RAAK-award

Elk jaar reiken we een prijs uit voor het beste praktijkgericht onderzoek: de RAAK-award. Met de prijs wil Regieorgaan SIA het onderzoek van hogescholen meer bekendheid geven.

Prijs voor het beste praktijkgericht onderzoek

Projectleiders van RAAK-onderzoeksprojecten kunnen jaarlijks hun project aanmelden voor de RAAK-award. Een jury beoordeelt de projecten op relevantie voor het onderwijs en de praktijk, de mate van doorwerking en hoe innovatief het onderzoek is en nomineert 6 projecten.

De projectleiders van de genomineerde projecten kunnen in een gesprek met de jury aangeven waarom juist hun onderzoek de RAAK-award verdient. Op basis van dit gesprek bepaalt de jury de winnaars. De prijsuitreiking is vindt plaats tijdens het SIA-congres.

Winnaar 2022: Ergotherapie en DIY-technologie

Het RAAK-onderzoeksproject Ergotherapie en DIY-technologie van Zuyd Hogeschool heeft de RAAK-award 2022 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- gewonnen. Het onderzoek richt zich op het op maat maken van hulpmiddelen voor mensen met een beperking.

Voor mensen met een beperking zijn hulpmiddelen essentieel om op een persoonlijke en volwaardige manier mee te kunnen doen in de samenleving. Door individuele behoeften zijn specifieke hulpmiddelen op maat helaas niet geschikt voor iedereen. Do-It-Yourself-technologie, zoals 3D-printen, biedt kansen om hulpmiddelen op maat te maken.

Lector Ondersteunende Technologie in de Zorg Ramon Daniels heeft met zijn team aan Zuyd Hogeschool 2 jaar actieonderzoek uitgevoerd binnen verschillende zorgorganisaties naar het inzetten van Do-It-Yourself-technologie. Het resultaat is een variatie aan gerealiseerde producten en inzichten voor onderzoek, onderwijs en praktijk, waaronder een procesbeschrijving voor het 3D-printen van hulpmiddelen.

Winnaar 2e prijs

Projectleider en onderzoeker Ivo Vrooijink nam namens KONKRETER van Saxion de 2e prijs – een cheque van € 5.000 – in ontvangst. Het team van Ivo Vrooijink heeft van 3 specifieke toepassingen van 3D-betonprinten - een wenteltrap, een waterornament en een veldstuw - onderzocht hoe de toepassingen zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen worden én daarbij hebben de onderzoekers samen met de betrokken bedrijven gekeken wat werkt voor het bedrijf.

Winnaar 3e prijs

Groenblauwe oplossingen van de Hanzehogeschool won de 3e prijs. In dit project zijn lector Floris Boogaard en projectleider Thomas Klomp en hun onderzoekers letterlijk het lab uitgekomen en het land in gegaan. Samen met studenten zijn meer dan 50 locaties onderzocht met groenblauwe oplossingen die onderdeel zijn van een klimaatbestendige inrichting.

Publieksprijs

Naast de juryprijzen wordt ook elk jaar de publiekprijs uitgereikt. De deelnemers aan het SIA-congres kunnen stemmen op het onderzoeksproject dat zij het beste vinden. De maanden voorafgaand aan het congres kon ook online gestemd worden. Studentreporters volgden de projecten en deden daar verslag van. De laatste stemmen werden gegeven door de deelnemers van het congres. Na een aantal spannende maanden is de winnaar eindelijk bekend: Windows of the future van Zuyd Hogeschool.

Juryrapport

Het volledige juryrapport vind je in onderstaande pdf.

Dit zijn de prijzen

1e prijs: de RAAK-award en € 10.000

2e prijs: € 5.000

3e prijs: € 2.500

Publieksprijs: € 2.500

Wie kon aanmelden?

Projectleiders van lopende en afgeronde RAAK-projecten konden hun project aanmelden. Voor afgeronde projecten geldt dat ze tot maximaal 1 jaar na afronding van het project aangemeld konden worden. Heb je met het project eerder de 1e, 2e of 3e prijs gewonnen, dan kun je niet nog een keer meedingen naar de RAAK-award.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de RAAK-award of heb je een vraag? Dan kun je contact opnemen met:

Michèle Sons

Programmamanager

RAAK-mkb, RAAK-award