Financiering

We bieden verschillende typen financiering aan. Je vindt al onze subsidies in onderstaand overzicht. Je kunt hierbij filteren op status (open of gesloten) en type financiering.

Filters Meer info

Er zijn regelingen gevonden

 • City Deal Kennis Maken

  De City Deal is een netwerk van 20 steden. Er zijn regelmatig subsidieregelingen voor het versterken van het kennisnetwerk in deze steden. Op dit moment is dit financiering die kan worden ingezet voor het maken van een implementatieplan om te komen tot een duurzame verbinding van kennisinstellingen met de maatschappelijke opgaven van steden.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum Sept. 14, 2021
 • Hbo-postdoc

  Hbo-postdoc financiert postdocposities bij hogescholen. Dit biedt carrièreperspectief voor gepromoveerde hbo-docenten en voor gepromoveerden van buiten het hbo. Hbo-postdocs geven een impuls aan de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek en van het onderwijs in het hbo.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum Sept. 14, 2021
 • Impuls 2020

  De COVID-19-crisis zet de voortgang van het praktijkgericht onderzoek bij hogescholen sterk onder druk. Regieorgaan SIA wil de hogescholen ondersteunen bij het behouden en versterken van hun infrastructuur voor praktijkgericht onderzoek. Daarom introduceren we een eenmalige financiering: Impuls 2020.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Oct. 15, 2020
 • Innofest X SIA

  Met Innofest X SIA kun je op een festival een innovatie uit onderzoek testen of een experiment doen.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum April 8, 2021
 • Innovatietraineeship (pilot)

  Het doel van het innovatietraineeship is om tijdens 1,5 jaar durend onderzoek, innovatie teweeg te brengen bij een mkb-er. De innovatietrainee doet het onderzoek eerst als stagiair en vervolgens als medewerker van het bedrijf. Gedurende het gehele onderzoek wordt de trainee begeleid door de hogeschool

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Dec. 15, 2020
 • KIEM

  KIEM is voor 1-jarig verkennend onderzoek van hogescholen, universiteiten of overige kennisinstellingen, samen met 2 praktijkpartners, waarvan minimaal 1 mkb-bedrijf.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum Aug. 26, 2021
 • KIEM-ce

  KIEM-ce is voor 1-jarig verkennend onderzoek van hogescholen, universiteiten of overige kennisinstellingen naar circulaire economie.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Feb. 2, 2021
 • KIEM GoChem Open

  KIEM GoChem stimuleert het samenwerken van mkb-ondernemingen en kennisinstellingen in verkennend onderzoek op het gebied van duurzame chemie en de missie Industrie.

  Status Open
  Sluitingsdatum Nov. 30, 2021
 • KIEM GoCI Open

  KIEM GoCI stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen in de creatieve industrie met kennisinstellingen, die zich richten zich op verkennend onderzoek binnen de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Veerkracht van de creatieve industrie.

  Status Open
  Sluitingsdatum Nov. 30, 2021
 • KIEM Sport Open

  KIEM Sport is voor 1-jarig onderzoek van hogescholen en universiteiten, samen met gemeenten. Het onderzoek draagt bij aan inzichten over welke interventies, zoals fysieke aanpassingen of het organiseren van activiteiten, leiden tot een beweegvriendelijker buitenruimte.

  Status Open
  Sluitingsdatum Oct. 5, 2021
 • L.INT: Lectorposities bij instituten Open

  Lectorposities bij instituten (L.INT) maakt het mogelijk dat een lector aan de slag gaat bij zowel een hogeschool als een onderzoeksinstituut. De lector verbindt zo het fundamenteel onderzoek van het instituut met het praktijkgericht onderzoek van de hogeschool.

  Status Open
  Sluitingsdatum Nov. 9, 2021
 • Platformregeling

  De Platformregeling bevordert de samenwerking tussen lectoren die onderzoek doen op een vergelijkbaar thema. Dit zorgt voor meer onderlinge strategische, inhoudelijke en organisatorische afstemming.

 • Praktijkgericht onderzoek Maatregelen COVID-19

  Met deze regeling ondersteunt Regieorgaan SIA het praktijkgericht onderzoek naar de invloed van de COVID-19-maatregelen op de gezondheid en het welzijn van kwetsbare groepen. Het onderzoek levert nieuwe inzichten op waarmee de negatieve gevolgen van de maatregelen kunnen verminderen.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Jan. 26, 2021
 • Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg

  Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg is een regeling voor 2-jarig onderzoek samen met het mkb. De regeling is een samenwerking met Health~Holland. Extramurale zorg draagt bij aan de missie om in 2030 50% meer zorg in de eigen leefomgeving te organiseren, in plaats van in zorginstellingen.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Nov. 10, 2020
 • RAAK Impuls 2020 Open

  RAAK Impuls 2020 is een impulsfinanciering van € 10.000 voor lopende RAAK-projecten om het onderzoek aan te passen aan de eisen van de 1,5-metersamenleving.

  Status Open
  Sluitingsdatum Nov. 11, 2021
 • RAAK-mkb Open

  De regeling RAAK-mkb financiert 2-jarige onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

  Status Open
  Sluitingsdatum Sept. 28, 2021
 • RAAK-PRO Open

  RAAK-PRO financiert 4-jarige praktijkgericht onderzoek van lectoren en onderzoekers samen met een breed kennisnetwerk. Doordat het onderzoek 4 jaar duurt, biedt de mogelijkheid een duurzame samenwerkingsrelatie op te bouwen met kennisinstellingen en de beroepspraktijk.

  Status Open
  Sluitingsdatum Sept. 21, 2021
 • RAAK-publiek Open

  RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector, zoals ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.

  Status Open
  Sluitingsdatum Nov. 4, 2021
 • SPRONG

  Met SPRONG investeert Regieorgaan in onderzoeksgroepen met de potentie om in 8 jaar tijd uit te groeien tot krachtige SPRONG-groepen. De regeling is bedoeld om de onderzoeksinfrastructuur van hogescholen verder uit te bouwen.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum April 15, 2021
 • SPRONG Educatief

  Het doel van SPRONG Educatief is om praktijkgericht onderwijsonderzoek een grotere impact te laten hebben op de onderwijspraktijk. Consortia met landelijke en regionale partners op het gebied van onderwijsonderzoek krijgen voor 4 jaar financiering om zo onder andere de onderzoekscapaciteit en de toepassing van resultaten in de praktijk te versterken.

 • SPRONG Groen

  Met SPRONG Groen investeert Regieorgaan in onderzoeksgroepen (expertiseclusters) met de potentie om in 8 jaar tijd uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. De regeling is bedoeld om de onderzoeksinfrastructuur van de groene hogescholen verder uit te bouwen. De 4 groene hogescholen doen samen 1 aanvraag.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum March 11, 2021
 • Take-off hbo Open

  Kun je het product of de dienst die voortkomt uit je onderzoek ook succesvol op de markt brengen? Take-off hbo biedt de mogelijkheid om een haalbaarheidsstudie te doen.

  Status Open
  Sluitingsdatum Sept. 21, 2021
 • Top-up

  Top-up geeft een extra impuls aan de doorwerking van onderzoek van hogescholen dat door Regieorgaan SIA gefinancierd is. De resultaten van onderzoek vinden zo nog beter hun weg naar de maatschappij.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Feb. 9, 2021
 • Urban Transformation Capacities Open

  De transnationale call urban transformation capacities van JPI Urban Europe is gericht op internationale consortia van onderzoekers en maatschappelijke partijen. Regieorgaan SIA stelt € 300.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen. Deadline voor vooraanmeldingen is 15 april 2021, volledige aanvragen moeten 23 september 2021 binnen zijn. Aanvragen lopen via JPI Urban Europe.

  Status Open
  Sluitingsdatum Sept. 23, 2021
 • Voedsel en Groen: Duurzaam marien ondernemen

  Deze regeling is voor 4-jarig onderzoek samen met het mkb. Het onderzoek draagt bij aan het vinden van een balans tussen ecologische draagkracht en waterbeheer in de Noordzee en levert handelingsperspectieven voor huidige en toekomstige ondernemers om hiermee aan de slag te gaan.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Jan. 19, 2021
 • Voedsel en Groen: Integrale aanpak ammoniak en methaan

  Deze regeling is voor 4-jarig onderzoek samen met het mkb. Het onderzoek geeft inzicht in hoe de emissie van ammoniak en methaan samenhangen en hoe deze emissies in samenhang te reduceren, rekeninghoudende met de verschillende handelingsperspectieven voor boerenondernemers, met behoud van hun verdienpotentieel.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Sept. 8, 2020
 • Voedsel en Groen: Lectoren kringlooplandbouw Open

  Lectoren in kringlooplandbouw zorgen voor een sterkere verbinding tussen hogescholen en andere kennisinstellingen op het gebied van kringlooplandbouw. Met de regeling stellen we lectoren aan bij een HAO-instelling. De aangestelde lectoren helpen onderzoek en innovatie te versterken en de beschikbaarheid van goed opgeleid (technisch) talent te vergroten.

  Status Open
  Sluitingsdatum April 12, 2022
 • Voedsel en Groen: Natuurinclusieve landbouw

  Deze regeling is voor 2-jarig onderzoek samen met het mkb. Het onderzoek levert kennis en handelingsperspectieven op voor ondernemers om biodiversiteit in agrarische- en natuurgebieden te vergroten en zo de de landbouw te verduurzamen.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Jan. 19, 2021
 • Voedsel en Groen: Precisielandbouw en kringloopsimulator

  Deze regeling is voor 2-jarig onderzoek samen met het mkb. Het doel van het onderzoek is om maatregelen rondom precisielandbouw te testen en een kringloopsimulator te ontwikkelen.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Jan. 19, 2021
 • Voedsel en Groen: Thematische vraagstukken Open

  Het groene domein kent tal van maatschappelijke relevante en urgente vraagstukken. Met de regeling Thematische vraagstukken, onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, roept Regieorgaan SIA hogescholen op onderzoek te doen binnen een aantal vastgestelde thema’s.

  Status Open
  Sluitingsdatum Oct. 12, 2021
 • Voedsel en Groen: Vermindering reststromen

  Deze regeling is voor 2-jarig onderzoek samen met het mkb. Onderzoek binnen deze regeling moet eraan bijdragen dat voedselverspilling in 2030 gehalveerd is ten opzichte van 2015. Het onderzoek levert praktishe kennis voor bedrijven in de gehele voedselketen over het optimaal gebruik van grondstoffen en het verminderen reststromen.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Jan. 19, 2021