KIEM Sport: bewegen in de buitenruimte

  • Voor 1-jarig onderzoek van hogescholen en universiteiten samen met gemeenten
  • De financiering is maximaal € 40.000 per aanvraag
  • De partners in het onderzoek cofinancieren met 25% van het bedrag dat je aan subsidie aanvraagt

Inhoud

Doel KIEM Sport: bewegen in de buitenruimte

Met KIEM Sport: bewegen in de buitenruimte, stimuleert Regieorgaan SIA samenwerkingsverbanden voor evaluerend onderzoek tussen hogescholen of universiteiten en bijvoorbeeld beleidsambtenaren van gemeenten, verantwoordelijk voor sport of de openbare ruimte.

Deze samenwerkingsverbanden gaan aan de slag met activiteiten op het gebied van (praktijkgericht) onderzoek en innovatie. Hiermee komen zij tot inzichten over welke maatregelen leiden tot een beweegvriendelijker buitenruimte. Voor een goed resultaat is een gezamenlijke aanpak van kennisinstellingen en gemeenten erg belangrijk.

KIEM Sport richt zich op onderzoek naar:

  • bestaande interventies in de fysieke inrichting van de buitenruimte (hardware)
  • het organiseren van activiteiten om beweging te stimuleren (software)
  • het bedenken en organiseren van plannen voor beide (orgware)

Om het delen en bundelen van kennis te bevorderen, nemen aanvragers van gehonoreerde projecten binnen KIEM Sport deel aan bijeenkomsten en andere activiteiten.

Programma Beweegvriendelijke openbare ruimte

Regieorgaan SIA zet de regeling KIEM Sport in als onderdeel van het landelijke programma Beweegvriendelijke openbare ruimte. Dit programma draagt bij aan de ambities van het Nationaal Sportakkoord.

De doelstellingen van het programma zijn dat er meer gemeenteambtenaren, betrokken bij sport of de openbare ruimte, het vanzelfsprekend gaan vinden dat er aandacht is voor bewegen en sporten bij het inrichten van de openbare ruimte. Ook moeten zij bekend worden met het nut, de mogelijkheden en de effecten van mogelijke interventies om de openbare ruimte beweegvriendelijker in te richten. Of weten waar ze hiervoor terecht kunnen.

Het budget voor KIEM Sport is beschikbaar gesteld door het ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport (VWS), vanuit het Nationaal Sportakkoord.

Financiering van onderzoek

Ben je onderzoeker bij een hogeschool of universiteit, dan kun je een aanvraag indienen voor KIEM Sport. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 40.000.

Bij de aanvraag zijn ten minste 2 consortiumpartners betrokken, naast de aanvragende hogeschool of universiteit. Hiervan is er in ieder geval 1 partner een gemeente. Deze consortiumpartners dragen bij aan het projectbudget. De hoogte van deze bijdrage is gelijk aan 25% van de subsidie die je aanvraagt. Dat kan in geld of in natura.

Vraag je het maximale subsidiebedrag aan en zijn er naast de cofinanciering van de praktijkpartners geen extra bijdragen, dan is de totale projectomvang dus € 50.000. Projecten duren maximaal 12 maanden.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 2 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Beoordeling

Wanneer een aanvraag in behandeling is genomen, leggen wij deze voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en uit de praktijk. Ongeveer 3 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over KIEM Sport of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Anne Binnendijk

Programmamanager

Thema Gezondheid & Zorg, KIEM Sport, Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg, Meer impact op extramurale zorg, SPRONG MOOI