2 jaar KIEM GoCI: oplossingen uit de creatieve sector

9 May 2022

Samen met CLICKNL heeft Regieorgaan SIA het programma GoCI ontwikkeld, dat zich richt op het inzetten van de creatieve industrie bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Met de regeling KIEM GoCI financiert Regieorgaan SIA sinds 2021 de samenwerking tussen creatieve professionals en mkb met hogescholen en andere kennisinstellingen. Wat hebben we geleerd van bijna 2 jaar KIEM GoCI?

Bloeiende creatieve sector

Nederland kent een bloeiende creatieve industrie. Creatieve professionals zijn niet alleen werkzaam als kunstenaar of ontwerper, maar ook in andere sectoren zoals de gezondheidszorg, bouw, kledingindustrie, en de publieke sector. Hun creatieve manier van denken hebben we in de maatschappij hard nodig bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Verrassende projecten

Met de regeling KIEM GoCI stelt Regieorgaan SIA geld beschikbaar voor projecten waarin hogescholen en andere kennisinstellingen samenwerken met de creatieve industrie. De regeling heeft geresulteerd in heel uiteenlopende en verrassende projecten. Denk bijvoorbeeld aan 3d-geprint hout als bouwmateriaal, of het visualiseren van rechtbankvonnissen om deze voor iedereen beter begrijpelijk te maken.

44 gehonoreerde projecten

In 2020 en 2021 zijn er 3 ophaalmomenten geweest en in totaal 44 projecten gehonoreerd. Het programma bleek zeer succesvol en krijgt een vervolg in 2022.

Vanuit het programmabureau zijn lectoren actief aan de slag om als matchmakers die samenwerking te bevorderen en te monitoren. Zij signaleerden, samen met onderzoekers, creatieve professionals en de beoordelingscommissie, na een jaar KIEM GoCI een aantal geleerde lessen.

Lessen van 2 jaar KIEM GoCI

Wietske van den Heuvel, programmamanager, vertelt: "Uit de gesprekken met het veld door de matchmakers kwam naar voren dat beleidsdoelen vaak erg abstract en breed geformuleerd zijn. Voor makers en creatieve professionals is het niet altijd duidelijk hoe hun werkpraktijk aansluit op die beleidsdoelen. We kunnen het hen makkelijker maken door good practices te laten zien: concrete voorbeelden van projecten, die een beeld geven van de mogelijkheden."

Evenwichtiger verdelen

Ook maakt de huidige financiering, waarbij het geld alleen naar de hogeschool of universiteit gaat, het soms lastig om te komen tot een gelijkwaardige samenwerking voor het creatieve mkb. "Een meer evenwichtige verdeling van middelen binnen een consortium zou dit bijvoorbeeld gemakkelijker kunnen maken", vertelt Wietske van den Heuvel.

Continuiteit en gedeelde kennis

Een andere uitdaging die vanuit de matchmakers en aanvragers werd gesignaleerd binnen het programma is de continuïteit. Wietske van den Heuvel: "In de huidige financieringsconstructie eindigen projecten vaak wanneer de financiering stopt. Er zou meer aandacht moeten komen voor samenwerking op de langere termijn.

"Daarnaast is er vanuit de creatieve industrie veel behoefte aan methodologische kennis. Kennis van methoden en technieken die de projectgroepen overstijgt en die gedeeld kan worden met andere consortia." Kortom, een meer duurzame samenwerking tussen hogescholen en de creatieve industrie.

Credits

Met dank aan de matchmakers bij de hogescholen voor de input voor dit artikel: Michel van Dartel (Avans Hogeschool), Christine de Lille (Haagse Hogeschool), Jens Gijbels en Noortje Braaksma (Fundamentals), Jeroen van den Eijnde en Jorn Konijn (ArtEZ University of the Arts), Peter Joore en Lisette Derksen (NHL Stenden Hogeschool), Karin van Beurden (Saxion) en Johanneke Minnema (CLICKNL) en Johannes van der Vos.