Hogescholen goed vertegenwoordigd in consortia NWA-ORC

24 March 2022

28 consortia gaan aan de slag met vragen vanuit de samenleving die de inhoudelijke agenda van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) vormen. In deze consortia zijn hogescholen goed vertegenwoordigd. Bij 26 consortia is minimaal 1 hogeschool betrokken; Hogeschool Saxion treedt op als penvoerder van een van de gehonoreerde projecten.

Interdisciplinair onderzoek

In de projecten werken kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, zowel publieke als private partijen, nauw samen. Bijvoorbeeld om nieuwe regelgeving te ontwerpen voor diensten via online platformen zoals Uber, Helpling en Deliveroo, of om de rekenkracht van kwantumcomputers verder te verkennen voor toepassingen in de samenleving.

Andere consortia gaan aan de slag met de ontwikkeling van duurzame regeneratieve kraakbeenimplantaten voor artrosepatiënten, het weerbaarder maken van Nederland tegen ondermijning door de georganiseerde misdaad, of in het geval van Hogeschool Saxion, met het ontwikkelen van een elektronische neus die infecties bij pluimvee vroeg herkent.

Neus voor infecties en parasieten

Als kippen in een stal besmet raken of parasieten hebben, worden specifieke geuren geproduceerd. Onder leiding van Cas Damen, lector Nano Physics Interface, treedt Hogeschool Saxion op als penvoerder van het project OBSeRVeD - Odour Based Selective Recognition of Veterinary Diseases.

In dit project ontwikkelt een multidisciplinair team een elektronische neus met behulp van innovatieve sensoren, affiniteitslagen en machine learning-technieken. Dit systeem kan samenstellingen van vluchtige organische stoffen detecteren en daarmee specifieke infecties eerder herkennen, wanneer (preventieve) maatregelen het meest effectief zijn.

Toepasbaar monitoringssysteem

Daarmee ontstaat een praktisch toepasbaar monitoringsysteem dat kippengezondheid- en welzijn en volksgezondheid ten goede komt. En helpt om het gebruik van antibiotica en chemicaliën, en de milieu-impact van de veehouderij te verminderen. Cas Damen: “Ik ben heel trots en blij dat ons voorstel is gehonoreerd. We gaan ons uiterste best doen om er iets moois van te maken.”

De Nationale Wetenschapsagenda

NWO financiert sinds 2018 onderzoek in het kader van de NWA, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het doel van de NWA is het leveren van een positieve en structurele bijdrage aan de mondiale kennismaatschappij van morgen.

Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via een jaarlijkse financieringsronde voor de NWA-ORC. In deze ronde is in totaal ruim 131 miljoen euro beschikbaar vanuit de NWA. Daarbovenop wordt 18 miljoen medegefinancierd door de (internationale) consortiapartners.