Groen licht voor nationaal expertisecentrum voor wetenschap en samenleving

12 April 2023

Minister Dijkgraaf van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakt bekend dat het nationaal expertisecentrum voor wetenschap en samenleving er gaat komen.

Minister Dijkgraaf omarmt advies kwartiermakers

Op 12 april boden kwartiermakers Ionica Smeets (Universiteit Leiden) en Alex Verkade (Regieorgaan SIA/NWO) hun advies aan de minister aan. SIA-directeur Mariska van der Giessen was daarbij aanwezig, evenals NWO-bestuurslid en ZonMw-voorzitter Arfan Ikram.

Vorig jaar kondigde Dijkgraaf aan € 10 miljoen vrij te maken om een centrum op te richten voor doeltreffendere wetenschaps­commu­ni­catie en daarmee de afstand tussen wetenschap en samenleving te verkleinen. Kwartiermakers Ionica en Alex hebben in de voorbije maanden uitgewerkt hoe een dergelijk centrum eruit zou moeten zien. Minister Dijkgraaf laat vandaag aan de Tweede Kamer weten het advies te omarmen.

Alex Verkade en Ionica Smeets tijdens feestelijk moment met Robbert Dijkgraaf

Alex Verkade, Ionica Smeets en Robbert Dijkgraaf

Verbinder tussen wetenschap en samenleving

Om de kloof tussen wetenschap en samenleving te overbruggen is er meer nodig dan alleen kennis overdragen. Tweerichtingsverkeer is noodzakelijk. Bij de grote maatschappelijke vraagstukken heeft de wetenschap ook de steun van de samenleving nodig. Het nationaal expertisecentrum kan in het verbinden van de wetenschap en samenleving een grote rol spelen, want niet elke wetenschapper heeft de kennis en handvatten om zijn boodschap goed over te brengen.

De kwartiermakers en de minister, zo blijkt in het rapport en in het gesprek bij het aanbieden, zien praktijkgericht onderzoekers van hogescholen uitdrukkelijk ook als wetenschappers. Zij hebben per definitie verbinding met spelers in de samenleving, zoals ook aanwezige Bart Wernaart (Fontys Hogeschool), winnaar van de Melanie Petersprijs, benadrukte.

Het rapport

Het rapport kun je hieronder downloaden via de website van de Rijksoverheid. Dit bestand voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid.