3 consortia aan de slag met klimaatrobuust landschap

6 March 2023

Binnen het KIC-programma Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal gaan 3 consortia aan de slag met de weerbaarheid van Nederland tegen klimaatverandering. Een van de projecten wordt getrokken door HZ University of Applied Sciences. Ook bij de andere 2 projecten zijn hogescholen betrokken.

Transitie naar robuust landschap

Klimaatverandering zet ons huidige watersysteem onder druk. De verwachting is dat dit verergert door de versnelde zeespiegelstijging en toenemende weersextremen. Een transformatie naar een robuust en veerkrachtig watersysteem en een ‘waterrobuust’ landschap voor de komende decennia is daarom noodzakelijk. Kennis en innovatieve oplossingen zijn vereist voor ingrepen in ons watersysteem en de landschappen waarin zij liggen.

De 3 toegewezen consortia gaan onderzoek doen naar herontwikkeling van water- en bestuurssystemen voor het omgaan met klimaateffecten, adaptatiestrategieën voor de zuidwestelijke Nederlandse delta, en naar het weerbaar maken van het zandlandschap van Nederland tegen klimaatverandering. Voor de 3 consortia, bestaande uit onderzoekers aan universiteiten en hogescholen en publieke en private partners, is in totaal circa € 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De gehonoreerde projecten

  • Delta Wealth: ontwikkeling van aanpassingsroutes naar een klimaatbestendige en welvarende zuidwestelijke delta
  • Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand landscAPEs
  • Can’t escape the WaterScape: herontwikkeling van water- en bestuurssystemen voor het omgaan met klimaateffecten in de Nederlandse Delta

Kennis- en Innovatieconvenant

Binnen de hoofdlijn MISSIE van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 ontwikkelt NWO jaarlijks een aantal grote thematische programma’s, de missiegedreven programma's. De onderwerpkeuze van deze programma’s wordt bepaald op basis van een prioritering binnen de Kennis- en innovatieagenda's (KIA's). Deze call draagt bij aan de doelstellingen van de KIA Landbouw, Water en Voedsel.