Financiering

We bieden verschillende typen financiering aan. Je vindt al onze subsidies in onderstaand overzicht. Je kunt hierbij filteren op status (open of gesloten) en type financiering.

Filters Meer info

Er zijn regelingen gevonden

 • De transnationale call Building Transformation Capacity Through Arts and Design richt zich op internationale consortia van onderzoekers en maatschappelijke partijen. De call is onderdeel van het Horizon Europe-programma. Regieorgaan SIA stelt € 600.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door JPI Urban Europe

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 25 april 2023, 14.00 CET
 • De City Deal is een netwerk van 20 steden. Er zijn regelmatig subsidieregelingen voor het versterken van het kennisnetwerk in deze steden. Op dit moment is dit financiering die kan worden ingezet voor het maken van een implementatieplan om te komen tot een duurzame verbinding van kennisinstellingen met de maatschappelijke opgaven van steden.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 10 januari 2023, 14 uur
 • De transnationale subsidierondes van Driving Urban Transitions richten zich op internationale consortia van onderzoekers en maatschappelijke partijen. DUT is onderdeel van het Horizon Europe-programma. Regieorgaan SIA stelt per subsidieronde € 750.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen. De rondes wordt uitgevoerd door het DUT-partnership.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum 30 april 2024, 13.00 CET
 • Open
  Status Open
  Sluitingsdatum 2 december 2024, 14.00 uur
 • Financiering voor de inrichting, ontwikkeling en instandhouding van de Graduate Commissies binnen de pilot Professional Doctorate.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 26 september 2023, 14 uur
 • Met Innofest X SIA kun je op een festival een innovatie uit onderzoek testen of een experiment doen.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 6 februari 2024
 • Status Gesloten
  Sluitingsdatum 20 februari 2024, 14.00 uur
 • Open

  KIEM is voor 1-jarig verkennend onderzoek van hogescholen, universiteiten of overige kennisinstellingen, samen met 2 praktijkpartners, waarvan minimaal 1 mkb-bedrijf.

  Status Open
  Sluitingsdatum 8 oktober 2024, 14.00 uur
 • KIEM-ce is voor 1-jarig verkennend onderzoek van hogescholen, universiteiten of overige kennisinstellingen naar circulaire economie.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 14 maart 2023
 • Open

  KIEM-groen is een pilotregeling voor onderzoek van practoraten in het groene domein. Practoraten zijn mbo-expertiseplatforms met een onderzoekscomponent. De pilotregeling practoraten richt zich op het opzetten en stimuleren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden tussen practoraten, lectoraten, kennisinstellingen en mkb-partners. Het onderzoek sluit aan bij de KIA Landbouw, Water, Voedsel.

  Status Open
  Sluitingsdatum Doorlopend indienen t/m uiterlijk 10 september 2024, 14.00 uur
 • KIEM Sport is voor 1-jarig onderzoek van hogescholen en universiteiten, samen met gemeenten. Het onderzoek draagt bij aan inzichten over welke interventies, zoals fysieke aanpassingen of het organiseren van activiteiten, leiden tot een beweegvriendelijker buitenruimte.

  Status Gesloten
 • Open

  Deze regeling geeft een impuls aan de nucleaire kennisinfrastructuur door 3 lectoraten te financieren op dit gebied. Ook stimuleren we hiermee de samenwerking tussen hogescholen en nucleaire organisaties.

  Status Open
  Sluitingsdatum 13 mei 2025, 14.00 uur
 • Open

  Lectoraten en instituten (L.INT) maakt het mogelijk dat een lector aan de slag gaat bij zowel een hogeschool als een onderzoeksinstituut. De lector verbindt zo het fundamenteel onderzoek van het instituut met het praktijkgericht onderzoek van de hogeschool.

  Status Open
  Sluitingsdatum 1 oktober 2024, 14.00 uur
 • Met Meer impact op extramurale zorg stellen we financiering beschikbaar voor samenwerkingsverbanden van 2 of meer projecten vanuit de 9 eerder gehonoreerde projecten binnen Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg (2020). Deze projecten krijgen de kans om verder te bouwen op de kennis die zij hebben opgedaan. Hiermee streven wij naar een verdere doorwerking van de projectresultaten én een grotere impact; zowel maatschappelijk als economisch.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 11 mei 2023, 14.00 uur
 • Financiering voor hogescholen om onderzoekers in staat te stellen om een vernieuwend samenwerkingsverband op te zetten met Europese partners door gezamenlijk een praktijkgericht onderzoeksproject uit te voeren.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum 28 mei 2024, 14.00 uur
 • De Platformregeling bevordert de samenwerking tussen lectoren die onderzoek doen op een vergelijkbaar thema. Dit zorgt voor meer onderlinge strategische, inhoudelijke en organisatorische afstemming.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 30 november 2023, 14.00 uur
 • Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg is een regeling voor 2-jarig onderzoek samen met het mkb. De regeling is een samenwerking met Health~Holland. Extramurale zorg draagt bij aan de missie om in 2030 50% meer zorg in de eigen leefomgeving te organiseren, in plaats van in zorginstellingen.

 • Open

  De regeling RAAK-mkb financiert 2-jarige onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

  Status Open
  Sluitingsdatum 24 september 2024, 14.00 uur
 • Open

  RAAK-PRO financiert 4-jarig praktijkgericht onderzoek van lectoren en onderzoekers samen met een breed kennisnetwerk. Doordat het onderzoek 4 jaar duurt, biedt het de mogelijkheid een duurzame samenwerkingsrelatie op te bouwen met kennisinstellingen en de beroepspraktijk.

  Status Open
  Sluitingsdatum 1 oktober 2024, 14.00 uur
 • Open

  RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector, zoals ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.

  Status Open
  Sluitingsdatum 19 november 2024, 14.00 uur
 • Met SPRONG investeert Regieorgaan SIA in onderzoeksgroepen met de potentie om in 8 jaar tijd uit te groeien tot krachtige SPRONG-groepen. De regeling is bedoeld om de onderzoeksinfrastructuur van hogescholen verder uit te bouwen.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum 9 april 2024, 14.00 uur
 • Open

  Met SPRONG investeert Regieorgaan SIA in onderzoeksgroepen met de potentie om in 8 jaar tijd uit te groeien tot krachtige SPRONG-groepen. De regeling is bedoeld om de onderzoeksinfrastructuur van hogescholen verder uit te bouwen.

  Status Open
  Sluitingsdatum 26 november 2024, 14.00 uur
 • Open

  Het doel van Lectoraat kringlooplandbouw is het versterken van de samenwerking tussen de lectoraten van hogescholen en de kennisketen die in de regio onderzoek doen naar de implementatie van kringlooplandbouw en andere vormen van duurzame landbouw.

  Status Open
  Sluitingsdatum 23 september 2025, 14.00 uur
 • Bij een bedrijfsovername in het groene domein is het zowel voor de overnemende als de overdragende ondernemer belangrijk dat dit op een duurzame manier gebeurt. Met de regeling Living labs voor duurzame bedrijfsovername 2022 wordt voortgebouwd op resultaten uit de ronde in 2019.

 • Open

  Met SPRONG Groen investeert Regieorgaan in onderzoeksgroepen (expertiseclusters) met de potentie om in 8 jaar tijd uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. De regeling is bedoeld om de onderzoeksinfrastructuur van de groene hogescholen verder uit te bouwen. De 4 groene hogescholen doen samen 1 aanvraag.

  Status Open
  Sluitingsdatum 24 september 2024, 14.00 uur
 • Open

  Het groene domein kent tal van maatschappelijke relevante en urgente vraagstukken. Met de regeling Thematische vraagstukken, onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, roept Regieorgaan SIA hogescholen op onderzoek te doen binnen een aantal vastgestelde thema’s.

  Status Open
  Sluitingsdatum 1 oktober 2024, 14.00 uur
 • Het groene domein kent tal van maatschappelijke relevante en urgente vraagstukken. Met de Verdiepingsregeling voor duurzame bedrijfsovername, onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, roept Regieorgaan SIA hogescholen op onderzoek te doen binnen dit thema.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 7 februari 2023, 14.00 uur