Open Science

Open science gaat over het beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten (open access) en zorgvuldige omgang met de data die je tijdens je onderzoek verzamelt (datamanagement). Open science zorgt ervoor dat kennis, data en methoden van onderzoek breed toegankelijk zijn, zodat anderen hierop voort kunnen bouwen.

Open access publiceren

Regieorgaan SIA streeft ernaar alle wetenschappelijke publicaties (en andere wetenschappelijke output) over onderzoeksresultaten die voortkomen uit publiek gefinancierd onderzoek, op het moment van publicatie wereldwijd vrij toegankelijk te hebben. Dit noemen we open access. Er zijn verschillende manieren om onderzoeksresultaten open access te publiceren. Regieorgaan SIA volgt het beleid van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) over open access. Meer informatie vind je op de webpagina Open Science van NWO.

Plan S

Plan S is een initiatief voor open access publiceren. Het werd in september 2018 gelanceerd door Science Europe en cOAlition S. Dit is een internationaal consortium van onderzoeksfinanciers (waaronder NWO) uit 11 Europese landen, de Gates Foundation en Welcome Trust. Hoe open access in de toekomst precies vorm gaat krijgen en per wanneer het verplicht is, wordt in deze coalitie besproken. Meer informatie en de status van Plan S lees je op de website van cOAlition S.

Datamanagement

Regieorgaan SIA stimuleert onderzoekers van hogescholen om hun onderzoeksdata zo veel mogelijk FAIR beschikbaar te stellen voor andere onderzoekers. Onder FAIR verstaan we: findable (vindbaar), interoperable (uitwisselbaar binnen verschillende systemen), accessible (toegankelijk) en reusable (herbruikbaar). Daarnaast vinden we het belangrijk dat onderzoekers zich bewust zijn van het belang van verantwoord datamanagement ten behoeve van derden.

Daarom vragen we onderzoekers bij iedere call waar dat relevant is een datamanagementparagraaf in te vullen. In deze paragraaf stellen we 4 vragen over hoe je met data wilt omgaan in je toekomstige project. De datamanagementparagraaf speelt geen rol in de beoordeling van financieringsaanvragen. De beoordelingscommissie kan wel advies geven over de paragraaf.

Van datamanagementparagraaf naar datamanagementplan

Wordt je financieringsaanvraag toegekend? Dan moet je de datamanagementparagraaf uit je aanvraag uitwerken tot een datamanagementplan. Dit geldt voor toegekende onderzoeken vanaf € 50.000. Het plan moet uiterlijk 4 maanden na toekenning van je aanvraag via ISAAC zijn ingediend bij Regieorgaan SIA.

Pas na goedkeuring van het datamanagementplan vindt de (1e) uitbetaling van de onderzoeksfinanciering plaats. Je mag al wel eerder starten met het project. Is je onderzoek afgerond? Dan lever je een eindrapportage aan ons op. Hierin vragen we je onder meer waar je data te vinden zijn. Regieorgaan SIA hanteert het datamanagementprotocol van NWO. Meer informatie vind je op de webpagina Datamanagement van NWO.

Praktijkgericht onderzoek vindbaar en toegankelijk

De waardevolle kennis en producten die praktijkgericht onderzoek oplevert willen we vindbaar en toegankelijk maken voor een breed publiek. Daarom is Regieorgaan SIA betrokken bij de ontwikkeling van het platform Publinova.

SURF voert het project uit om tot het platform te komen en werkt daarin – naast Regieorgaan SIA – samen met 14 hogescholen, de Vereniging Hogescholen en HBO Kennisinfrastructuur (HKI). Tijdens de 1e fase van het project zijn onderzoekers, lectoren en andere eindgebruikers bevraagd over hun wensen, ideeën, ervaringen en suggesties voor het platform. Op basis hiervan wordt Publinova ontwikkeld. Medio 2022 komt het platform online.