Financiering

We bieden verschillende typen financiering aan. Je vindt al onze subsidies in onderstaand overzicht. Je kunt hierbij filteren op status (open of gesloten) en type financiering.

Filters Meer info

Er zijn regelingen gevonden

 • De City Deal is een netwerk van 20 steden. Er zijn regelmatig subsidieregelingen voor het versterken van het kennisnetwerk in deze steden. Op dit moment is dit financiering die kan worden ingezet voor het maken van een implementatieplan om te komen tot een duurzame verbinding van kennisinstellingen met de maatschappelijke opgaven van steden.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum 10 januari 2023, 14 uur
 • De transnationale call Driving Urban Transitions to a sustainable future for cities richt zich op internationale consortia van onderzoekers en maatschappelijke partijen. De call is onderdeel van het Horizon Europe-programma. Regieorgaan SIA stelt € 750.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door DUT - JPI Urban Europe.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 3 mei 2023, 13.00 CEST
 • Hbo-postdoc financiert postdocposities bij hogescholen. Dit biedt carrièreperspectief voor gepromoveerde hbo-docenten en voor gepromoveerden van buiten het hbo. Hbo-postdocs geven een impuls aan de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek en van het onderwijs in het hbo.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 14 september 2021, 14.00 uur
 • Open

  Met Innofest X SIA kun je op een festival een innovatie uit onderzoek testen of een experiment doen.

  Status Open
  Sluitingsdatum 14 februari 2023, 14.00 uur
 • Het doel van het innovatietraineeship is om tijdens 1,5 jaar durend onderzoek, innovatie teweeg te brengen bij een mkb-onderneming. De innovatietrainee doet het onderzoek eerst als stagiair en vervolgens als medewerker van het bedrijf. Gedurende het gehele onderzoek wordt de trainee begeleid door de hogeschool.

 • Open

  KIEM is voor 1-jarig verkennend onderzoek van hogescholen, universiteiten of overige kennisinstellingen, samen met 2 praktijkpartners, waarvan minimaal 1 mkb-bedrijf.

  Status Open
  Sluitingsdatum 14 februari 2023, 14.00 uur
 • Open

  KIEM-ce is voor 1-jarig verkennend onderzoek van hogescholen, universiteiten of overige kennisinstellingen naar circulaire economie.

  Status Open
  Sluitingsdatum 14 maart 2023
 • KIEM GoChem stimuleert het samenwerken van mkb-ondernemingen en kennisinstellingen in verkennend onderzoek op het gebied van duurzame chemie en de missie Industrie.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 30 november 2021, 14.00 uur
 • KIEM GoCI stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen in de creatieve industrie met kennisinstellingen, die zich richten op verkennend onderzoek binnen de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Veerkracht van de creatieve industrie.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum 17 januari 2023, 14.00 uur
 • Open

  KIEM-groen is een pilotregeling voor onderzoek van practoraten in het groene domein. Practoraten zijn mbo-expertiseplatforms met een onderzoekscomponent. De pilotregeling practoraten richt zich op het opzetten en stimuleren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden tussen practoraten, lectoraten, kennisinstellingen en mkb-partners. Het onderzoek sluit aan bij de KIA Landbouw, Water, Voedsel.

  Status Open
  Sluitingsdatum Doorlopend indienen t/m uiterlijk 12 september 2023, 14.00 uur
 • KIEM Sport is voor 1-jarig onderzoek van hogescholen en universiteiten, samen met gemeenten. Het onderzoek draagt bij aan inzichten over welke interventies, zoals fysieke aanpassingen of het organiseren van activiteiten, leiden tot een beweegvriendelijker buitenruimte.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 5 oktober 2021, 14.00 uur
 • Lectorposities bij instituten (L.INT) maakt het mogelijk dat een lector aan de slag gaat bij zowel een hogeschool als een onderzoeksinstituut. De lector verbindt zo het fundamenteel onderzoek van het instituut met het praktijkgericht onderzoek van de hogeschool.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 9 november 2021, 14.00 uur
 • Open

  Met Meer impact op extramurale zorg stellen we financiering beschikbaar voor samenwerkingsverbanden van 2 of meer projecten vanuit de 9 eerder gehonoreerde projecten binnen Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg (2020). Deze projecten krijgen de kans om verder te bouwen op de kennis die zij hebben opgedaan. Hiermee streven wij naar een verdere doorwerking van de projectresultaten én een grotere impact; zowel maatschappelijk als economisch.

  Status Open
  Sluitingsdatum 11 mei 2023, 14.00 uur
 • Open

  De Platformregeling bevordert de samenwerking tussen lectoren die onderzoek doen op een vergelijkbaar thema. Dit zorgt voor meer onderlinge strategische, inhoudelijke en organisatorische afstemming.

  Status Open
  Sluitingsdatum 28 maart, 14.00 uur
 • Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg is een regeling voor 2-jarig onderzoek samen met het mkb. De regeling is een samenwerking met Health~Holland. Extramurale zorg draagt bij aan de missie om in 2030 50% meer zorg in de eigen leefomgeving te organiseren, in plaats van in zorginstellingen.

 • Open

  De regeling RAAK-mkb financiert 2-jarige onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

  Status Open
  Sluitingsdatum 2 maart 2023, 14.00 uur
 • RAAK-PRO financiert 4-jarig praktijkgericht onderzoek van lectoren en onderzoekers samen met een breed kennisnetwerk. Doordat het onderzoek 4 jaar duurt, biedt het de mogelijkheid een duurzame samenwerkingsrelatie op te bouwen met kennisinstellingen en de beroepspraktijk.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum 4 oktober 2022, 14.00 uur
 • RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector, zoals ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum 22 november, 14.00 uur
 • Met de pilot Richting Europa ondersteunen we hogescholen om een strategie te ontwikkelen en te implementeren voor aansluiting bij de Europese onderzoekstrategie, netwerken en programma’s.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 13 oktober 2022, 14 uur
 • Met SPRONG investeert Regieorgaan SIA in onderzoeksgroepen met de potentie om in 8 jaar tijd uit te groeien tot krachtige SPRONG-groepen. De regeling is bedoeld om de onderzoeksinfrastructuur van hogescholen verder uit te bouwen.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 31 mei 2022, 14.00 uur
 • Kun je het product of de dienst die voortkomt uit je onderzoek ook succesvol op de markt brengen? Take-off hbo biedt de mogelijkheid om een haalbaarheidsstudie te doen.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 21 september 2021, 14.00 uur
 • Top-up geeft een extra impuls aan de doorwerking van onderzoek van hogescholen dat door Regieorgaan SIA gefinancierd is. De resultaten van onderzoek vinden zo nog beter hun weg naar de maatschappij.

 • Deze regeling is voor 4-jarig onderzoek samen met het mkb en/of publieke instellingen. Het onderzoek richt zich op handelingsperspectieven voor ondernemers die op een duurzame wijze willen bijdragen aan de productie van voedsel en biogrondstoffen in en bij windparken op zee, waarbij de ecologische draagkracht van de Noordzee leidend is.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 15 maart 2022, 14.00 uur
 • Samen met Innofest geven we onderzoekers van hogescholen de kans om een experiment uit te voeren of een hypothese, tussen- of eindresultaat van hun onderzoek te testen op de Floriade Expo 2022.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 1 april 2022, 14.00 uur
 • Deze regeling is voor 4-jarig onderzoek samen met het mkb en/of publieke instellingen. Het onderzoek geeft inzicht in hoe de emissie van ammoniak en methaan samenhangen en hoe deze emissies in samenhang terug te brengen. Dit rekening houdend met de verschillende handelingsperspectieven voor boerenondernemers, met behoud van hun verdienpotentieel.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 15 maart 2022, 14.00 uur
 • Deze regeling is voor 2-jarig onderzoek samen met het mkb en/of publieke instellingen. Centraal in het onderzoek staat hoe de boerenondernemer meer inzicht kan krijgen in kosten, resultaten en effecten van beschikbare handelingsperspectieven voor de transitie naar kringlooplandbouw in het eigen bedrijf.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 15 maart 2022, 14.00 uur
 • Lectoren in kringlooplandbouw zorgen voor een sterkere verbinding tussen hogescholen en andere kennisinstellingen op het gebied van kringlooplandbouw. Met de regeling stellen we lectoren aan bij een HAO-instelling. De aangestelde lectoren helpen onderzoek en innovatie te versterken en de beschikbaarheid van goed opgeleid (technisch) talent te vergroten.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 12 april 2022, 14.00 uur
 • Bij een bedrijfsovername in het groene domein is het zowel voor de overnemende als de overdragende ondernemer belangrijk dat dit op een duurzame manier gebeurt. Met de regeling Living labs voor duurzame bedrijfsovername 2022 wordt voortgebouwd op resultaten uit de ronde in 2019.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 27 september 2022, 14.00 uur
 • Open

  Het groene domein kent tal van maatschappelijke relevante en urgente vraagstukken. Met de regeling Thematische vraagstukken, onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, roept Regieorgaan SIA hogescholen op onderzoek te doen binnen een aantal vastgestelde thema’s.

  Status Open
  Sluitingsdatum 20 april 2023, 14.00 uur
 • Open

  Het groene domein kent tal van maatschappelijke relevante en urgente vraagstukken. Met de Verdiepingsregeling voor duurzame bedrijfsovername, onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, roept Regieorgaan SIA hogescholen op onderzoek te doen binnen dit thema.

  Status Open
  Sluitingsdatum 7 februari 2023, 14.00 uur