€ 1,5 miljoen beschikbaar voor KIEM-groen pilotregeling practoraten

6 October 2021

6 oktober opende KIEM-groen pilotregeling practoraten. Een unieke regeling die is gericht op het opzetten en stimuleren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden tussen practoraten en mkb-partners in het groene domein die aansluiten op een lectoraat.

Kennisontwikkeling in het groene domein

In het groene domein liggen veel maatschappelijk relevante uitdagingen, denk aan klimaatadaptatie, voedseltransitie, behoud van biodiversiteit en een gezonde, veilige leefomgeving. Practoraten in het mbo hebben een uitstekende uitgangspositie om het verschil te kunnen maken. De regeling draagt bij aan de uitvoering van GroenPact en van de plannen van CIV Groen om de kennisontwikkeling en -circulatie in het groene domein te verbeteren.

Verbinding onderzoek mbo en hbo

Waar het hbo lectoraten heeft, kent het mbo practoraten. Dit zijn expertiseplatforms met een onderzoekscomponent, binnen een mbo-instelling. De inzet van practoraten en practoren versterkt het onderzoek bij mbo’s en stimuleert daarmee een versterkte kennisketen.

Practoraten voeren praktijkgericht onderzoek uit in samenwerking met bedrijven. Studenten krijgen bij een practoraat een rijke leeromgeving en versterken hun onderzoeksvaardigheden. Ook legt het practoraat een logische verbinding met lectoraten en kennis van hogescholen en universiteiten.

Rien Komen, vice-voorzitter College van Bestuur van Aeres, is enthousiast over de regeling: “Het is geweldig dat deze er is. De relatie met het bedrijfsleven, mbo-onderwijs en met de kennisketen wordt hiermee versterkt. Zo levert de regeling een enorme bijdrage aan de ontwikkeling en innovatie in zowel het onderwijs als in het bedrijfsleven.”

Verbeteren en ontwikkelen

Aanvragen binnen deze regeling moeten betrekking hebben op het ontwikkelen van toepasbare kennis en het oplossen van praktische vraagstukken. Verbetering en ontwikkeling van de praktijk in bedrijven is leidend. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn onder andere netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, processen, product- en dienstconcepten.

Het maximaal beschikbare budget voor deze 3-jarige call is € 1,5 miljoen, verdeeld over 3 indieningsronden. Per aanvraag is maximaal € 40.000 beschikbaar, met een cofinanciering van 25%. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door practoraten.

Regieorgaan SIA voert de regeling uit in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De practoraten worden begeleid door de Stichting Ieder MBO een Practoraat en CIV Groen.

Contact

Wil je meer informatie over KIEM-groen pilotregeling practoraten of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Thijs Simons

Programmamanager

KIA Landbouw, Water, Voedsel, Praktijkkennis voor Voedsel en Groen