Hogescholen starten met Professional Doctorate

3 May 2021

In 2022 introduceren hogescholen het Professional Doctorate (PD). Richard Slotman, directeur van Regieorgaan SIA, is enthousiast: “Het plan staat als een huis. Het professional doctorate gaat de bijdrage van het hbo aan de innovatie van Nederland aanzienlijk vergroten.”

Hooggekwalificeerde professionals

Met het professional doctorate wil het hbo de grenzen in de beroepspraktijk verleggen. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die goed uit de voeten kunnen met complexe vraagstukken zoals de energietransitie, waterveiligheid en de toekomst van de gezondheidszorg.

“Die hbo-professionals zijn hard nodig”, vertelt Richard Slotman. “We staan de komende decennia voor grote uitdagingen. Het praktijkgericht onderzoek van hogescholen draagt al flink bij aan oplossingen. Met het professional doctorate zorgt het hbo ervoor dat er voldoende beroepsprofessionals worden opgeleid om de maatschappelijke transities verder vorm te geven. Het professional doctorate gaat de bijdrage van het hbo aan de innovatie van Nederland aanzienlijk vergroten.”

Eigen karakter

Het professional doctorate maakt een doorlopende leerlijn van bachelor via master tot doctorate mogelijk. Daarmee krijgt de beroepsgerichte kant van het hoger onderwijs er nu een opleiding op het hoogste niveau bij. Het professional doctorate is van gelijkwaardig niveau als een universitaire PhD maar heeft een ander karakter en een andere internationaal erkende titel: PD. Kortgezegd leidt een PhD op tot professioneel onderzoeker, een PD tot onderzoekend professional, breed inzetbaar op de arbeidsmarkt.

Pilots

Begin maart overhandigde de Vereniging Hogescholen het plan voor het professional doctorate aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De uitvoering van het plan start met een pilot. In 2022 willen hogescholen beginnen met een 1e cohort van PD-kandidaten in 5 domeinen. Tot 2025 worden daar meer cohorten aan toegevoegd. Met de pilots is een totale investering van € 55,7 miljoen gemoeid. De Vereniging Hogescholen wil afspraken maken met het nieuwe kabinet over de verdeling van de kosten tussen overheid, werkgevers en hogescholen zelf.

Perspectief voor onderzoekers in het hbo

Regieorgaan SIA volgt de ontwikkelingen met grote belangstelling. “Het plan voor de PD-pilot staat als een huis. We kijken waar we proactief kunnen ondersteunen”, zegt directeur Slotman. “Wij hebben als strategisch uitgangspunt meer perspectief te creëren voor onderzoekers in het hbo. In dat kader hebben we onder meer onze hbo-postdoc- en SPRONG-regeling. Ik kan me goed voorstellen dat we in de toekomst PD-plaatsen opnemen in onze subsidieregelingen.”

Meer informatie

Wil je meer informatie over het professional doctorate? Kijk dan op de website van de Vereniging Hogescholen. Hier vind je onder meer het plan zoals dat aangeboden is aan de minister en kun je terecht met al je vragen.