Helianthe Kort nieuw bestuurslid Regieorgaan SIA

31 May 2021

Regieorgaan SIA verwelkomt Helianthe Kort per 1 juni 2021 als nieuw bestuurslid.

Geluid van lectoren en lectoraten

Portretfoto van bestuurslid Helianthe Kort

Heliante Kort is een zeer ervaren en betrokken lector en hoogleraar, verbonden aan de Hogeschool Utrecht (HU) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Zij is de aangewezen persoon om het geluid van lectoren en lectoraten te vertegenwoordigen in het bestuur van Regieorgaan SIA.

“Ik heb de ontwikkeling van lectoraten van dichtbij gezien’, vertelt Kort. “Van een enkele lector aan de hogeschool, naar een functie die is ingebed bij hogescholen en erkend wordt door de maatschappij. Maar de ontwikkeling is nog niet klaar", aldus Kort.

“Lectoren zijn druk en de ambitie is hoog. Ze willen meegaan in ontwikkelingen in het onderwijs, nemen deel aan verschillende projecten en willen continu innoveren. Daarnaast spelen er ook beleidsontwikkelingen. Daar hebben zij vaak helemaal geen tijd voor. Ik ga mij er als bestuurslid van Regieorgaan SIA hard voor maken dat de belangen en behoeften van lectoren die ik in de praktijk observeer nog beter worden gezien.”

Maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek

Helianthe Kort heeft een missie voor haar werk als bestuurslid van Regieorgaan SIA. “Als hoogleraar aan de TU/e zie ik het verschil tussen academisch onderzoek en praktijkgericht onderzoek. De maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren, maar dit is iets waar academisch onderzoek juist mee worstelt.”

Kort gaat zich bezighouden met de vraag hoe de meerwaarde van deze impact zichtbaarder te maken is. “Dit begint bij het beter documenteren van resultaten van praktijkgericht onderzoek, maar ook het presenteren van deze resultaten is essentieel. Daar wil ik me als bestuurslid graag over buigen. Er is zoveel potentie in de wereld en het geeft mij energie om mensen en projecten net dat zetje in de goede richting te geven.”

Loopbaan

Helianthe Kort heeft haar sporen verdiend in de onderzoekswereld. In 2004 werd ze benoemd tot lector Vraaggestuurde Zorg (nu Technologie voor Zorginnovaties) bij de Hogeschool Utrecht en sinds 2011 is ze hoogleraar Building Health Environments for Future Users aan de TU/e.

Namens de TU/e is ze lid van Active Ageing and Design (AA&D) Committee Executive Board van het European Construction Technology Platform, dat praktijkgericht onderzoek en innovatie stimuleert op het gebied van innovaties in de gebouwde omgeving. Zij is sinds januari president van de International Society for Gerontechnology. Daarnaast is zij al enige tijd vakjurylid van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap.

Ook bij Regieorgaan SIA is ze geen onbekende. In 2005 diende ze als lector een aanvraag in voor de RAAK-mkb-regeling, waarna ze 2 jaar met veel plezier werkte aan een demonstratiewoning met technologische innovaties om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dit was een van de icoonprojecten binnen de HU. De woningen waren tot eind 2019 te bezoeken en hebben velen geïnspireerd. Kort heeft circa 10 docenten bij de hogeschool begeleid bij hun promotie.