De Koplopers: De glastuinbouw, onterecht onbemind?

  • June 24, 2024

Glastuinbouw wordt vaak geassocieerd met energieverkwisting en slechte arbeidsomstandigheden. De sector wil wel transformeren, maar wie en wat kan helpen, ook met het oog op een nieuwe coalitie? Associate lector Frank van der Helm (Hogeschool Inholland) is op 24 juni een van de tafelgasten van Teun van de Keuken, bij De Koplopers in De Balie.

Gezond ecosysteem

Het versnellen van duurzame teelt is hard nodig. Het kan nú al: er zijn volop manieren om de biodiversiteit binnen en buiten de kas te verhogen, het gebruik van chemicaliën terug te dringen en aan te sluiten bij energie- en ruimtevragen vanuit de stad. Frank van der Helm vertelt hoe hij als lector Levende Teelsystemen wil bijdragen aan een tuinbouwproductiesysteem dat functioneert als een gezond ecosysteem. Peter van Hulten, manager bij Van der Avoird Tryplant, licht vanuit de praktijk toe hoe je duurzaam kunt innoveren in de zachtfruitsector. Meer gasten volgen.

Over De Koplopers

Vergroenen, verduurzamen, innoveren: onder dit motto organiseren we samen met debatcentrum De Balie het programma De Koplopers. Lectoren en andere onderzoekers praten met professionals uit de praktijk, ambtenaren en andere belanghebbenden over oplossingen voor actuele vraagstukken. Denk aan overtoerisme in de grote stad of ons voedselsysteem dat de waterstand en biodiversiteit bedreigt.

Meer info en tickets

Aanvang 19.30 uur live in De Balie, Amsterdam en online te volgen. Kijk voor tickets en meer informatie op de website van Debatcentrum De Balie.