Hogescholen ontvangen financiering voor learning communities AI

23 June 2022

6 hogescholen gaan van start met learning communities rondom artificiële intelligentie (AI), in het Pilotprogramma Applied AI Learning communities. In deze learning communities werken onderzoekers, professionals, docenten en studenten nauw samen om studenten en werknemers op te leiden door gezamenlijk nieuwe AI-toepassingen praktisch bruikbaar te maken.

Pilotprogramma Learning communities rondom AI

AI als systeemtechnologie heeft grote impact op een breed veld van sectoren en de mensen die daarin werken. De ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. De markt vraagt om steeds nieuwe kennis en goed opgeleide mensen.

De vraag naar AI-talent groeit zo snel dat de uitstroom uit het reguliere onderwijs dit tempo niet bij kan houden. Ook voor de reeds werkende professionals geldt dat de impact van AI het noodzakelijk maakt om fors en regelmatig bij te scholen.

De learning communities rondom AI richten zich op de optimale aansluiting tussen arbeidsmarkt, onderzoek en onderwijs. Het gezamenlijk aanpakken van toegepaste AI-use cases staat daarbij centraal, waarbij onderwijs en toegepast en praktijkgericht onderzoek hand-in-hand gaan. Zo worden innovatieve mkb-bedrijven en instellingen geholpen om gebruik te maken van AI.

Hogescholen aan de slag

6 hogescholen ontvangen financiering voor het oprichten van learning communities. Het betreft de hogescholen Avans, Fontys, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en Saxion.

Ze bouwen elk een infrastructuur en netwerk op rond een specifiek toegepast AI-thema, en stemmen daarbij nauw af met de regionale AI-hubs van de Nederlandse AI Coalitie.

Daarnaast komt er een overkoepelend, coördinerend programma om de kennis en ervaringen uit de 6 trajecten te delen en borgen. Dit programma wordt uitgevoerd door het lectorenplatform voor Praktijkgericht ICT onderzoek, PRIO, met Windesheim als penvoerder en coördinator.

Over de regeling

Het totale bedrag voor het pilotprogramma bedraagt 850.000 euro. Het programma wordt voor het grootste deel gefinancierd vanuit het kickstartbudget dat de Nederlandse AI Coalitie ontving vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Regieorgaan SIA verzorgt het andere deel van de financiering en de uitvoering van de regeling.

Opvolging in het AiNed programma

Het pilotprogramma gaat 1 juli 2022 van start en heeft een looptijd van een jaar. De aanpak learning communities maakt tevens onderdeel uit van het deelprogramma Mensen en Vaardigheden van het door de Nederlandse AI Coalitie ontwikkelde Nationaal Groeifondsprogramma AiNed. Het is het streven de aanpak van learning communities voort te zetten vanuit het AiNed programma.

Meer informatie?

Interesse in learning communities? Bezoek dan de werkgroep Human Capital van de Nederlandse AI Coalitie, lees meer op de website van het Netwerk Learning Communities of raadpleeg de informatie in de beschrijving van het AiNed programma.