Bestuur

Het bestuur van Regieorgaan SIA bestaat op dit moment uit 8 leden.

Bestuursleden

Het bestuur van het Regieorgaan SIA bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. mr. H.M. (Huib) de Jong (waarnemend voorzitter)
  • Prof. dr. H.F.L. (Henk) Garretsen
  • Prof. dr. H.S.M. (Helianthe) Kort
  • Dr. K. (Kitty) Kwakman
  • Ir. P.M. (Paul) van Rooij
  • Ir. P.C. (Piet) van Staalduinen
  • Prof. dr. ir. M. (Maarten) Steinbuch
  • C. (Claudia) Reiner

Secretaris:

  • Drs. R.H. (Richard) Slotman


De leden zijn voorgedragen door de Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, NWO, TNO en de Kamer van Koophandel. Bestuursleden nemen zitting op persoonlijke titel.

Waarnemend voorzitter

Michaël van Straalen was tot en met februari 2020 voorzitter van het bestuur van Regieorgaan SIA. Op 1 maart 2020 nam hij afscheid. Huib de Jong neemt zijn taken waar.