Conferentie Onderzoek & Impact 2024

  • June 3, 2024

Op 3 juni organiseert Regieorgaan SIA samen met de Vereniging Hogescholen een conferentie rondom de impact van praktijkgericht onderzoek: Onderzoek & Impact.

Gesprek over impact

Het programma van de conferentie biedt een mix van plenaire en deelsessies rond het stimuleren, meten en zichtbaar maken van impact en factoren om nog beter impact met (praktijkgericht) onderzoek te maken.

Dagvoorzitter Eveline van Rijswijk neemt ons mee door het programma met deelsessies over onder andere de zichtbare impact van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven, de meetbare impact van SPRONG-groepen en het stimuleren van persoonlijke impact. Het programma wordt de komende periode verder ingevuld. Daarnaast is er natuurlijk ook voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Praktische informatie

  • Datum: 3 juni
  • Tijd: 9.30 tot 17 uur
  • Locatie: Prodentfabriek Amersfoort

Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt op Conferentie Onderzoek & Impact.