1e Deltapremies uitgereikt

12 November 2019

Lectoren AnneLoes van Staa van Hogeschool Rotterdam en Mark Mobach van de Hanzehogeschool Groningen zijn de winnaars van de 1e Deltapremie – de nieuwe toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen.

De premie, een initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, reikte de premie van € 500.000 per lector uit in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam.

Van Engelshoven: “Praktijkgericht onderzoek is zeer waardevol. Hogescholen zoeken hierbij samen met het regionale bedrijfsleven de meest effectieve oplossing voor vragen uit de praktijk. De impact van praktijkgericht onderzoek is daarmee groot. Met deze nieuwe Deltapremie spreken we onze waardering uit voor het praktijkgericht onderzoek. Lectoren Van Staa en Mobach staan voor verandering en zijn echte ambassadeurs voor praktijkgericht onderzoek.”

Impact met ruimte voor mens en organisatie

Mark Mobach, lector Facility Management, wil met zijn onderzoek een bijdrage leveren aan de beste gebouwen voor mensen en organisaties. Dat doet hij door – in een multidisciplinaire setting samen met studenten en docent-onderzoekers – betere ruimte en dienstverlening te bedenken. Betere kantoren - en zelfs steden - die gezond gedrag stimuleren, betere zorggebouwen die stress reduceren, maar ook gevangenissen en stations die beter passen bij de behoeften van de samenleving.

De winnaars van de Deltapremie met minister Van Engelshoven


De beoordelingscommissie roemt Mark Mobach om de impact die zijn onderzoek maakt op het kruispunt van verschillende domeinen, van openbaar vervoer tot de geestelijke gezondheidszorg. Mobach: “We zien de prijs als een enorme aanmoediging om samen met onze partners door te gaan met ons onderzoek naar ruimte en organisatie in zorg, onderwijs, kantoren en steden. Ook daar waar er misschien minder financiële mogelijkheden zijn, zoals onderzoek met de kunsten en goede gebouwen voor kwetsbare groepen in de samenleving.”

Onderzoek mét patiënten en verpleegkundigen

AnneLoes van Staa leidt binnen haar lectoraat Transities in Zorg o.a. het onderzoeksprogramma Op Eigen Benen, voor jongeren met chronische aandoeningen die de overgang moeten maken naar de volwassenenzorg. AnneLoes heeft dit - voor 1,3 miljoen jongeren - belangrijke onderwerp op de kaart gezet door onder meer te onderzoeken waar jongeren tegenaan lopen in de zorg en waar zij behoefte aan hebben.

Gedurende het hele onderzoeksproces weet AnneLoes verpleegkundigen en patiënten echt te betrekken. Door het combineren van onderzoek, onderwijs en praktijk zorgt ze ervoor dat de juiste kennis op de juiste plek komt en de verspreiding van de bruikbare producten breed is. Er komt niet voor niets een nationale kwaliteitsstandaard voor de zorg voor jongeren met een chronische aandoening die de overgang maken naar volwassenenzorg.

Haar voortrekkersrol en tomeloze inzet voor het praktijkgericht onderzoek worden door de commissie geprezen. Van Staa is zeer verheugd met de premie: “Dit is natuurlijk een enorme eer en een bevestiging dat we met onze opvattingen over praktijkgericht onderzoek op de goede weg zijn. Als een van de eerste lectoren ben ik er trots op dat we een kleine revolutie in het hbo hebben kunnen ontketenen.  Er is echt behoefte aan om het gat tussen wetenschap, onderwijs en beroepspraktijk te dichten - samen met de mensen over wie het gaat.”

Onafhankelijke beoordelingscommissie

De winnaars werden bepaald door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze bestond uit 6 experts die werkzaam zijn bij de Erasmus Universiteit, Innofest, TU Delft, Stichting Toekomstbeeld der Techniek en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.