Bestuur

Het bestuur van Regieorgaan SIA bestaat op dit moment uit 8 leden.

Bestuur

Het bestuur ziet toe op het realiseren van de missie van Regieorgaan SIA en bestuurt Regieorgaan SIA zoals vastgelegd in het huidige convenant (2023-2028) waaronder SIA opereert.

Bestuursleden

De bestuursleden nemen plaats op persoonlijke titel. Zij vergaderen circa 4 keer per jaar. Het bestuur stelt de begroting vast, ziet toe op de strategische koers en stelt de uitgangspunten voor calls for proposals vast. Daarnaast fungeren bestuursleden als ambassadeurs van Regieorgaan SIA en het praktijkgericht onderzoek.

Het bestuur van het Regieorgaan SIA bestaat uit de volgende leden:

  • Mr. H.M. (Huib) de Jong (waarnemend voorzitter)
  • Dr. H.F.L. (Henk) Garretsen
  • Prof. dr. H.S.M. (Helianthe) Kort
  • Dr. K. (Kitty) Kwakman
  • Ir. P.M. (Paul) van Rooij
  • Ir. P.C. (Piet) van Staalduinen
  • Prof. dr. ir. M. (Maarten) Steinbuch
  • C. (Claudia) Reiner

Secretaris:

  • Dr. M.D. (Mariska) van der Giessen (directeur Regieorgaan SIA)

Contact

Wil je meer weten over het bestuur van Regieorgaan SIA? Neem dan contact op met:

Lieke Staal

Adviseur bestuurlijke zaken