Hogeschool Utrecht en RIVM stellen lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling aan

11 October 2021

Hogeschool Utrecht en RIVM hebben samen dr. ir. Hanneke Kruize aangesteld als lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling. Lector Hanneke Kruize richt zich op ontwikkeling van onderbouwde praktijkgerichte ontwerpprincipes voor een gezonde leefomgeving. De lectorpositie is mede mogelijk gemaakt door de regeling Lectorposities bij instituten van Regieorgaan SIA.

Het belang van groen

Voor de aanpak van het woningtekort kiezen gemeenten regelmatig voor woningbouw in bestaand verstedelijk gebied. Tegelijkertijd zijn voor een gezonde leefomgeving groene rustige plekken van belang voor ontmoeting, bewegen en recreƫren.

Stedelijke verdichting zet groene en rustige plekken vaak onder druk, terwijl die juist essentieel zijn voor de gezondheid van stadsbewoners. Dit is extra van belang voor kwetsbare mensen als kinderen, ouderen en mensen met een laag inkomen. De noodzaak van de aanwezigheid van groene en rustige plekken bleek ook tijdens de coronapandemie.

Aanpak

De lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling gaat in living labs samen met onderzoekers, studenten en bewoners groene stedelijke plekken ruimtelijk ontwerpen en monitoren hoe de gebruikers die ruimtes gebruiken en beleven. Denk hierbij aan living labs bij Cartesiushoek Utrecht, Merwedekanaalzone Utrecht, Stille Stad Amersfoort en Zusterparken in Utrechtse gemeenten.

Het lectoraat maakt gebruik van de kennis en ervaring die Hogeschool Utrecht en het RIVM al hebben op het gebied van een gezonde stad. Beide organisaties werken al samen in Health Hub Utrecht en Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven.

De studenten van de hogeschool werken mee aan dit lectoraat vanuit multidisciplinaire projecten en op basis van Challenge Based Learning. Ook is er een samenwerking met Universiteit Utrecht en ROC Midden Nederland.

Lector Hanneke Kruize

Voor het lectoraat is dr. ir. Hanneke Kruize aangesteld als lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling. Hanneke heeft een rijke ervaring als onderzoeker op het gebied van milieu, groene gezonde leefomgeving, gezonde gebiedsontwikkeling en kwetsbare groepen en is als innovatielijntrekker actief betrokken bij de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Als lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling maakt ze binnen het lectoraat Building Future Cities onderdeel uit van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven van Hogeschool Utrecht.

Portretfoto van L.INT-lector Hanneke Kruize

L.INT-lector Hanneke Kruize

L.INT-lector

De lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling is een zogeheten L.INT-lector met financiering van Regieorgaan SIA. Via de regeling Lectorposities bij instituten (L.INT) gaat een lector aan de slag bij zowel een hogeschool als een onderzoeksinstituut. Op die manier wordt het fundamentele onderzoek van het instituut verbonden met het praktijkgerichte onderzoek van de hogeschool. Deze verbinding versterkt de kennis- en innovatieketen door wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar te brengen.