwikkeling van onderzoekers in het hbo en de rol van de leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek hierin.

 • Meiden testen app van onderzoekers Hogeschool Rotterdam

  10 May 2022

  Vrijdag 6 mei was het feest in de binnenstad van Franeker. 6000 wetenschappers in de dop bezochten Expeditie NEXT, waar kinderen tussen 6 en 12 jaar proefjes en experimenten konden doen. Een van de experimenten was de test van 'App je Happy', een app ontwikkeld door Hogeschool Rotterdam.

 • 2 jaar KIEM GoCI: oplossingen uit de creatieve sector

  9 May 2022

  Met de regeling KIEM GoCI financiert Regieorgaan SIA sinds 2021 de samenwerking tussen creatieve professionals en mkb met hogescholen en andere kennisinstellingen. Wat hebben we geleerd van bijna 2 jaar KIEM GoCI?

 • Lector Wietse van de Lageweg verbindt HZ en Rijkswaterstaat

  2 May 2022

  Lector Wietse van de Lageweg werkt aan het Future shores-programma, een zogenaamd L.INT-lectoraat dat een hogeschool verbindt met een instituut. In dit geval HZ University of Appplies Sciences en Rijkswaterstaat.

 • € 10 miljoen extra voor RAAK-PRO, indieningsronde mei 2021

  28 April 2022

  Het bestuur van Regieorgaan SIA heeft besloten het budget van RAAK-PRO indieningsronde mei 2021 met € 10 miljoen te verhogen. Alle aanvragen met een positief advies van de beoordelingscommissie worden gehonoreerd.

 • Presentatie PIT #2 rond noodzakelijke transitie in Landbouw, Water en Voedsel

  19 April 2022

  Bevolkingsgroei, klimaatverandering en politieke conflicten zorgen voor een grote druk op onze samenleving. Welke transities vraagt dat als het gaat om landbouw, water en voedsel, en welke rol kan praktijkgericht onderzoek hierin spelen? Daarover gaat nummer 2 van PIT magazine

 • GoChem: verbinder in de chemiesector

  1 April 2022

  Het programma GoChem bestaat inmiddels 3 jaar. Tijd om de balans op te maken. Welke ontwikkelingen maakte het programma door en welke successen zijn er al te vieren?

 • Pilot Innovatietraineeship: samenwerking rond groene innovatievraagstukken

  28 March 2022

  Hogeschool Van Hall Larenstein is een van de 12 hogescholen die meedoen aan de Pilot Innovatietraineeship. Dit traineeship heeft als doel om de onderzoeksrelatie tussen hogescholen en het mkb te versterken.

 • Hogescholen goed vertegenwoordigd in consortia NWA-ORC

  24 March 2022

  28 consortia gaan aan de slag met vragen vanuit de samenleving, die de inhoudelijke agenda van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) vormen. In deze consortia zijn hogescholen goed vertegenwoordigd; bij 26 consortia is minimaal 1 hogeschool betrokken en Hogeschool Saxion treedt op als penvoerder van een van de gehonoreerde projecten.

 • Nieuwe website voor doorwerking van praktijkgericht onderzoek

  22 March 2022

  Hoe werkt praktijkgericht onderzoek door in de maatschappij? Hoe laat je aan een breder publiek zien wat de impact van je onderzoek is? Voor dit soort vragen heeft een aantal hogescholen, met subsidie van Regieorgaan SIA, een nieuwe website opgericht: doorwerking-hbo-onderzoek.nl.

 • KIEM GoCI honoreert 19 projecten

  7 March 2022

  Met de regeling KIEM GoCI stimuleert Regieorgaan SIA 1-jarige verkennende onderzoeken waarin ontwerpers, makers en creatieve organisaties samenwerken met Nederlandse kennisinstellingen binnen de context van maatschappelijke vraagstukken. Onlangs zijn alle aanvragen uit het 3e en laatste ophaalmoment van indieningsronde 2020-2021 beoordeeld. Er zijn 19 projecten gehonoreerd.

 • Nieuw lectoraat Klimaatgeletterdheid van KNMI en HvA

  23 February 2022

  Hoe zorgen we ervoor dat professionals gegevens over klimaatverandering juist interpreteren? En dat zij deze informatie vertalen naar een duidelijke boodschap voor het brede publiek? Die vragen staan centraal in het nieuwe L.INT-lectoraat Klimaatgeletterdheid, een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam en het KNMI.

 • KIEM Sport: 8 projecten gehonoreerd

  31 January 2022

  In januari zijn 8 projecten gehonoreerd binnen de call KIEM Sport. Deze projecten dragen bij aan het programma Beweegvriendelijke openbare ruimte. Het budget van € 760.000 voor KIEM Sport is beschikbaar gesteld door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, vanuit het Nationaal Sportakkoord.

 • HAS benoemt Ellen Weerman tot L.INT-lector Klimaatrobuuste Landschappen

  20 January 2022

  Dr. ir. Ellen Weerman is op 1 januari 2022 gestart met het nieuwe lectoraat ‘Klimaatrobuuste Landschappen: verbinden van landbouw en natuur’ bij HAS Hogeschool en onderzoeksinstituut NIOO-KNAW.

 • Windesheim wint de RAAK-award met onderzoek over hergebruik kunststoffen

  25 November 2021

  Het RAAK-onderzoeksproject Hergebruik hybride kunststoffen van hogeschool Windesheim heeft de RAAK-award 2021 gewonnen. Projectleider Albert ten Busschen ontving de cheque van € 10.000 en de award uit handen van Rob Zwitserlood, winnaar van vorig jaar.

 • Praktijkgericht onderzoek gaat volgende fase in

  23 November 2021

  Tijdens de ceremoniële uitreiking van de Deltapremie presenteerden de Nederlandse hogescholen hun nieuwe strategische onderzoeksagenda voor 2022-2026. Deze agenda focust op de doorontwikkeling van praktijkgericht onderzoek.

 • € 500.000 voor baanbrekend praktijkgericht onderzoek

  22 November 2021

  Lector Margie Topp van hogeschool Windesheim en lector Steven Vos van Fontys Hogescholen hebben op 22 november de Deltapremie ontvangen, de toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen.

 • Resultaten van Onderzoeksregeling City Deal Kennis Maken

  15 November 2021

  Met de Onderzoeksregeling City Deal Kennis Maken werd in 2020 financiering vrijgemaakt voor het onderzoeken van kennisvragen die leven in het City Deal Kennis Maken (CDKM)-netwerk. Deze week verschijnt het eindrapport van deze onderzoeksregeling.

 • Award Deltapremie krijgt plek bij NWO

  2 November 2021

  Sinds een paar dagen staat er in de hal van de kantoren van NWO in Den Haag en Utrecht een bijzonder kunstwerk: de Delta. Het is de award die hoort bij de Deltapremie.

 • 56 innovatietrainees aan de slag in het mkb

  29 October 2021

  In februari 2021 is de pilot Innovatietraineeship van start gegaan. Innovatietrainees van 12 hogescholen doen gedurende 1,5 jaar praktijkgericht onderzoek bij een mkb-onderneming, eerst als stagiair en na het afstuderen als medewerker van het bedrijf. De eerste ervaringen worden gedeeld.

 • 17 SPRONG-groepen gehonoreerd

  28 October 2021

  In de 1e ronde van SPRONG zijn 17 onderzoeksgroepen gehonoreerd. Met SPRONG stimuleert Regieorgaan SIA de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep.

 • Evaluatie Top-up

  18 October 2021

  Het budget van Top-up wordt al een aantal jaar bij lange na niet uitgeput. De regeling wordt geëvalueerd en voorlopig opent er geen nieuwe ronde.

 • 9 honoreringen voor praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg

  14 October 2021

  Binnen de call Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg zijn 9 projecten gehonoreerd. De uitkomsten van deze projecten geven burgers met gezondheidsproblemen handvatten om hun gezondheid te managen in hun eigen leefomgeving. Zo kunnen ze mee blijven doen in de samenleving.

 • Hogeschool Utrecht en RIVM stellen lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling aan

  11 October 2021

  Hogeschool Utrecht (HU) en RIVM hebben samen dr. ir. Hanneke Kruize aangesteld als lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling. Deze gezamenlijke lector maakt deel uit van het lectoraat Building Future Cities van Hogeschool Utrecht.

 • € 1,5 miljoen beschikbaar voor KIEM-groen pilotregeling practoraten

  6 October 2021

  6 oktober opende KIEM-groen pilotregeling practoraten. Een unieke regeling die is gericht op het opzetten en stimuleren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden tussen practoraten en mkb-partners in het groene domein.

 • € 3,3 miljoen extra voor RAAK-publiek

  4 October 2021

  Regieorgaan SIA verhoogt het totaalbudget van de subsidieregeling RAAK-publiek met €3,3 miljoen naar in totaal €10,5 miljoen. De ophoging gaat per direct in, vanaf indieningsronde november 2021.

 • Praktijkgericht onderzoek sleutel tot professionalisering

  13 July 2021

  Hoe stimuleren we de maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek van hogescholen en hoe maken we die beter zichtbaar? Deze vraag stond centraal tijdens het congres Stimuleren van de maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek van ScienceWorks.

 • Netwerk Learning Communities komt op stoom

  5 July 2021

  Eind 2020 startte het landelijk Netwerk Learning Communities. De twee werkgroepen, Kennisbasis en Instrumenten, zijn voortvarend aan de slag gegaan en (online) bijeenkomsten worden druk bezocht.

 • Helianthe Kort nieuw bestuurslid Regieorgaan SIA

  31 May 2021

  Helianthe Kort is per 1 juni benoemd als nieuw bestuurslid van Regieorgaan SIA. Haar missie is praktijkgericht onderzoek nog beter op de kaart te zetten en het geluid van lectoren te vertegenwoordigen.

 • City Deal Kennis Maken verlengd tot 2025

  20 May 2021

  Na de succesvolle City Deal Kennis Maken-projecten van de afgelopen 4 jaar kent het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 5 miljoen toe voor 2022 tot 2025.

 • Hogescholen starten met Professional Doctorate

  3 May 2021

  In 2022 introduceren hogescholen het professional doctorate (PD). Richard Slotman, directeur van Regieorgaan SIA, is enthousiast: “Het plan staat als een huis. Het professional doctorate gaat de bijdrage van het hbo aan de innovatie van Nederland aanzienlijk vergroten.”

 • Werkgroep Instrumenten learning communities van start

  2 February 2021

  Begin maart 2021 komt de werkgroep Instrumenten van het Netwerk Learning Communities voor het eerst bijeen. Voorafgaand aan het overleg houdt de werkgroep 'spreekuur'. Wil je je ideeën aan de werkgroep kenbaar maken? Je instrument onder de aandacht brengen? Hou de kalender op de site van SIA en de nieuwsbrief in de gaten voor de juiste datum en een link naar de bijeenkomst!

 • Samenwerking mbo en hogescholen rond learning communities

  2 February 2021

  Vanuit het Netwerk Learning Communities, is het initiatief gekomen om de samenwerkingsvraagstukken waar men in de praktijk van de learning communities tegenaan loopt, in kaart te brengen, onderling te bespreken, te toetsen aan onderzoek en de resultaten beter te benutten in de praktijk.

 • Netwerk Learning Communities in 2021

  13 January 2021

  De werkgroepen Kennisbasis en Instrumenten gaan begin 2021 van start.

 • RAAK-publiek: 12 projecten gehonoreerd

  12 January 2021

  RAAK-publiek is er voor projecten waarin hogescholen samenwerken met publieke instellingen. In december 2020 werden 12 projecten gehonoreerd.

 • Minister: 'lectoraten dragen bij aan onderwijs, onderzoek en innovatie'

  4 January 2021

  Minister Ingrid van Engelshoven (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft in een brief aan de Tweede Kamer uitleg gegeven over de definitie en rol van lectoraten van hogescholen.

 • Netwerk Learning Communities werkt

  1 December 2020

  Na een succesvol webinar over learning communities met ruim 100 deelnemers, is het Netwerk Learning Communities van start gegaan. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de kennisbasis en bruikbare tools voor het ontwikkelen van learning communities.

 • Hogeschool Utrecht wint RAAK-award 2020

  19 November 2020

  Het RAAK-onderzoeksproject ZINnig van Hogeschool Utrecht heeft de RAAK-award 2020 gewonnen. Projectleider Rob Zwitserlood en lector Ellen Gerrits namen de cheque van € 10.000 namens het team in ontvangst. Het project deed onderzoek naar de innovatie van taaltherapie voor kinderen met complexe taalproblemen.

 • Innovatietrainee hogeschool helpt mkb met innoveren

  18 November 2020

  Hogescholen en mkb gaan samenwerken om het innovatief vermogen van het mkb te vergroten. Dat gebeurt via het innovatietraineeship.

 • Evaluatiecommissie positief over Regieorgaan SIA

  10 November 2020

  In het rapport Het vizier op scherp geeft de evaluatiecommissie aan onder de indruk te zijn van de inzet van Regieorgaan SIA. Tegelijkertijd stelt de commissie vast dat er nog veel te doen is.

 • Nieuwe L.INT-lector Insecten & Maatschappij

  24 June 2020

  Jetske de Boer werkt sinds kort als lector Insecten & Maatschappij bij Aeres Hogeschool Wageningen én het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

 • Verkenning praktijkgericht onderzoek in de kunsten afgerond

  6 May 2020

  In opdracht van Regieorgaan SIA werd onderzocht hoe het praktijkgerichte onderzoek in de kunsten kan worden versterkt.

 • Consortia gaan kwaliteit en impact van onderwijsonderzoek versterken

  16 January 2020

  Op 16 januari presenteerden het NRO en Regieorgaan SIA de vier gehonoreerde SPRONG Educatief-consortia.

 • Winnaar RAAK-award 2019: Meerwaarde met mosselen

  14 November 2019

  HZ University of Applied Sciences is dit jaar de winnaar.

 • 1e Deltapremies uitgereikt

  12 November 2019

  Lectoren AnneLoes van Staa en Mark Mobach zijn de winnaars van de eerste Deltapremie.

 • Winnaar RAAK-award 2018: Fit to Perform – Codarts Rotterdam

  15 November 2018

  Het onderzoek richt zich op de gezondheid van podiumkunstenaars.

 • Nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit voor Nederlandse wetenschap

  19 September 2018

  De gedragscode bevat duidelijke normen die onderzoekers van veel verschillende onderzoeksorganisaties kunnen toepassen.

 • Nanda Piersma lector Big Data in de Stad bij HvA en CWI

  6 June 2017

  Regieorgaan SIA maakt de realisatie van het lectoraat dankzij gedeelte bekostiging mede mogelijk.

 • Solar Fuel-expert Peter Thüne eerste L.INT-lector

  1 December 2016

  1e L.INT lector benoemd bij Fontys Hogescholen en onderzoeksinstituut DIFFER.

 • Oprichting Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA binnen NWO

  15 April 2013