KIEM GoChem: subsidie voor 11 projecten

20 June 2024

Begin dit jaar zijn verschillende thematische KIEM-regelingen geopend, waaronder KIEM GoChem. KIEM GoChem richt zich op de chemiesector en uit eerdere rondes blijkt dat er veel mkb-ondernemingen in de circulaire waardeketen zijn die graag deelnemen aan KIEM GoChem-projecten. Denk hierbij aan grondstofproducenten, halffabricaten-leveranciers, eindproductmakers of upcyclers van reststromen. Onlangs zijn er 11 aanvragen gehonoreerd.

Springplank naar verdere Research & Development

Harmen Veldman, programmamanager betrokken bij het thema Chemie, over KIEM GoChem: “Dit is een mooie regeling waarin een mkb-onderneming de mogelijkheid krijgt om samen met een kennisinstelling onderzoek te doen. We zien vaak dat een KIEM-project een opstap is naar verdere R&D binnen de mkb-onderneming. Ook in deze ronde zijn er weer een aantal interessante projecten gefinancierd op het gebied van biobased materialen, chemische recycling en het domein van chemistry for life.”

Regieorgaan SIA financiert de regeling gezamenlijk met de partners ChemistryNL en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Peter Berben, directeur ChemistryNL (TKI Groene Chemie en Circulariteit), is enthousiast over de regeling: “KIEM GoChem is één van de middelen die de brug tussen wetenschap en praktijk uitstekend weet te leggen. In de afgelopen jaren zijn er tal van interessante initiatieven marktrijp geworden dankzij KIEM GoChem. Ik verwacht dat ook deze ronde weer een aantal pareltjes gaat opleveren waarmee chemie bijdraagt aan de oplossing van verschillende maatschappelijke uitdagingen.”

Over KIEM

KIEM is een laagdrempelige subsidieregeling voor onderzoek met een looptijd van 1 jaar. Het geeft hogescholen en praktijkpartners de mogelijkheid om een innovatievraag van mkb-ondernemingen te verkennen, met een budget van € 40.000. Vaak leidt dit tot vervolgonderzoek waaruit mooie (technologische) oplossingen voor vragen uit de praktijk komen.