City Deal Kennis Maken-netwerk deelt kennis

30 November 2023

Op 13 november kwam het City Deal Kennis Maken-netwerk bij elkaar in ’s-Hertogenbosch voor de 2e landelijke kennisdelingsdag van 2023. Een bijzondere editie in aanwezigheid van demissionair minister Dijkgraaf.

De bijeenkomst op de HAS Green Academy werd geopend door Liz Chermin, lid van het College van Bestuur van de hogeschool. Ze vertelde enthousiast over de samenwerking met de lokale partners van de City Deal Kennis Maken: “Van de City Deal hebben we geleerd dat we dezelfde passie en drive hebben om te werken aan een gezonde leef- en voedselomgeving voor de stad Den Bosch en de regio, of we nu HAS, Avans, JADS, Koning Willem 1 College of Yuverta heten.”

Speciale gast was demissionair minister van OCW Robbert Dijkgraaf. “Het is fijn om hier te zijn. Ik ben een enorme fan van de City Deal Kennis Maken en van wat er onder dat vaandel op innovatief vlak gebeurt aan onderwijs en onderzoek.”

Fundamentele ideeën

Er zijn 2 fundamentele ideeën waar we wat mee moeten, volgens de minister. “We gaan toe naar een wereld waarin er meer banen zijn dan talenten. Iedere vorm van onderwijs moeten we maximaal ondersteunen en diversiteit moeten we vieren, dat hebben we nodig. Hbo, wo en mbo moeten de eigen kwaliteiten blijven benadrukken. Dan kunnen ze sneller aansluiten bij de noden van onze samenleving. Onderwijs en onderzoek worden steeds belangrijker. Iedereen moet iets nieuws kunnen leren en anderen kunnen helpen. We moeten deze positieve kracht aanwenden om de samenleving beter te maken.”

Het 2e punt waar de minister aandacht voor vroeg, was dat we te veel denken vanuit het individu. “De maatschappij is teamwork. Hoe kunnen we afzonderlijke kwaliteiten beter bij elkaar brengen? Onderwijs is als een mini-samenleving. We moeten heel veel werk verrichten om de maatschappij toekomstbestendig te krijgen. We kunnen hieraan beginnen met jonge mensen.”

“We zijn immers wereldkampioen samenwerken in Nederland”, stelde de minister. “Het is een zero sum game. Het is win-win om de puzzelstukjes van verschillende vormen van onderwijs te verbinden met andere stakeholders als gemeenten en regionale overheden. We moeten veel meer van die verbindingen maken. Ik ben erg enthousiast over wat hier gebeurt. Laten we dat enthousiasme vasthouden, er is genoeg werk te doen.”

Inbreng studenten

Studenten Colin (Koning Willem 1 College), Emily (HAS), Ramon (KW1C) en Bram (Avans) gingen in gesprek met de minister, onder meer over multidisciplinair samenwerken. Zij vertellen over hun ervaringen en geven vandaaruit hun aandachtspunten mee. Bijvoorbeeld dat er ook naast multidisciplinair samenwerken ook altijd aandacht moet zijn voor de nodige vakkennis.

Minister Dijkgraaf in gesprek met studenten


Na het gesprek bezocht de minister een hackathon over het Westerpark, een stadspark gelegen aan de Onderwijsboulevard en 12 hectare natuur waar 30 studenten van alle Bossche kennisinstellingen zich bogen over de vraag: hoe kan het park onderdeel gemaakt worden van de Onderwijsboulevard voor studenten en medebewoners? Het bezoek van de minister eindigde aan de lunchtafel waar hij in gesprek ging met CDKM-trajectleiders over de activiteiten in het landelijk netwerk.

Ervaringen City Deal waardevol voor SPRONG

Voor de overige deelnemers stonden diverse deelsessies en excursies op het programma. Een van de sessies ging over de SPRONG-groep Programma Gezonde Leefomgevingen. De onderzoeksgroep krijgt subsidie vanuit het SPRONG-programma van Regieorgaan SIA. Lector Herman Peppelenbos (HAS) gaf aan dat voor de samenwerking met onder andere het mbo, Avans Hogeschool en de gemeente dankbaar gebruikgemaakt wordt van ervaringen uit de CDKM.