25 aanvragen RAAK-PRO gehonoreerd

3 November 2023

Van actieve restoratie van de zee-egelpopulatie in het Caribisch gebied tot het dateren van biologische sporen in forensisch onderzoek en van betekenisvolle interactie tussen robots en mensen met dementie tot diagnose en monitoring van diabetes type 2. Het is een greep uit de onderwerpen waarop onderzoeksvoorstellen zijn gehonoreerd in de ronde RAAK-PRO die sloot in oktober 2022.

Nieuwe kennis en toepassing daarvan

In totaal zijn 25 aanvragen gehonoreerd van de in totaal 44 aanvragen. In 4-jarige onderzoeksprojecten gaan consortia van hogescholen, mkb-ondernemingen en publieke partijen systematisch werken aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en de toepassing daarvan. Oplossingen kunnen de vorm hebben van een prototype, een nieuwe werkwijze of een ander toepasbaar resultaat.

Gehonoreerde projecten

Hieronder vind je een overzicht van de gehonoreerde projecten. Samenvattingen van de gehonoreerde projecten zijn binnenkort te vinden in de projectendatabank.

 • Diadema II: Strength in Numbers (Van Hall Larenstein University of Applied Sciences)
 • AC/OC: Ontwikkeling van Analytisch-Chemische methoden voor geneesmiddelonderzoek met Organs-on-Chips (Hogeschool Leiden)
 • DaVinciQD 2.0 (Saxion)
 • Kansrijk talenonderwijs in meertalige vmbo-klassen (Hogeschool van Amsterdam)
 • BEP 27 (Hogeschool Utrecht)
 • Expanding Narratives (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
 • A Blended InTervention for frail Elderly (BITE-IT) (Hogeschool van Amsterdam)
 • Een actief fundament, fundamenteel beter (Fontys Hogescholen)
 • LEVERAGE (Breda University of Applied Sciences)
 • Co-constructie van responsieve leeromgevingen in het beroepsonderwijs (Hogeschool Utrecht)
 • CHANGE (HAN University of Applied Sciences)
 • Dynamische Schooldag (Hogeschool van Amsterdam)
 • The Detectable Vegetable (De Haagse Hogeschool)
 • Ruimte voor Adoptie: Implementatie van Theorie in Dagelijkse Zorgpraktijk (HAN University of Applied Sciences)
 • DIAMOND2 (Saxion)
 • VITRIPRINT (NHL Stenden Hogeschool)
 • Transitie Draait Door (Hogeschool Rotterdam)
 • Sustainable batteries (Fontys Hogescholen)
 • Wild animal care, disease observation and earlywarning for infectious animal diseases and zoonoses (Van Hall Larenstein University of Applied Sciences)
 • Moleculaire Epidemiologische Diagnostiek voor Interventiemogelijkheden ten aanzien van Griep (influenza) op varkensbedrijven (MOEDIG) (Avans Hogeschool)
 • MORAL SMART CITIES (Fontys Hogescholen)
 • RAAK PRO Hyperspectral Imaging of Textiles (NHL Stenden)
 • Lezen en laten lezen; leraren als leesbevorderaars in het PO en VO (Hogeschool KPZ)
 • Citizen science op het (v)mbo als vliegwiel voor biodiversiteitsherstel (Aeres Hogeschool)
 • De Wijk als Biotoop 2.0 (Hogeschool Rotterdam)

RAAK-PRO

Met RAAK-PRO wil Regieorgaan SIA de kwaliteit (methodologisch en inhoudelijk) van het praktijkgericht onderzoek bevorderen en de onderzoekscapaciteit van de betrokken lectoraten versterken. Dit kan doordat onderzoekers in een RAAK-PRO-project een duurzame samenwerkingsrelatie opbouwen met partners in het nationale en internationale kennisnetwerk en zo ook hun eigen positie daarin verbeteren.