Financiering

We bieden verschillende typen financiering aan. Je vindt al onze subsidies in onderstaand overzicht. Je kunt hierbij filteren op status (open of gesloten) en type financiering.

Filters Meer info

Er zijn regelingen gevonden

 • De transnationale call Building Transformation Capacity Through Arts and Design richt zich op internationale consortia van onderzoekers en maatschappelijke partijen. De call is onderdeel van het Horizon Europe-programma. Regieorgaan SIA stelt € 600.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door JPI Urban Europe

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 25 april 2023, 14.00 CET
 • De City Deal is een netwerk van 20 steden. Er zijn regelmatig subsidieregelingen voor het versterken van het kennisnetwerk in deze steden. Op dit moment is dit financiering die kan worden ingezet voor het maken van een implementatieplan om te komen tot een duurzame verbinding van kennisinstellingen met de maatschappelijke opgaven van steden.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 10 januari 2023, 14 uur
 • Open

  De transnationale subsidierondes van Driving Urban Transitions richten zich op internationale consortia van onderzoekers en maatschappelijke partijen. DUT is onderdeel van het Horizon Europe-programma. Regieorgaan SIA stelt per subsidieronde € 750.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen. De rondes wordt uitgevoerd door het DUT-partnership.

  Status Open
  Sluitingsdatum 30 april 2024, 13.00 CET
 • Open
  Status Open
  Sluitingsdatum 20 december 2023
 • Financiering voor de inrichting, ontwikkeling en instandhouding van de Graduate Commissies binnen de pilot Professional Doctorate.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 26 september 2023, 14 uur
 • Open

  Met Innofest X SIA kun je op een festival een innovatie uit onderzoek testen of een experiment doen.

  Status Open
  Sluitingsdatum 6 februari 2024
 • Open
  Status Open
  Sluitingsdatum 20 februari 2024, 14.00 uur
 • KIEM is voor 1-jarig verkennend onderzoek van hogescholen, universiteiten of overige kennisinstellingen, samen met 2 praktijkpartners, waarvan minimaal 1 mkb-bedrijf.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 14 februari 2023, 14.00 uur
 • KIEM-ce is voor 1-jarig verkennend onderzoek van hogescholen, universiteiten of overige kennisinstellingen naar circulaire economie.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 14 maart 2023
 • KIEM GoChem stimuleert het samenwerken van mkb-ondernemingen en kennisinstellingen in verkennend onderzoek op het gebied van duurzame chemie en de missie Industrie.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum Jan. 17, 2023
 • KIEM GoCI stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen in de creatieve industrie met kennisinstellingen, die zich richten op verkennend onderzoek binnen de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Veerkracht van de creatieve industrie.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 17 januari 2023, 14.00 uur
 • Open

  KIEM-groen is een pilotregeling voor onderzoek van practoraten in het groene domein. Practoraten zijn mbo-expertiseplatforms met een onderzoekscomponent. De pilotregeling practoraten richt zich op het opzetten en stimuleren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden tussen practoraten, lectoraten, kennisinstellingen en mkb-partners. Het onderzoek sluit aan bij de KIA Landbouw, Water, Voedsel.

  Status Open
  Sluitingsdatum Doorlopend indienen t/m uiterlijk 10 september 2024, 14.00 uur
 • KIEM Sport is voor 1-jarig onderzoek van hogescholen en universiteiten, samen met gemeenten. Het onderzoek draagt bij aan inzichten over welke interventies, zoals fysieke aanpassingen of het organiseren van activiteiten, leiden tot een beweegvriendelijker buitenruimte.

  Status Gesloten
 • Open

  Lectoraten en instituten (L.INT) maakt het mogelijk dat een lector aan de slag gaat bij zowel een hogeschool als een onderzoeksinstituut. De lector verbindt zo het fundamenteel onderzoek van het instituut met het praktijkgericht onderzoek van de hogeschool.

  Status Open
  Sluitingsdatum 1 oktober 2024, 14.00 uur
 • Met Meer impact op extramurale zorg stellen we financiering beschikbaar voor samenwerkingsverbanden van 2 of meer projecten vanuit de 9 eerder gehonoreerde projecten binnen Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg (2020). Deze projecten krijgen de kans om verder te bouwen op de kennis die zij hebben opgedaan. Hiermee streven wij naar een verdere doorwerking van de projectresultaten én een grotere impact; zowel maatschappelijk als economisch.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 11 mei 2023, 14.00 uur
 • Open

  De Platformregeling bevordert de samenwerking tussen lectoren die onderzoek doen op een vergelijkbaar thema. Dit zorgt voor meer onderlinge strategische, inhoudelijke en organisatorische afstemming.

  Status Open
  Sluitingsdatum 30 november 2023, 14.00 uur
 • Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg is een regeling voor 2-jarig onderzoek samen met het mkb. De regeling is een samenwerking met Health~Holland. Extramurale zorg draagt bij aan de missie om in 2030 50% meer zorg in de eigen leefomgeving te organiseren, in plaats van in zorginstellingen.

 • De regeling RAAK-mkb financiert 2-jarige onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum 26 september 2023, 14.00 uur
 • RAAK-PRO financiert 4-jarig praktijkgericht onderzoek van lectoren en onderzoekers samen met een breed kennisnetwerk. Doordat het onderzoek 4 jaar duurt, biedt het de mogelijkheid een duurzame samenwerkingsrelatie op te bouwen met kennisinstellingen en de beroepspraktijk.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 4 oktober 2022, 14.00 uur
 • RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector, zoals ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum 20 juni 2023, 14.00 uur
 • Met de pilot Richting Europa ondersteunen we hogescholen om een strategie te ontwikkelen en te implementeren voor aansluiting bij de Europese onderzoekstrategie, netwerken en programma’s.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 13 oktober 2022, 14 uur
 • Open

  Met SPRONG investeert Regieorgaan SIA in onderzoeksgroepen met de potentie om in 8 jaar tijd uit te groeien tot krachtige SPRONG-groepen. De regeling is bedoeld om de onderzoeksinfrastructuur van hogescholen verder uit te bouwen.

  Status Open
  Sluitingsdatum 9 april 2024, 14.00 uur
 • SPRONG MOOI is onderdeel van het programma SPRONG van Regieorgaan SIA en het programma MOOI in Beweging van ZonMw. Met SPRONG MOOI beoogt Regieorgaan SIA een krachtige onderzoeksgroep rond missiegedreven onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen te realiseren.

  Status In beoordeling
  Sluitingsdatum 13 juni 2023, 14.00 uur
 • Kun je het product of de dienst die voortkomt uit je onderzoek ook succesvol op de markt brengen? Take-off hbo biedt de mogelijkheid om een haalbaarheidsstudie te doen.

  Status Gesloten
 • Open

  Het groene domein kent tal van maatschappelijke relevante en urgente vraagstukken. Met de regeling Thematische vraagstukken, onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, roept Regieorgaan SIA hogescholen op onderzoek te doen binnen een aantal vastgestelde thema’s.

  Status Open
  Sluitingsdatum 16 april 2024, 14.00 uur
 • Het groene domein kent tal van maatschappelijke relevante en urgente vraagstukken. Met de Verdiepingsregeling voor duurzame bedrijfsovername, onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, roept Regieorgaan SIA hogescholen op onderzoek te doen binnen dit thema.

  Status Gesloten
  Sluitingsdatum 7 februari 2023, 14.00 uur