Conferentie Onderzoek en Impact 2024: maak het zichtbaar

4 June 2024

“Praktijkgericht onderzoek maakt impact. En die impact mogen jullie best wat meer, ongegeneerd zelfs, laten zien.” Het zijn de woorden van Oscar Delnooz, directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hij was een van de sprekers op de Conferentie Onderzoek & Impact, die Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen (VH) organiseerden op 3 juni 2024.

Grote belangstelling

Dat er behoefte is om het gesprek over impact te voeren, bleek uit de grote belangstelling voor de Conferentie Onderzoek & Impact, die ook dit jaar binnen enkele dagen volgeboekt was. Ruim 250 bezoekers uit de wereld van praktijkgericht onderzoek en beleid kwamen samen in de Prodentfabriek in Amersfoort.

Dagvoorzitter Eveline van Rijswijk heette hen welkom en kon direct enkele mooie voorbeelden van impact ophalen uit de zaal. Ook Paul van Rooij (voorzitter bestuur Regieorgaan SIA) en Anka Mulder (portefeuillehouder onderzoek VH en bestuursvoorzitter Saxion) benadrukten het doel van de dag: in het gesprek met elkaar doorgronden wat impact maken met praktijkgericht onderzoek nu echt betekent.

Conferentie Onderzoek & Impact

Persoonsontwikkeling

Kees Klomp, programmamanager Agency bij Windesheim en tot voor kort lector bij Hogeschool Rotterdam, benadrukte als keynote spreker de rol die hogescholen spelen bij de systeemverandering die nodig is voor een duurzamere toekomst. Bijvoorbeeld door een kanteling van het economieonderwijs. Hier is op dit moment nog weinig ruimte voor persoonsontwikkeling, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de kunstenopleidingen.

Klomp pleit ervoor om de economen van de toekomst te motiveren en op te leiden tot systeemveranderaars die maatschappelijke waarde kunnen creëren. “Impact maken is ervoor zorgen dat anderen er iets mee kunnen.“ Als voorbeelden van deze stelling liet hij een aantal niet-standaard onderzoeksresultaten van zijn eigen lectoraat bij Hogeschool Rotterdam zien: een kinderboek en een film over nieuw economisch onderwijs.

68% meer impact

In de middag ontving Oscar Delnooz de Monitor Praktijkgericht Onderzoek (Rathenau Instituut) uit handen van Maurice Limmen (voorzitter VH). Met een knipoog van de dagvoorzitter: “onderzoeksrapporten die officieel overhandigd worden hebben 68% meer impact.”

In deze monitor beschrijven de onderzoekers van Rathenau de huidige stand van praktijkgericht onderzoek, die er gunstig uitziet. En daar mogen we trots op zijn, vindt Oscar Delnooz. “Nodig de ministeries uit bij de hogescholen en laat schaamteloos zien wat een mooie resultaten er zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat de wereld ziet wat je doet,“ luidde zijn advies aan de hogescholen.

Maurice Limmen (voorzitter Vereniging Hogescholen) overhandigt de monitor Praktijkgericht onderzoek aan Oscar Delnooz  (directeur onderzoek en wetenschapsbeleid bij het ministerie OCW), in aanwezigheid van Eefje Cuppen (directeur Rathenau Instituut) en Paul van Rooij (bestuursvoorzitter SIA).

Maurice Limmen, Oscar Delnooz, Eefje Cuppen, Paul van Rooij

SaXcell

Een van die mooie voorbeelden was SaXcell, textiel ontwikkeld door Saxion, waarbij er veel minder water, kunstmest en chemicaliën nodig zijn voor een sterkere vezel. Dit onderzoek was onderdeel van een pleidooi van Anka Mulder voor het op peil houden van de broodnodige financiering die noodzakelijk is voor het praktijkgericht onderzoek.

Ongegeneerd

Deelsessies waren er onder meer op het gebied van ‘De Waaier’ (wo, hbo, mbo) in het onderzoekslandschap, de ontwikkeling van de professional doctorate, learning communities en meer. Tekenaar Hugo Seriese maakte een humoristische samenvatting van de dag, waaruit één belangrijke boodschap naar voren kwam: impact mag je laten zien. Ongegeneerd.