Selectiecommissie

Een commissie selecteert uit alle voordrachten 2 lectoren en adviseert vervolgens het bestuur van Regieorgaan SIA over de toekenning van de Deltapremie. De commissie bestaat uit gezaghebbende deskundigen uit praktijk en wetenschap en heeft kennis van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De commissieleden van de Deltapremie 2023 worden hieronder aan je voorgesteld.

Inhoud

Eppo Bruins (voorzitter)

Na zijn promotie in de kernfysica en een postdoc bij MIT heeft Eppo Bruins gewerkt in de wereld van de wetenschap, innovatie en technologie. Eerst als beleidsmaker, daarna als manager van het Leidse natuurkundeinstituut en als directeur van de grootste financier van technisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland. In 2015 werd hij beëdigd als lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Vanuit die positie werkte hij als ChristenUnie-Tweede Kamerlid aan een economie van wederkerigheid, maatschappelijk ondernemen en missiegedreven ondernemerschap.

Sinds 2021 is Eppo Bruins zelfstandig adviseur op het grensvlak van wetenschap, technologie, innovatie, bestuur en politiek. Hij is gespecialiseerd in kennisoverdracht en kennismanagement in publiek-private netwerken, communicatie tussen wetenschap en politiek en in het begeleiden van complexe projecten en processen in en rond kennisinstellingen. Verder coacht hij als geaccrediteerd leiderschapsconsultant een nieuwe generatie jonge leiders. Per 1 april 2022 is hij benoemd tot voorzitter van de onafhankelijke Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie.

Chris Sigaloff

Chris Sigaloff is een conceptontwikkelaar, innovator en veranderingsdeskundige en een veel gevraagd inspirator, adviseur en spreker voor overheden, culturele organisaties en instellingen in binnen- en buitenland. Ze was jarenlang werkzaam rond maatschappelijke vernieuwing (mede als directeur van Kennisland), waar zij aan de wieg stond van talloze projecten die tot doel hebben om oplossingen te ontwikkelen voor vraagstukken die zich aandienen tijdens de transformatie naar een kennissamenleving.

Momenteel werkt Chris Sigaloff als kwartiermaker voor de bibliotheek van de toekomst voor de Openbare Bibliotheek van Amsterdam (OBA). Tevens is ze toezichthouder voor Inholland met de portefeuille onderwijs en onderzoek. Daar maakt ze zich sterk voor onderwijsvernieuwing met het oog op wat de snel veranderende technologie en samenleving van het onderwijs vraagt. Ze is een pleitbezorger van het versterken van praktijkonderzoek in samenwerking met de buitenwereld, omdat het tot nieuwe inzichten kan leiden voor het oplossen van maatschappelijke problemen.

Esmah Lahlah

Esmah Lahlah studeerde Kinder- en Jeugdpsychologie aan Tilburg University. Daarnaast behaalde zij een doctoraat Rechten aan de Tilburg Law School van diezelfde universiteit. Na het afronden van haar studie, werkte ze als staffunctionaris bij Stichting de Twern in Tilburg en ging vervolgens aan de slag als hogeschooldocent Social Work bij Avans Hogeschool in Breda. Ook werkte zij als universitair docent bij Tilburg University en was ze lector Integrale aanpak kindermishandeling aan de Hanzehogeschool Groningen.

Vanaf juni 2018 is Esmah Lahlah wethouder in de Gemeente Tilburg. Zij heeft de portefeuilles Werk en Arbeidsparticipatie, Maatschappelijke participatie, Bestaanszekerheid, Jeugd en Kansengelijkheid, Sociale basis, Onderwijs en Kinderopvang, Taal en laaggeletterdheid, Emancipatie, Diversiteit en Inclusie. Lahlah is daarnaast eerste loco burgemeester, wijkwethouder van Tilburg-West (Het Wandelbos, De Blaak, De Reit, Zorgvlied en Het Zand) en projectwethouder van het Kenniskwartier.

Ingeborg van der Ven

Ingeborg van der Ven is ondernemer, interviewer en bestuurskundige. Ze studeerde af aan de Haagse Hogeschool en later aan de Universiteit Leiden op de invloed van academisch leiderschap op het welzijn van promovendi (publicaties Trouw, NOS en Thema). Haar expositie Onbevangen droeg in 2020 vanuit het ministerie bij aan het gesprek over een inclusieve sector. Ze schreef voor de platforms ScienceGuide, One World en Mister Motley en was als expert te horen op Radio1, Focus en bij Een Vandaag. Haar journalistieke onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag “Jij bent maar een UD” werd genomineerd voor de Onderwijsjournalistiek prijs.

In 2022 verscheen de podcastserie ‘Aan de Top’ over academische carrièrepaden in samenwerking met De Jonge Akademie. Ze is als onafhankelijk adviseur betrokken bij verschillende integriteitstrajecten voor politiek en bestuur. En als onderzoeker bij projecten zoals de evaluatie van de juridische uitbreiding van het ius promovendus. Ingeborg van der Ven is sinds 2020 juryvoorzitter van de RAAK-award.

Jeroen van Erp

Jeroen van Erp studeerde in 1988 af aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Hij is founding partner en als innovatiestrateeg betrokken bij projecten voor onder andere the National Gallery. Daarnaast is hij voorzitter van de Dutch Creative Council, bestuurslid van What Design Can Do en hij was lid van het Topteam Creatieve Industrie tussen 2013 en januari 2016. Tussen 2015 en 2021 was hij hoogleraar concept design aan de TU Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen.

In 1992 was hij 1 van de oprichters van Fabrique, een multidisciplinair ontwerpbureau in Delft. Op dit moment werken er ruim 100 medewerkers voor een breed scala aan klanten; van de Hema tot aan het Rijksmuseum. In de afgelopen 10 jaar heeft het bedrijf meer dan 150 nationale en internationale awards gewonnen, waaronder een Red Dots en IF Awards, 6 European Design Awards en 2 Webbies.