De Koplopers: Voedsel voor de metropool

  • Sept. 18, 2023

Ons voedselsysteem is de grootste bedreiging van andere natuurlijke systemen. In het veenweidegebied rond Amsterdam wordt enorm veel voedsel geproduceerd, waarvan maar een deel naar de stad gaat. Stedelingen kopen voedsel dat van veel verder weg komt. Hoe kan dit anders en beter?

Andere blik op relatie mens en omgeving

Ons voedselsysteem heeft sterk negatieve invloeden op de waterstand, de biodiversiteit, onze algehele gezondheid, veiligheid en sociale cohesie. Kunnen we boer en burger dichter tot elkaar laten komen? En voedsel verbouwen en tegelijkertijd zorg dragen voor ecosystemen en nieuwe cultuurlandschappen?

Programmamaker Kees Foekema bespreekt met gasten oplossingen en nieuwe perspectieven. Lector Patrick Huntjens (Hogeschool Inholland), pleit voor ‘een nieuw sociaal contract. Een natuurlijk contract met een radicaal andere kijk op de relatie tussen de mens en zijn omgeving’. Andere gasten zijn: Marrit Kyung Ok Schakel, boerin en biodiversity activist, Pieter van der Valk, melkveehouder en initiatiefnemer van Grondcoöperatie Rijkdom, en Danielle de Nie, fysisch geograaf en directeur van Wij.Land, dat concepten test voor een nieuw landschap.

Terugkijken

Deze uitzending van De Koplopers vond plaats op 18 september bij De Balie. De uitzending is nu ook online terug te kijken via de website van De Balie.

De Koplopers

Vergroenen, verduurzamen, innoveren. De ambities voor Nederland zijn groot, maar de realiteit is weerbarstig. In de serie De Koplopers ontmoet Teun van de Keuken mensen die oplossingen van de toekomst nu al in de praktijk brengen. Wat kunnen we van deze koplopers leren? Hoe vertalen we hun praktijkervaring naar politieke samenwerking – zodat de rest van Nederland ook mee kan in de transitie?

De Koplopers is een samenwerking van debatcentrum De Balie met Regieorgaan SIA.