RAAK-award

Elk jaar reiken we een prijs uit voor het beste praktijkgericht onderzoek: de RAAK-award. Met de prijs wil Regieorgaan SIA het onderzoek van hogescholen meer bekendheid geven en de kwaliteit ervan verhogen. In 2020 is de RAAK-award gewonnen door Hogeschool Utrecht met het project ZINnig.

De prijs

Projectleiders van RAAK-onderzoeksprojecten kunnen elk jaar in juli hun project aanmelden voor de prijs. De jury maakt begin september bekend welke 6 projecten zij nomineert voor de award. De jury doet dit aan de hand van deze criteria:

  • De relevantie van het onderzoek voor het onderwijs en de praktijk.
  • De doorwerking van het onderzoek richting onderwijs en praktijk of onderzoek.
  • Hoe innovatief is het onderzoek?

De projectleiders van de genomineerde projecten krijgen de kans in een pitch aan de jury te vertellen waarom juist hun onderzoek de RAAK-award verdient. Op basis van de pitches en een gesprek met de jury worden de winnaars bepaald. De prijsuitreiking is elk jaar op het SIA-congres.

Publieksprijs

Naast de juryprijzen wordt ook elk jaar de publiekprijs uitgereikt. De deelnemers aan het SIA-congres kunnen stemmen op het onderzoeksproject dat zij het beste vinden. De maanden voorafgaand aan het congres kan iedereen ook online stemmen. Studentreporters volgen de projecten en doen daar verslag van.

Dit kun je winnen

1e prijs: de RAAK-award en € 10.000

2e prijs: € 5.000

3e prijs: € 2.500

Publieksprijs: € 2.500

Meer informatie

Wil je meer informatie over de RAAK-award of heb je een vraag? Dan kun je contact opnemen met:

Sanne Geelhoed
Programmamanager

RAAK-award, RAAK-impuls