Voorwoord

Huib de Jong, waarnemend voorzitter van het bestuur van Regieorgaan SIA, trapt de publicatie van het Jaarbericht 2021 af.

Samen maken we het verschil

Onderzoekers van hogescholen zijn nauw verbonden met de samenleving, zij werken in en met de praktijk. Dat zien we terug in het werk van de 2 lectoren die in 2021 de Deltapremie kregen toegekend: Margie Topp en Steven Vos. Gedreven onderzoekers die daadwerkelijk een verschil maken en het liefst nog vandaag.

Portret van Huib de Jong

Zij doen onderzoek naar respectievelijk het herge­bruik van kunststoffen die nauwelijks te recyclen zijn, en het voor iedereen mogelijk maken van een gezonde levensstijl. Samen met onderzoekers, bedrijven en publieke instellingen werken zij zo aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. En met hen nog zo veel meer gepassio­neerde onderzoekers binnen hogescholen.

Vanuit Regieorgaan SIA dragen we daar met overtuiging aan bij. Wij zijn er om lectoren en onderzoekers te faciliteren en om hogescholen met hun onderzoek een zo groot mogelijke impact te laten hebben. Hoe we dat in 2021 hebben gedaan, leest u in dit jaarbericht. Ondanks de pandemie zijn bijvoorbeeld 17 SPRONG-groepen gefinancierd en is de samen­werking met verschillende ministeries, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en STZ, de vereniging van topklinische ziekenhuizen, verder verstevigd.

Ook voor de komende jaren hebben we ambitieuze plannen. Regieorgaan SIA zal werken aan de verdere versterking van de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek, de aansluiting van hogescholen op het thematische onderzoeks-en innovatiebeleid en de ontwikkeling van het onderzoekssysteem. Om zo - samen met de hogescholen - de indrukwekkende groei van het praktijkgericht onderzoek van de afgelopen tien jaar te kunnen voortzetten.


Huib de Jong
waarnemend voorzitter bestuur Regieorgaan SIA