RAAK-award

Elk jaar reiken we een prijs uit voor het beste praktijkgericht onderzoek: de RAAK-award. Met de prijs wil Regieorgaan SIA het onderzoek van hogescholen meer bekendheid geven. Half juni kunnen projectleiders hun RAAK-project aanmelden voor de RAAK-award 2022.

Winnaars 2021

Het RAAK-onderzoeksproject Hergebruik hybride kunststoffen van hogeschool Windesheim heeft de RAAK-award 2021 gewonnen. Projectleider Albert ten Busschen ontving de cheque van € 10.000 en de award uit handen van Rob Zwitserlood, winnaar van vorig jaar.


Binnen het winnende project deed associate lector Ten Busschen samen met het lectoraat en veel partners in het werkveld onderzoek naar hergebruik van moeilijk te recyclen kunststoffen als rotorbladen van windmolens, interieurpanelen van treinen, oude autobanden of mix-plastics die na sortering van afvalplastics overblijven worden hergebruikt in nieuwe producten.

2e en 3e prijs

De 2e prijs is gewonnen door Zie en hoor de cliënt: Het herontwerpen van vragenlijsten voor mensen met neurogene communicatiestoornissen ten gevolge van een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) van Zuyd Hogeschool. 3M: Meer kansen Met Meertaligheid van NHL Stenden Hogeschool nam de 3e prijs in ontvangst.

Publieksprijs

Naast de juryprijzen wordt ook elk jaar de publiekprijs uitgereikt. De deelnemers aan het SIA-congres kunnen stemmen op het onderzoeksproject dat zij het beste vinden. De maanden voorafgaand aan het congres kon iedereen ook online stemmen. Onze RAAK-reporters volgden de projecten en deden daar verslag van. Winnaars van de publieksprijs dit jaar is Hogeschool Utrecht met het project Gezonde Peutermonden.

Genomineerden 2021

De jury nomineerde in 2021 deze 6 projecten voor de RAAK-award:

De prijs

Projectleiders van RAAK-onderzoeksprojecten kunnen naar verwachting vanaf half juni hun project aanmelden voor de prijs.

De jury beoordeelt de projecten aan de hand van de volgende criteria:

  • Hoe relevant is het onderzoek voor het onderwijs en de praktijk?
  • Is sprake van doorwerking van het onderzoek richting onderwijs en praktijk of onderzoek?
  • Hoe innovatief is het onderzoek?

De jury nomineert 6 projecten voor de prijzen. De projectleiders van de genomineerde projecten vertellen in een pitch aan de jury waarom juist hun onderzoek de RAAK-award verdient. Op basis van de pitches en een gesprek met de jury worden de winnaars bepaald. De prijsuitreiking is op 17 november 2022 tijdens het SIA-congres.

Dit kun je winnen

1e prijs: de RAAK-award en € 10.000

2e prijs: € 5.000

3e prijs: € 2.500

Publieksprijs: € 2.500

Wie kan aanmelden?

Projectleiders van lopende en afgeronde RAAK-projecten kunnen hun project aanmelden. Voor afgeronde projecten geldt dat ze tot maximaal 1 jaar na afronding van het project aangemeld kunnen worden. Heb je met het project eerder de 1e, 2e of 3e prijs gewonnen, dan kun je niet nog een keer meedingen naar de RAAK-award. Naar verwachting kunnen projectleiders vanaf half juni hun RAAK-project aanmelden voor de RAAK-award 2022.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de RAAK-award of heb je een vraag? Dan kun je contact opnemen met:

Michèle Sons
Programmamanager

RAAK-mkb, RAAK-awards