Bestuur

Het bestuur ziet toe op het realiseren van de opdracht van Regieorgaan SIA en bestuurt Regieorgaan SIA zoals vastgelegd in het huidige convenant (2023-2028) waaronder SIA opereert.

Het bestuur van Regieorgaan SIA bestaat op dit moment uit 6 leden. De bestuursleden nemen plaats op persoonlijke titel. Zij vergaderen circa 4 keer per jaar. Het bestuur stelt de begroting vast, ziet toe op de strategische koers en stelt de uitgangspunten vast voor het inrichten van financieringsinstrumenten. Daarnaast fungeren bestuursleden als ambassadeurs van Regieorgaan SIA en het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Mariska van der Giessen (directeur Regieorgaan SIA) is secretaris van het bestuur.

Leden van het bestuur

Ir. Paul van Rooij (voorzitter)

Paul van Rooij (58) is sinds 2016 lid van het bestuur van Regieorgaan SIA en per 1 april 2024 voorzitter van het bestuur. Naast zijn werkzaamheden voor SIA is hij op dit moment ook toezichthouder bij GGZ Friesland, commissaris bij Syntein en bestuurslid van MIND, de landelijke koepelvereniging van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Vanuit zijn eigen onderneming adviseert hij verenigingen bij vragen over positionering, beïnvloeding en organisatie.

Prof. dr. Helianthe Kort

Helianthe Kort is sinds 2021 bestuurslid van Regieorgaan SIA. In 2004 werd ze benoemd tot lector Vraaggestuurde Zorg (nu Technologie voor Zorginnovaties) bij de Hogeschool Utrecht en sinds 2011 is ze hoogleraar Building Health Environments for Future Users aan de TU/e. Namens de TU/e is ze lid van Built4Life Committee Executive Board van het European Construction Technology Platform, dat praktijkgericht onderzoek en innovatie stimuleert op het gebied van innovaties in de gebouwde omgeving. Vanaf 2021 is zij president van de International Society for Gerontechnology.

Drs. Elies Lemkes-Straver

Elies Lemkes-Straver heeft een brede inhoudelijke en bestuurlijke ervaring met een sterke focus op innovatie en (publiek-private) samenwerking. Afgestudeerd in de sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht startte zij haar loopbaan in Flevoland in onderzoek, strategie en ontwikkeling. Na onder andere lector Duurzaam produceren in AgriFood aan de HAS en zelfstandig adviseur te zijn geweest, vervult zij vanaf januari 2024 diverse functies in toezicht, bestuur en advies. Sinds 2024 is ze lid van het bestuur van SIA.

Drs. Korrie Louwes

Sinds 2021 is Korrie Louwes werkzaam bij de gemeente Den Haag als Algemeen Directeur Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Vanuit haar ervaring in toezicht als hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, consultant bij Berenschot en brede (management)ervaring binnen de rijksoverheid en diverse gemeenten op het sociale domein, draagt ze bij aan de praktijkgerichte inbedding van praktijkgericht onderzoek. In 2024 werd zij bestuurslid van Regieorgaan SIA.

Claudia Reiner

Claudia Reiner is directeur bij Caris & Reiner B.V. Installatietechniek. Daarnaast is zij bestuurlijk actief binnen de domeinen: klimaat en energie, digitalisering en onderwijs-arbeidsmarkt. Zo is zij bestuurslid van VNO-NCW, Wij-Techniek, Stichting DigiGO en samen met Adnan Tekin duovoorzitter van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Tot begin 2022 was Claudia vicevoorzitter van Techniek Nederland en inmiddels is zij erelid van deze organisatie. Sinds 2019 is ze bestuurslid van Regieorgaan SIA.

Dr. Henno Theisens

Henno Theisens is directeur van het kenniscentrum Governance of Urban Transitions en lector Public Governance aan De Haagse Hogeschool. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar complexe governance-vraagstukken in de publieke sector en in het bijzonder de rol van publieke professionals daarbinnen. Naast zijn aanstelling op De Haagse Hogeschool is hij lid van de Raden van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam en het ROC Albeda in Rotterdam. Sinds 2024 is hij lid van het bestuur van Regieorgaan SIA.

Contact

Wil je meer weten over het bestuur van Regieorgaan SIA? Neem dan contact op met:

Lieke Staal

Adviseur bestuurlijke zaken