Take-off hbo

  • Update juli 2023: In het najaar van 2023 is er geen indieningsronde van Take-off hbo. De Take-off regeling wordt licht herzien; in de komende maanden gaan wij daarover in gesprek met het veld. Take-off hbo zal in de loop van 2024 weer worden opengesteld. Wanneer er meer informatie is over opening en sluitingsdata wordt dit op deze webpagina gecommuniceerd.
  • Onderzoek de marktkansen van jouw creatieve en innovatieve idee uit onderzoek
  • Hogescholen vragen subsidie aan
  • Je kunt minimaal € 10.000 en maximaal € 40.000 aanvragen

Inhoud

Doel Take-off hbo

Je hebt een idee voor een innovatie gebaseerd op onderzoeksresultaten, die een mogelijke oplossing is voor een maatschappelijk probleem. Maar is het ook haalbaar in de praktijk? Kun je er echt impact mee maken?

Take-off hbo biedt je de financiële ruimte om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Zo breng je de technische en economische kansen en risico’s van je idee in kaart. Met deze regeling stimuleert Regieorgaan SIA de doorwerking in de praktijk van praktijkgericht onderzoek.

Financiering van onderzoek

De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan de hogeschool. Je kunt minimaal € 10.000 en maximaal € 40.000 aanvragen.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 1 tot 2 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Beoordeling

Als een aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, leggen we deze voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat uit ondernemende onderzoekers uit verschillende onderzoeksgebieden, ondernemers, externe deskundigen en private financiers. Na een schriftelijke commentaarronde nodigen we je uit om in gesprek te gaan met de beoordelingscommissie. Deze interviews vormen een belangrijk onderdeel van het beoordelingstraject. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer weten over Take-off hbo? Neem dan contact op met:

Maaike Spuij

Programmamanager

KIEM-ce, Platformregeling, Take-off hbo