Take-off hbo

  • Onderzoek de marktkansen van jouw creatieve en innovatieve idee
  • Studenten en onderzoekers van hogescholen vragen subsidie aan
  • Je kunt maximaal € 25.000 aanvragen
Indieningsronde oktober 2020

Inhoud

Doel Take-off hbo

Je bent student, docent of onderzoeker op een hogeschool en hebt een creatief idee, gebaseerd op onderzoeksresultaten, dat een mogelijke oplossing is voor een maatschappelijk probleem. Maar is het ook haalbaar in de praktijk? Kun je er echt impact mee maken?

Take-off hbo biedt je de financiële ruimte om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Zo breng je de technische en economische kansen en risico’s van je idee in kaart. Met deze regeling stimuleert Regieorgaan SIA innovatief ondernemerschap bij studenten en onderzoekers op een hogeschool.

Financiering van onderzoek

Studenten en onderzoekers bij een hogeschool kunnen 2 keer per jaar Take-off-hbo-subsidie aanvragen. Je kunt maximaal is € 25.000 aanvragen.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 1 tot 2 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Ronde in beoordeling

Beoordeling en besluit uiterlijk Dec. 13, 2020
Details bekijken

Beoordeling

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen leggen we voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat uit ondernemende onderzoekers uit verschillende onderzoeksgebieden, ondernemers, externe deskundigen en private financiers. Na een schriftelijke commentaarronde nodigen we je uit om in gesprek te gaan met de beoordelingscommissie. Deze interviews vormen een belangrijk onderdeel van het beoordelingstraject. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer weten over Take-off hbo? Neem dan contact op met:

Sanne Geelhoed
Programmamanager

RAAK-award, RAAK-impuls