Financiering

We bieden verschillende typen financiering aan. Je vindt al onze subsidies in onderstaand overzicht. Je kunt hierbij filteren op status (open of gesloten) en type financiering.

Filters Meer info

Er zijn regelingen gevonden

 • City Deal Kennis Maken

  De City Deal is een netwerk van 20 steden. Er zijn regelmatig subsidieregelingen voor het versterken van het kennisnetwerk in deze steden. Op dit moment is dit financiering die kan worden ingezet voor het maken van een implementatieplan om te komen tot een duurzame verbinding van kennisinstellingen met de maatschappelijke opgaven van steden.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Dec. 1, 2020
 • Hbo-postdoc

  Hbo-postdoc financiert postdocposities bij hogescholen. Dit biedt carrièreperspectief voor gepromoveerde hbo-docenten en voor gepromoveerden van buiten het hbo. Hbo-postdocs geven een impuls aan de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek en van het onderwijs in het hbo.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Sept. 14, 2021
 • Impuls 2020

  De COVID-19-crisis zet de voortgang van het praktijkgericht onderzoek bij hogescholen sterk onder druk. Regieorgaan SIA wil de hogescholen ondersteunen bij het behouden en versterken van hun infrastructuur voor praktijkgericht onderzoek. Daarom introduceren we een eenmalige financiering: Impuls 2020.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Oct. 15, 2020
 • Innofest X SIA Open

  Met Innofest X SIA kun je op een festival een innovatie uit onderzoek testen of een experiment doen.

  Status Open
  Sluitingsdatum March 1, 2022
 • Innovatietraineeship (pilot)

  Het doel van het innovatietraineeship is om tijdens 1,5 jaar durend onderzoek, innovatie teweeg te brengen bij een mkb-onderneming. De innovatietrainee doet het onderzoek eerst als stagiair en vervolgens als medewerker van het bedrijf. Gedurende het gehele onderzoek wordt de trainee begeleid door de hogeschool.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Dec. 15, 2020
 • KIEM

  KIEM is voor 1-jarig verkennend onderzoek van hogescholen, universiteiten of overige kennisinstellingen, samen met 2 praktijkpartners, waarvan minimaal 1 mkb-bedrijf.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Nov. 20, 2020
 • KIEM-ce Open

  KIEM-ce is voor 1-jarig verkennend onderzoek van hogescholen, universiteiten of overige kennisinstellingen naar circulaire economie.

  Status Open
  Sluitingsdatum Sept. 20, 2022
 • KIEM GoChem

  KIEM GoChem stimuleert het samenwerken van mkb-ondernemingen en kennisinstellingen in verkennend onderzoek op het gebied van duurzame chemie en de missie Industrie.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum Nov. 30, 2021
 • KIEM GoCI

  KIEM GoCI stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen in de creatieve industrie met kennisinstellingen, die zich richten zich op verkennend onderzoek binnen de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Veerkracht van de creatieve industrie.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum Nov. 30, 2021
 • KIEM-groen pilotregeling practoraten Open

  KIEM-groen is een pilotregeling voor onderzoek van practoraten in het groene domein. Practoraten zijn mbo-expertiseplatforms met een onderzoekscomponent. De pilotregeling practoraten richt zich op het opzetten en stimuleren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden tussen practoraten, lectoraten, kennisinstellingen en mkb-partners. Het onderzoek sluit aan bij de KIA Landbouw, Water, Voedsel.

  Status Open
  Sluitingsdatum Sept. 13, 2022
 • KIEM Sport

  KIEM Sport is voor 1-jarig onderzoek van hogescholen en universiteiten, samen met gemeenten. Het onderzoek draagt bij aan inzichten over welke interventies, zoals fysieke aanpassingen of het organiseren van activiteiten, leiden tot een beweegvriendelijker buitenruimte.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Oct. 5, 2021
 • L.INT: Lectorposities bij instituten

  Lectorposities bij instituten (L.INT) maakt het mogelijk dat een lector aan de slag gaat bij zowel een hogeschool als een onderzoeksinstituut. De lector verbindt zo het fundamenteel onderzoek van het instituut met het praktijkgericht onderzoek van de hogeschool.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum Nov. 9, 2021
 • Platformregeling

  De Platformregeling bevordert de samenwerking tussen lectoren die onderzoek doen op een vergelijkbaar thema. Dit zorgt voor meer onderlinge strategische, inhoudelijke en organisatorische afstemming.

 • Praktijkgericht onderzoek Maatregelen COVID-19

  Met deze regeling ondersteunt Regieorgaan SIA het praktijkgericht onderzoek naar de invloed van de COVID-19-maatregelen op de gezondheid en het welzijn van kwetsbare groepen. Het onderzoek levert nieuwe inzichten op waarmee de negatieve gevolgen van de maatregelen kunnen verminderen.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Jan. 26, 2021
 • Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg

  Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg is een regeling voor 2-jarig onderzoek samen met het mkb. De regeling is een samenwerking met Health~Holland. Extramurale zorg draagt bij aan de missie om in 2030 50% meer zorg in de eigen leefomgeving te organiseren, in plaats van in zorginstellingen.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Nov. 10, 2020
 • RAAK Impuls 2020

  RAAK Impuls 2020 is een impulsfinanciering van € 10.000 voor lopende RAAK-projecten om het onderzoek aan te passen aan de eisen van de 1,5-metersamenleving.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum Nov. 11, 2021
 • RAAK-mkb Open

  De regeling RAAK-mkb financiert 2-jarige onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

  Status Open
  Sluitingsdatum March 8, 2022
 • RAAK-PRO

  RAAK-PRO financiert 4-jarige praktijkgericht onderzoek van lectoren en onderzoekers samen met een breed kennisnetwerk. Doordat het onderzoek 4 jaar duurt, biedt de mogelijkheid een duurzame samenwerkingsrelatie op te bouwen met kennisinstellingen en de beroepspraktijk.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum Sept. 21, 2021
 • RAAK-publiek

  RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector, zoals ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum Nov. 4, 2021
 • SPRONG Open

  Met SPRONG investeert Regieorgaan SIA in onderzoeksgroepen met de potentie om in 8 jaar tijd uit te groeien tot krachtige SPRONG-groepen. De regeling is bedoeld om de onderzoeksinfrastructuur van hogescholen verder uit te bouwen.

  Status Open
  Sluitingsdatum May 31, 2022
 • SPRONG Educatief

  Het doel van SPRONG Educatief is om praktijkgericht onderwijsonderzoek een grotere impact te laten hebben op de onderwijspraktijk. Consortia met landelijke en regionale partners op het gebied van onderwijsonderzoek krijgen voor 4 jaar financiering om zo onder andere de onderzoekscapaciteit en de toepassing van resultaten in de praktijk te versterken.

 • SPRONG Groen

  Met SPRONG Groen investeert Regieorgaan in onderzoeksgroepen (expertiseclusters) met de potentie om in 8 jaar tijd uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. De regeling is bedoeld om de onderzoeksinfrastructuur van de groene hogescholen verder uit te bouwen. De 4 groene hogescholen doen samen 1 aanvraag.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum March 11, 2021
 • Take-off hbo Open

  Kun je het product of de dienst die voortkomt uit je onderzoek ook succesvol op de markt brengen? Take-off hbo biedt de mogelijkheid om een haalbaarheidsstudie te doen.

  Status Open
  Sluitingsdatum March 29, 2022
 • Top-up

  Top-up geeft een extra impuls aan de doorwerking van onderzoek van hogescholen dat door Regieorgaan SIA gefinancierd is. De resultaten van onderzoek vinden zo nog beter hun weg naar de maatschappij.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Feb. 9, 2021
 • Urban Transformation Capacities

  De transnationale call urban transformation capacities van JPI Urban Europe is gericht op internationale consortia van onderzoekers en maatschappelijke partijen. Regieorgaan SIA stelt € 300.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen. Deadline voor vooraanmeldingen is 15 april 2021, volledige aanvragen moeten 23 september 2021 binnen zijn. Aanvragen lopen via JPI Urban Europe.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum Sept. 23, 2021
 • Voedsel en Groen: Duurzaam marien ondernemen Open

  Deze regeling is voor 4-jarig onderzoek samen met het mkb en/of publieke instellingen. Het onderzoek richt zich op handelingsperspectieven voor ondernemers die op een duurzame wijze willen bijdragen aan de productie van voedsel en biogrondstoffen in en bij windparken op zee, waarbij de ecologische draagkracht van de Noordzee leidend is.

  Status Open
  Sluitingsdatum March 15, 2022
 • Voedsel en Groen: Integrale aanpak ammoniak en methaan Open

  Deze regeling is voor 4-jarig onderzoek samen met het mkb en/of publieke instellingen. Het onderzoek geeft inzicht in hoe de emissie van ammoniak en methaan samenhangen en hoe deze emissies in samenhang terug te brengen. Dit rekening houdend met de verschillende handelingsperspectieven voor boerenondernemers, met behoud van hun verdienpotentieel.

  Status Open
  Sluitingsdatum March 15, 2022
 • Voedsel en Groen: Kringloopstimulator Open

  Deze regeling is voor 2-jarig onderzoek samen met het mkb en/of publieke instellingen. Centraal in het onderzoek staat hoe de boerenondernemer meer inzicht kan krijgen in kosten, resultaten en effecten van beschikbare handelingsperspectieven voor de transitie naar kringlooplandbouw in het eigen bedrijf.

  Status Open
  Sluitingsdatum March 15, 2022
 • Voedsel en Groen: Lectoren kringlooplandbouw Open

  Lectoren in kringlooplandbouw zorgen voor een sterkere verbinding tussen hogescholen en andere kennisinstellingen op het gebied van kringlooplandbouw. Met de regeling stellen we lectoren aan bij een HAO-instelling. De aangestelde lectoren helpen onderzoek en innovatie te versterken en de beschikbaarheid van goed opgeleid (technisch) talent te vergroten.

  Status Open
  Sluitingsdatum April 12, 2022
 • Voedsel en Groen: Natuurinclusieve landbouw

  Deze regeling is voor 2-jarig onderzoek samen met het mkb. Het onderzoek levert kennis en handelingsperspectieven op voor ondernemers om biodiversiteit in agrarische- en natuurgebieden te vergroten en zo de de landbouw te verduurzamen.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Jan. 19, 2021
 • Voedsel en Groen: Thematische vraagstukken Open

  Het groene domein kent tal van maatschappelijke relevante en urgente vraagstukken. Met de regeling Thematische vraagstukken, onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, roept Regieorgaan SIA hogescholen op onderzoek te doen binnen een aantal vastgestelde thema’s.

  Status Open
  Sluitingsdatum June 14, 2022
 • Voedsel en Groen: Vermindering reststromen

  Deze regeling is voor 2-jarig onderzoek samen met het mkb. Onderzoek binnen deze regeling moet eraan bijdragen dat voedselverspilling in 2030 gehalveerd is ten opzichte van 2015. Het onderzoek levert praktishe kennis voor bedrijven in de gehele voedselketen over het optimaal gebruik van grondstoffen en het verminderen reststromen.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Jan. 19, 2021