34 projecten aan de slag met subsidie KIEM HighTech

12 June 2024

Begin dit jaar zijn de nieuwe thematische KIEM-subsidieregelingen gestart voor onderzoek op verschillende thema’s, waaronder high tech. Onlangs zijn de eerste 34 KIEM HighTech-projecten gehonoreerd.

Innovatie-ambities waarmaken

De hightechsector speelt een cruciale rol in de urgente transities die nodig zijn voor de energietransitie, de circulaire transitie en de ontwikkeling van digitalisering en sleuteltechnologieën. Regieorgaan SIA heeft de krachten gebundeld met de topsector Holland High Tech voor het ontwikkelen van de regeling KIEM HighTech.

Leo Warmerdam, directeur Holland High Tech: "We zijn blij met het eerste resultaat van de KIEM HighTech-regeling. De gehonoreerde projecten gaan over technologisch ingestoken innovatievraagstukken vanuit de praktijk en hebben betrekking op bijvoorbeeld robotica-oplossingen, het 3D-printen van siliconen, fiberoptische uitlijning, AI in Alzheimerdiagnostiek, passief koelen van elektronica en composiet-metaalverbindingen met Coldspray-techniek. Onderzoekers van kennisinstellingen pakken de 34 vraagstukken op, samen met 62 bedrijven waarvan 56 mkb-ondernemingen."

Erik Knol, programmamanager betrokken bij dit thema, over KIEM HighTech: "Ik kijk alweer vooruit naar de oogst van de tweede ronde die nu in de pijplijn zit. Het is fijn om te constateren dat de behoefte aan praktijkgericht onderzoek bij onder andere mkb-ondernemingen in de technologische industrie hoog is. Vanuit Regieorgaan SIA zien we graag dat onze subsidieregelingen goed aansluiten op de innovatie-ambities van bedrijven."

Over KIEM

KIEM is een laagdrempelige subsidieregeling voor onderzoek met een looptijd van 1 jaar. Het geeft hogescholen en praktijkpartners de mogelijkheid om een innovatievraag van mkb-bedrijven te verkennen, met een budget van € 40.000. Vaak leidt dit tot vervolgonderzoek waaruit mooie (technologische) oplossingen voor vragen uit de praktijk komen.